NLCS wordt ‘verplicht’ voor (semi) overheden

21 juni 2018 in industrie Infra

Meer over de NLCS

De overheid heeft besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor (semi) overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen. De NLCS zorgt voor meer eenheid in het tekenwerk. Opdrachtgevers voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) projecten besteden ontwerp- en tekenwerk vaak uit. Door ook de opdrachtnemers gebruik te laten maken van de NLCS ontstaat er meer eenheid in het tekenwerk, worden digitale tekeningen makkelijker uitgewisseld, wordt dubbel tekeningwerk voorkomen en zijn tekeningen 10 à 15 jaar na oplevering nog bruikbaar voor onderhoud en reconstructie. Ook voor opdrachtnemers is het van belang dat alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden.

Betrokken vanaf het marktinitiatief
Sinds 2007 hebben Rijkswaterstaat, de vier grote gemeenten, een aantal grote ingenieursbureaus en aannemers de handen ineen geslagen om een éénduidige CAD standaard te realiseren. Vanaf het begin zijn wij (NedGraphics), op verzoek van de betrokken organisaties, pro actief betrokken bij dit marktinitiatief om gezamenlijk een succes te maken van de NLCS. Nu 11 jaar later wordt de NLCS op grote schaal gebruikt in de markt, zowel bij overheden en vele andere sectoren, waarbij onze NedInfra oplossingen veel worden gebruikt. De oplossingen welke zijn ontwikkeld in samenwerking met de gebruikers.

NLCS ‘verplicht’ voor (semi) overheden
De NLCS is uitgegroeid tot een waardevolle volwassen standaard. De Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft daarom besloten om de NLCS op te nemen als verplichte standaard bij Forum Standaardisatie. Hierdoor worden overheden verplicht om bij GWW projecten de NLCS toe te passen. Deze verplichting is wettelijk geregeld: Als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met ‘pas toe of leg uit’ verplichting niet toe te passen, mag dat alleen als zij verantwoording hierover opneemt in haar jaarverslag (‘leg uit’). Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën. Meer informatie over open standaarden.

NLCS
De NLCS is binnen de GWW-sector een breed gedragen afsprakenstelsel.
Opdrachtgevers schrijven het gebruik van NLCS voor in hun projecten en opdrachtnemers leveren de ontwerpen en tekeningen op overeenkomstig NLCS. Een goede inrichting van het werkproces is hierbij van cruciaal belang om conform de richtlijnen te werken. Vooral ook als u gegevens gaat uitwisselen met uw opdrachtgever of opdrachtnemer.

Voor het beheer en onderhoud van de landelijke richtlijn NLCS is de beheerorganisatie BIM Loket opgezet.

Efficiënt tekenen conform NLCS en IMGeo (BGT) informatie gebruiken én creëren
Bij BIM draait alles om de informatie, vandaar dat er voor een betere ketensamenwerking hard is gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. Het gebruik van de NLCS en IMGeo (BGT) maakt die samenwerking mogelijk. Door goede uitwisseling van gegevens tussen beide standaarden wordt het makkelijker om direct gebruik te maken van de overlap van elkaars gegevens en zo te profiteren van elkaars kennis.

BIM levels
Om BIM te kunnen toepassen is het van belang dat de informatie, door de uniforme structuur, kan worden hergebruikt in andere processen of programma’s (automatiseren). Voor de Nederlands BIM Levels gelden 4 niveaus. De NLCS wordt beschouwd als een BIM level 1 standaard. IMGeo (BGT) standaardiseert geo informatie op semantisch gebied en omdat het 3D informatie kan uitwisselen bewijst deze standaard zijn waarde als een BIM level 2 standaard.

De NedInfra Suite oplossingen worden op grote schaal gebruikt bij o.a. gemeenten, ingenieursbureaus, provincies, aannemers, rijksoverheden, landmeetkundige bureaus en adviesbureaus.

Ontdek welke voordelen de NLCS ook u te bieden heeft.
Klik hier om informatie aan te vragen.

Ontdek welke voordelen de NLCS ook u te bieden heeft!

Stel een vraag Maak een afspraak

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap