Geslaagde workshop met ‘Energie Transitie Dashboard’ op ROm-seminar

05 februari 2018 in industrie Overheid

Op het goed bezochte seminar ‘Regie bij Energietransitie’ op 1 februari jl te Amersfoort, is door de adviseurs van Antea Group een levendige workshop verzorgd met behulp van de applicatie ‘Energie Transitie Dashboard’. In de workshop werd aan de hand van een rollenspel door de deelnemers, gediscussieerd over mogelijke verduurzamingsscenario’s.

ETD.jpg

Effecten van maatregelen als: energiebesparing, plaatsen windmolens, realiseren zonneparken en de inzet op bio-energie konden hierbij direct worden gevisualiseerd en doorgerekend in de digitale kaart. Naast plaatsing op de kaart konden maatregelen ook van een gepland jaartal worden voorzien, daarmee gefaseerd toewerkend naar een energie-neutrale gemeente per 2050.

Door het combineren van de verduurzamingsmaatregelen met verschillende kaartlagen als bebouwing, eigendommen, bestemmingen en  natuurbeschermingsgebieden, ontstond ook een levendige discussie over de (on-)mogelijkheden van ruimtelijke inpassing. 

De inzet van het Energie Transitie Dashboard kan hiermee een effectieve ondersteuning vormen bij de discussie met alle stakeholders over gewenste verduurzamingsscenario’s. Op deze wijze draagt het Dashboard bij aan het vergroten van het inzicht, het draagvlak, en de concretisering van te nemen verduurzamingsmaatregelen.

Het Energie Transitie Dashboard is een gezamenlijke ontwikkeling van Antea Group B.V., NedGraphics B.V. en Imagem B.V.

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe functionaliteiten en vernieuwde interface NedOmgeving

  • NedOmgeving en Toepasbare regels

  • Ontwikkelplanning NedOmgeving

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap