Transitieplan KLIC WIN

KLIC (WION) gaat ingrijpend veranderen

Neem contact op

Heroverweging van uw KLIC (WION) oplossing loont

Geen plaatjes, maar ’echte data’
Het KLIC wordt over de volle breedte gemoderniseerd. De meest in het oog springende verandering bestaat uit de levering van echte data in plaats van PNG-plaatjes. Grondroerders kunnen dan echt inzoomen op details. Die verandering creëert een ander verwachtingspatroon met betrekking tot de kwaliteit van Kabels- en Leidingendata.

Centraal Kabels en Leidingen magazijn
De afhandeling van graafmeldingen wordt gecentraliseerd: het Kadaster handelt elke graafmelding direct af op basis van een centraal Kabels- en Leidingenmagazijn. Netbeheerders moeten er zelf voor zorgen dat hun Kabels- en Leidingendata in dat magazijn volledig en actueel zijn.

Lees meer

KLIC WIN wordt een ingrijpende verandering. Netbeheerders doen er verstandig aan om bijtijds te analyseren hoe ze vanuit hun eigen bedrijfsvoering en informatiearchitectuur het best kunnen aansluiten op KLIC WIN.

Wil van de Berg Adviseur - NedGraphics Wil van de Berg

KLIC WIN = WION + INSPIRE

USP Standaard aanpak waar mogelijk

Standaard aanpak waar mogelijk

Voor de transitie van KLIC (WION) naar KLIC WIN hebben we een standaard aanpak ontwikkeld met een vaste agenda en structuur. Dat betekent dat we in korte tijd in beeld kunnen brengen welke veranderingen deze transitie voor u met zich meebrengt.

USP Maatwerk waar nodig

Maatwerk waar nodig

Hoe u op die veranderingen inspeelt, wordt bepaald door intern beleid met betrekking tot informatie en ICT, uw eigen ambitie en de inhoud, structuur en kwaliteit van uw Kabels- en Leidingendata. We helpen u bij het maken van keuzes die passen binnen de mogelijkheden die in uw organisatie beschikbaar zijn.

USP Úw Transitieplan KLIC WIN

Úw Transitieplan KLIC WIN

Het Transitieplan KLIC WIN omvat afwegingen op basis van wat u moet (wet- en regelgeving), wat u wilt (ambitie) en wat uw organisatie aankan (verandervermogen). Onze aanpak is daarop toegesneden: het wordt úw Transitieplan KLIC WIN. U kunt erop vertrouwen dat u tijdens de transitie niet voor verrassingen komt te staan.

projectmanagement.jpg

Voldoen aan KLIC WIN en INSPIRE voorkomt boetes en claims

De overgang van KLIC (WIBON) naar KLIC WIN brengt nóg een verandering met zich mee: het Kadaster gebruikt uw Kabels- en Leidingendata ook om namens u te voldoen aan ANNEX 3 van de INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn behelst de beschikbaarstelling van informatie met betrekking tot nutsvoorzieningen in Europees verband.

INSPIRE hanteert een aanzienlijk strenger boeteregime dan de WIBON. Bovenop een dwangsom die kan oplopen tot € 269.000 per dag bedraagt de boete minimaal 3.7 miljoen euro. Gedupeerde gebruikers kunnen natuurlijk ook schade claimen. Dit kunt u voorkomen!

Wilt u persoonlijk advies of informatie?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap