Samenwerken en kennis delen in Leeuwarden

Een BGT-systeem voor de hele keten

Neem contact op

De BGT-opbouw gezamenlijk te realiseren.

In de aanloop naar de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie speelden er verschillende zaken in de Gemeente Leeuwarden. De nieuwe gemeentesecretaris stuurde aan op samenwerking met omliggende gemeenten, de informatieadviseur bracht de toekomstige beheerfase binnen beeld.

Lucas Kerremans is teamleider Geo-informatie bij de Gemeente Leeuwarden. Hij zag hoe de nieuwe gemeentesecrataris in zijn gemeente, Reindert Hoek, vol inzette op samenwerking met andere gemeenten. Dat was het startsein voor de geo-afdeling om, vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in de problematiek van kleinere gemeenten, de deuren open te zetten voor regionale samenwerking op het gebied van de BGT. Kerremans: “Het gaat dan niet om het ontzorgen, maar om wederzijdse samenwerking en ondersteuning in verschillende processen.”

Lees meer

Eenmaal in NGdW kan je ervanuit gaan dat het bestand technisch goed is.

Lucas Kerremans

Teamleider Geo-informatie - Gemeente Leeuwarden
Silhouet
leeuwarden-kaart.jpg

Concreet

De BGT-samenwerking neemt inmiddels concrete vormen aan. De twee gemeenten die tot nu toe bij Leeuwarden zijn aangehaakt, Litterensadeel en Leeuwarderadeel hebben dat gedaan vanuit dezelfde motivatie: ze gaan herindelen en worden in de toekomst volledig of gedeeltelijk aan Leeuwarden toegevoegd.

“We bouwen nu de BGT van Leeuwarderadeel, en we gaan hem ook beheren. Dat is een logische stap, omdat deze gemeente in 2018 gaat herindelen en waarschijnlijk volledig aan Leeuwarden wordt toegevoegd”, aldus Lucas Kerremans. Leeuwarden staat in principe ook open voor andere gemeenten die willen samenwerken. Kerremans stelt: “In principe hanteren we het uitgangspunt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als er meer gemeenten aankloppen, moeten we natuurlijk ook serieus kijken of we het ook kunnen behappen, en zo ja: hoe gaan we dat dan plannen?”

Hoe realiseer je samenwerking?

Gemeenten die niet zelf de BGT opbouwen, kunnen kiezen voor een regiefunctie. Een goed uitgangspunt is de samenwerking op te zoeken in de regio, en vervolgens je kennis te delen. Leeuwarden is natuurlijk een flinke gemeente, die goed op de rit zit op het gebied van de BGT.

Kerremans legt uit waar volgens hem de moeilijkheid zit bij de marktoriëntatie van kleinere gemeenten als het gaat om het beheer van geo-informatie: “Wanneer een kleine gemeente de markt op gaat, krijgt deze allerlei deelaspecten aangeboden, die nog in de bestaande gegevenshuishouding moet worden verwerkt. Een voordeel dat je kunt behalen door de BGT bij een gemeente als Leeuwarden onder te brengen, is dat wij automatisering van de gehele keten kunnen bieden.” Leeuwarden beheert de BAG-applicatie, de GIS-viewer en NGdW voor een externe gemeente als hosting-oplossing. “We verzorgen dan voor de gehele keten het proces: van landmeetkundige inwinning tot aan het gebruik in de BOR en het civieltechnische bureau.”

stadhuis-leeuwarden.jpg
nedobjectenbeheer-suite.jpg

Het BGT-systeem

De kernapplicatie voor de BGT in Leeuwarden is NedBGT, dat wil zeggen: de databasebeheer-omgeving NGdW en GEOCAD voor MicroStation als grafische schil er omheen. De tools die de Gemeente Leeuwarden op dit moment inzet, zijn geschikt voor de opbouw én voor het toekomstige beheer van de BGT.

Dat is een opvallend gegeven, dat al in de aanbesteding naar voren kwam. Syds Post, Informatieadviseur bij de Gemeente, speelde een belangrijke rol bij de bewustwording omtrent de manier van inwinnen, het nadenken over de beheerfase en de koppeling met andere systemen. “Syds maakte ons duidelijk dat een duurzame oplossing uit meer componenten moest bestaan dan een database en een CAD-systeem. Van daaruit zijn we dan ook zaken gaan toevoegen aan ons wensbeeld. Bijvoorbeeld het karteren uit cyclorama-foto’s. NedGraphics heeft hiervoor de GlobeSpotter-koppeling ingebouwd in het BGT-systeem. Wij wilden bovendien zelf de optie hebben om te kunnen stereokarteren.

Als je mutatiegegevens terug krijgt van een leverancier, en deze gaat verwerken in je eigen omgeving, krijg je er toch nog erg veel werk van. Stereokarteren kan tegenwoordig heel nauwkeurig, en we hebben er de capaciteit voor. Het is ook heel efficiënt: voor veel objecten hoef je niet meer het veld in.” Gekozen is voor het stereokarteersysteem van Orbit GT. Ook deze manier van inwinnen werkt geïntegreerd in NedBGT.et.

Meer over onze NedObjectenbeheer Suite

Landmeten

Een andere, meer traditionele manier van inwinnen, is de landmeetkundige (terrestrische) methode, die bij een zelfregistrerende gemeente als Leeuwarden traditiegetrouw aanwezig is. “We hadden het landmeten prima op de oude manier kunnen voortzetten”, legt Kerremans uit.

“met een veldboek naar buiten en op de GBKN-manier je punten en lijnen inwinnen, en vervolgens gaat de operator binnen aan de slag met het inchecken van de gegevens als objecten in de NGdW-database. Wij vonden echter dat dat efficiënter moest kunnen. We wilden een stuk van de BGT-data mee naar buiten nemen om er daar direct metingen in te kunnen verwerken. Of het dan helemaal kloppend zal zijn, dat is natuurlijk een ideaalbeeld, misschien zelfs een utopie. Je kunt zo echter wel een stuk conversieproblematiek uit het proces weghalen.” Voor dit proces wordt GEOCAD Leica ingezet.

landmeten-leeuwarden.jpg

Gerelateerde cases

Meer cases

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap