NedGraphics investeert in informatiebeveiliging

08 februari 2017 in industrie Overheid

Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van de dienstverlening van NedGraphics en haar klanten. Informatiebeveiliging is het proces dat deze betrouwbare informatievoorziening borgt. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties ook voor NedGraphics van steeds groter belang. Uitval van computers of communicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces.

Informatiebeveiliging2.jpg

Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van NedGraphics en hieraan gekoppelde informatiehuishoudingen van derden.

Onze klanten, in het bijzonder luchtvaart- en overheid instanties, beheren veel en vaak ook vertrouwelijke privacygevoelige gegevens en streven naar een goede, zorgvuldige en veilige gegevensuitwisseling en procesuitvoering. NedGraphics is zich van haar taak met betrekking tot informatiebeveiliging bewust en werkt blijvend aan goede technische en organisatorische maatregelen, om de veiligheid van uw gegevens maximaal te waarborgen.

Enkele voorbeelden;
• Op verzoek van Eurocontrol heeft NedGraphics het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 geïmplementeerd en ADQ metadata recording geïmplementeerd, zowel CHM-2390 ADQ metadata als ook CHM-2391 SDO Data Import UML documentation. De ADQ recording zorgt voor alle gegevensbewerkingen en bevragingen, zodat bij calamiteiten altijd kan worden vastgesteld wie wat wanneer heeft gemuteerd.

• NedGraphics stelt ook steeds hogere eisen aan applicatie ontwikkeling in relatie tot informatiebeveiliging. Zo wordt tegenwoordig validatie software gebruikt om te toetsen of nieuwe source code voldoet aan onze kwaliteitseisen. Daarnaast worden beveiligingsmethoden op de verschillende niveaus (encryptie, netwerk, software en gegevensopslag) toegepast.

• NedGraphics werkt voor haar cloud diensten intensief samen met KPN en Microsoft. Ook deze marktleiders stellen hoge eisen aan informatiebeveiliging en aan samenwerkingspartners waaronder NedGraphics.

We lezen allemaal steeds vaker over datalekken, identiteitsfraudes en cyberaanvallen en ook dit heeft uiteraard onze aandacht. Voor onze cloud oplossingen werken we onder andere vanuit KPN datacentra met de hoogst denkbare security voorzieningen. Voor onze interne infrastructuur en organisatie hebben we daarbij veel van KPN geleerd. Verder kijken we ook in detail naar gepubliceerde verordeningen, richtlijnen en adviezen, waaronder – maar zeker niet uitsluitend - ISO 27001 en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die in 2018 in werking treedt. Specifiek voor de gemeentelijke markt is NedGraphics aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

NedGraphics investeert stevig in informatiebeveiliging en zal dit blijven doen, zowel in haar eigen bedrijfsvoering als in klant-applicaties. Hier moeten onze klanten immers op kunnen vertrouwen.

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap