Horst aan de Maas kiest voor het Energie Transitie Dashboard

25 april 2019 in industrie Overheid

Meer informatie

De (lokale) overheid staat voor de opgave om de komende jaren de transitie naar een duurzame energievoorziening te vertalen naar concreet energiebeleid met een bijbehorend programma. Beleid dat ook moet landen in uw omgevingsvisie en omgevingsplan. Gezamenlijk moeten we de transitie van een centrale fossiele energievoorziening naar een duurzame decentrale energievoorziening maken. Maar heb je genoeg aan twintig windmolens of een zonnepark van tweehonderd hectare? En waar kun je windmolens plaatsen? Kun je ook energie neutraal worden zonder windmolens? Allemaal vragen die ze in Horst aan de Maas aan gaan pakken met het Energie Transitie Dashboard Het Dashboard is ontwikkeld door NedGraphics B.V. met de vakinhoudelijke input van Antea Group B.V. Onderliggend is gebruik gemaakt van de Smart M.App technologie van Imagem B.V.

Wat steeds meer duidelijk wordt is dat de energie transitie niet alleen een technologische maar ook een financieel-ruimtelijke uitdaging is. Financieel omdat energie steeds duurder wordt en alle kosten voor maatregelen uiteindelijk bij de burger terecht komen. Ruimtelijk omdat we heel veel duurzame energiebronnen nodig hebben om onze totale energiebehoefte te dekken. Duurzame energieopwekking is straks overal in de gebouwde omgeving en het buitengebied te zien!

Speel met mogelijkheden en onderbouw met data

De omvang en de impact van deze opgave is dus groot en vaak nog niet goed in kaart gebracht. Het Dashboard helpt u inzichtelijk te maken welke duurzame energiebronnen u waar wilt plaatsen. Het Dashboard bevat een interactieve kaart van uw gemeente. Op deze kaart kunt u duurzame energievormen intekenen. Een kwestie van spelen met de mogelijkheden die er zijn op basis van de wensen, voorkeuren en ruimtelijke kaders van de gemeente.

In één oogopslag wordt voor u duidelijk wanneer u uw doelstelling ‘energieneutraal’ behaalt en worden de bijdragen van verschillende maatregelen als energieopwekking en –besparing, overzichtelijk in een interactieve kaart weergegeven en kunnen scenario’s worden opgesteld. Op basis van deze scenario’s kan dan een kaderstellende discussie en besluitvorming plaatsvinden.  

Hoe zet u het Energietransitie Dashboard in?

Het Dashboard is op verschillende manieren in te zetten: van inventariserende workshop, verdiepende werksessie, tot discussieavond met inwoners. Uiteraard zorgen NedGraphics en Antea Group voor de gemeente specifieke inrichting van het Dashboard en de begeleiding van een sessie met het Dashboard:
1. In workshops en discussies: gebruik het Dashboard als serious game en ontdek met burgers, bestuurders en andere stakeholders hoe je de energietransitie concreet maakt. Werk verschillende scenario’s uit, laat de impact van keuzes zien en maak de opgave inzichtelijk.

2. Werksessies om tot een visie te komen: gebruik het Dashboard als vertrekpunt voor visie en strategie. Maak de keuzes inzichtelijk en onderbouw ze met de data uit het Dashboard.

3. Verbinding en draagvlak: verbind ondernemers, energieleveranciers en stakeholders rondom uw energievraagstuk en oplossingen. Laat zien met het Dashboard hoe jullie puzzel eruit ziet en laat partijen meedenken over hun bijdrage in de oplossing.

Alle lokale data aan boord

Het Energie Transitie Dashboard bevat allerlei gegevens en kengetallen die relevant zijn voor uw gemeente. Denk aan verwachte energieopbrengsten of een belemmeringenkaart. Daarnaast vindt u onder meer lokale data over Natura 2000-gebieden en is in één oogopslag te zien waar de infrastructuur zich bevindt en woongebieden of bedrijventerreinen liggen. Zo brengt u snel in kaart waar ruimtelijke mogelijkheden liggen en waar niet.

Inmiddels heeft NedGraphics het Dashboard voor verschillende opdrachtgevers op maat ingericht en is deze bij advisering  door Antea Group toegepast. Bijvoorbeeld in een recente werksessie bij de gemeente Noord-Beveland. Hierin werd met netbeheerders, ondernemers en bestuurders onderzocht de mogelijkheden om groene energie op te wekken. In een interactieve workshop in Hoogeveen brachten we de discussie over het behalen van de energie ambities in kaart. En nu heeft dus ook de gemeente Horst aan de Maas gekozen voor het Dashboard, voor het in beeld brengen van haar Energietransitie.

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap