KLIC WIN: wetgevingstraject WI(B)ON vertraagd

06 november 2016 in industrie Overheid

Op 23 september 2016 heeft het Kadaster op een informatiebijeenkomst voor leveranciers en serviceproviders meegedeeld dat in het wetgevingstraject van de WI(B)ON vertraging is opgetreden. De presentatie waarin de nieuwe planning is toegelicht, treft u ook aan in de KLIC Nieuwsbrief van 18 oktober jl. Deze vertraging heeft consequenties voor de planning van de uitrol van de oplossing van NedGraphics: NedWion 3.0.

WION.jpg

Hoewel het Ministerie van Economische Zaken c.q. het Kadaster de vertraging nog niet officieel gecommuniceerd hebben, lichten wij hieronder puntsgewijs toe:

1. Wat de vertraging inhoudt
2. Wat dat betekent voor u als netbeheerder
3. Wat dat betekent voor de door u verleende opdracht
4. Hoe NedGraphics met deze vertraging omgaat

Deze toelichting is onder voorbehoud en in afwachting van definitieve berichten vanuit het Ministerie van Economische Zaken of het Kadaster.

Wat houdt de vertraging in?
De vertraging heeft consequenties voor de uitrol van het WI(B)ON-deel van KLIC WIN: deze wordt naar verwachting uitgesteld naar 1-1-2018.

Wat betekent dat voor u als netbeheerder?
1. U bent WION-plichtig.
De huidige gang van zaken rondom de afhandeling van graafmeldingen blijft gehandhaafd.
Het huidige KLIC (WION) blijft operationeel totdat het Kadaster KLIC WIN heeft vrijgegeven. Dat gebeurt naar verwachting op 1-1-2018.
Tot dat moment moet u op de huidige manier graafmeldingen blijven afhandelen en alle door u verzonden kabels- en leidingeninformatie archiveren. De huidige versie van NedWion ondersteunt deze manier van werken. Dat betekent in uw geval, dat uw bestaande WION-voorziening (in de vorm van een systeem of ontzorging) operationeel moet blijven inclusief de huidige procedure voor de aanlevering van kabels- en leidingeninformatie uit uw bronsysteem.

2. Alle WION-plichtige netbeheerders zijn ook INSPIRE-plichtig, met uitzondering van de Telecomsector. Deze Europese INSPIRE-verplichting is van kracht sinds 3 december 2013. Nederland heeft als lidstaat uitstel gekregen tot 1 juli 2016. Dit uitstel gold voor alle INSPIRE-plichtige netbeheerders.
Voor meer informatie: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire

KLIC WIN ondersteunt zowel de WI(B)ON als INSPIRE.
Het WI(B)ON-gedeelte is vertraagd, maar het INSPIRE-gedeelte van KLIC WIN is sinds 1 oktober 2016 operationeel.

Uitrol NedWion 3.0
NedGraphics zal de planning voor de ontwikkeling van NedWION 3.0 afstemmen op de vertraging van de WI(B)ON en de ontwikkeling van KLIC WIN bij het Kadaster.
NedWion 3.0 wordt naar verwachting uitgeleverd vanaf het vierde kwartaal van 2017.

Hoe voldoet u in de tussenliggende tijd aan uw INSPIRE-verplichtingen?
Het Kadaster biedt op haar website faciliteiten waarmee u in de overgangsperiode uw kabels- en leidingeninformatie handmatig kunt uploaden ten behoeve van INSPIRE. Wij adviseren u om hiervan gebruik te maken; daarmee voorkomt u dat u twee verschillende WION-voorzieningen naast elkaar in stand moet houden.
NedGraphics onderzoekt momenteel of het wenselijk of noodzakelijk is om voor deze overgangsperiode aanvullende software te ontwikkelen ten behoeve van INSPIRE.

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

  • Actuele ontwikkelingen NedOmgeving

  • Webinar: maak al uw plannen waar met NedOmgeving

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap