Gemeente Almelo viert aansluiting op LV BGT

NedBGT klant van het eerste uur gestart met de beheerfase

26 april 2016 in industrie Overheid

Vorige week ontving de gemeente Almelo van SVB-BGT transitieregisseur Roelof van der Wal de BGT oorkonde en de bekende BGT taart. Ook NedGraphics was hierbij aanwezig. Eind januari 2016 was de gemeente volledig aangesloten op de LV BGT en is men in Almelo gestart met de beheerfase.

Almelo certicifaat.jpg

De gemeente Almelo is een bijzondere klant voor NedGraphics. Als eerste gaven ze in 2013 opdracht voor NedBGT. Vanaf het begin werd de samenwerking gezocht. Hierbij moet worden gedacht aan de integrale samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook aan de afstemming met andere bronhouders, de continue kennisdeling en actieve participatie in de regio Twente en natuurlijk het contact met partner NedGraphics, leverancier van de BGT software. Het motto: “De BGT maak je niet alleen, die maak je samen” is bij uitstek van toepassing op Almelo.

Planmatig werd de BGT opgebouwd. Tijdens deze verbouwing bleef de winkel open: BAG, GBKN (de inmiddels bijna vergeten voorloper van de BGT) en de objecten in beheer bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte werden in een geïntegreerde dataset bijgehouden en aangepast aan de eisen van de BGT. Hierbij werden niet alleen de al in beheer zijnde objecttypen als wegen, panden en terreinen betrokken, maar ook nieuwkomers als het ondersteunend wegdeel (berm) en het ondersteunend waterdeel (oever).

Een Geo-afdeling die al vroeg de harten en hoofden van de beheerders openbare ruimte weet te veroveren kan veel voor elkaar krijgen. De overgang naar een ander pakket voor het beheer van de openbare ruimte werd aangegrepen om de data te actualiseren, af te stemmen en kwalitatief te verbeteren. Een adequate en pro-actieve ICT afdeling maakte veel mogelijk. Door de tijdige start van het project kon al voordat op de LV BGT was aangesloten, van de voordelen van de BGT worden geprofiteerd: “eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik, hogere actualiteit en betere kwaliteit”. Gedurende het project is er weinig werk uitbesteed en was er geen inhuur van extra personeel nodig. De gemeente mag trots zijn op de inzet en betrokkenheid van haar medewerkers en natuurlijk het behaalde resultaat!

Gemeente Almelo is nu in de positie om vervolgstappen te zetten:
• De BGT-bijhouding effectief organiseren en de (nieuwe) werkprocessen vormgeven;
• De gefaseerde invoering van plantopografie over de hele keten (Ontwerp – BGT – BOR). Te starten met de introductie van het BGT-voorbereid tekenen conform de NLCS. Ontwerptekeningen worden automatisch geconverteerd naar BGT/IMGeo objecten met als status 'plan' in de BGT. Dit leidt tot een geoptimaliseerde uitwisseling van plantopografie tussen het Ingenieursbureau en de afdeling Geo-informatie.
• De inrichting van het berichtenverkeer StUF Geo IMGeo horizontaal tussen de afdeling Geo-informatie en BOR. En uiteindelijk ook een operationele inrichting van de informatie-uitwisseling van plantopografie in de keten Ingenieursbureau, afdeling Geo-informatie en BOR (horizontaal) en tussen de afdeling Geo-informatie en het SVB-BGT (verticaal).

Aan deze stappen zal NedGraphics met enthousiasme en plezier een bijdrage leveren.

NedGraphics feliciteert het team Geo-informatie van de gemeente Almelo met het afronden van de transitiefase en kijkt ernaar uit om de intensieve samenwerking in de beheerfase voort te zetten!

Deel nieuwsbericht

Gerelateerd nieuws

  • Meer voorbereidingstijd invoering Omgevingswet

  • NedGraphics sluit zich aan bij de boodschap van GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland

  • Webinar – Launch AutoTURN 11

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap