Regionale samenwerking

De BGT in Twente

Neem contact op

De BGT-opbouw gezamenlijk te realiseren.

Bij de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is samenwerking met omringende gemeenten en andere bronhouders een goede optie. In de regio Twente hebben alle veertien gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel de handen ineen geslagen om de BGT-opbouw gezamenlijk te realiseren. Hiervoor hebben zij gezamenlijk een aanbesteding georganiseerd die door ARCADIS is gewonnen. 

Luc Molendijk is namens de regio Twente contractmanager voor de opdracht aan ARCADIS voor de opbouw van de BGT. Hij vertegenwoordigt de deelnemende veertien Twentse gemeenten, de provincie en het waterschap. “De regio Twente is nu voor een groot deel ontzorgd, vooral met betrekking tot de opbouw, de actualisatie en het inlezen in de database. Daarna zijn we echter wel zelf aan zet om de data te gaan leveren aan de landelijke voorziening, en eventueel om te koppelen aan beheer. De opdracht is het opleveren van een bestand dat voldoet aan de regels van de BGT, en in de meeste gevallen ook een relevant stuk van het IMGeo.

We hebben de aanbesteding zó in elkaar gezet dat alle partijen de keuze hadden uit een menukaart, waarin zij zelf hebben aangegeven hoeveel zij in de opbouw van de BGT willen meenemen. Een specifiek onderdeel van de opdracht die ARCADIS van ons kreeg om de BGT te maken, is om de data in de database te zetten. Voor de meeste deelnemers is dit de NGdW database. Dat is complex, we weten dat dat technisch soms lastig is. We zien dan ook graag dat NedGraphics is ingeschakeld om mee te denken.”

Lees meer

“Eenmaal in NGdW kan je ervanuit gaan dat het bestand technisch goed is.”

Luc Molendijk

contractmanager - Regio Twente
Silhouet
bgt.jpg

Eigen uitgangspunten van bronhouders

De menukaart die in de aanloop van het Twentse BGT project is samengesteld, beslaat ongeveer tien kantjes. De hele IMGeo is er in opgenomen, waarin deelnemers hun wensen konden aanvinken, met daarbij de keuzes ‘voor landelijk gebied’, ‘voor stedelijk gebied’ of ‘beide’.

Geert-Jan van Rooij is Accountmanager bij NedGraphics. Hij beziet de samenwerking op ICT-gebied en zegt: “De deelgebieden die je kunt onderscheiden zijn cruciaal in dit project, het weerspiegelt de uitgangssituaties van de deelnemende gemeenten. Dat verklaart waarom de wensen zo verschillend zijn. Sommige van hen zijn al jaren zelfmetend; zij zijn dus ook veel verder.”

Molendijk schetst: “Met name Almelo was al heel ver. Zij hebben dan ook vrij weinig in de aanbesteding gezet. Zij zeggen: wij doen mee, en we willen de anderen ook helpen. Dat vind ik erg mooi. Een zelfmetende gemeente is zich over het algemeen meer bewust van wat er op ze af komt. Een afnemende gemeente liet zich al ten tijde van de GBKN ontzorgen, de voorloper van de BGT. Zo’n gemeente moet nu een slag maken: wat wil ik precies, wat moet er worden ingewonnen voor het beheer en waarom? In de grotere steden heb je vaak meer kennis en kunde.”

Regie

De regie ligt bij de bronhouders zelf. Luc Molendijk stelt: “Wij controleren ARCADIS nadrukkelijk, ook met collega’s van het waterschap erbij.”

De provincie Overijssel maakt de BGT zelf, maar werkt actief samen bij het afstemmen van de bronhoudergrenzen. Bij de controles worden er luchtfoto’s geplaatst onder de aangeleverde bestanden. Ongeveer driehonderd verschillende objecten van alle deelnemende bronhouders worden onder de loep genomen. Er wordt onder meer gekeken of de provinciale grens aansluit, of specifieke objecten (bijvoorbeeld stuwen van de waterschappen) op de juiste wijze ‘geknipt’ zijn.

luchtfoto-twente.JPG

Succesvol Verbinden met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Enthousiaste en betrokken sfeer

De onderlinge samenwerking tussen de bronhouders onderling en met ARCADIS en Nedgraphics vindt plaats in een enthousiaste en betrokken atmosfeer. Stapsgewijs wordt er toegewerkt naar de realisering van de BGT.

Dit regionale pact, waarin de bronhouders als regisseurs optreden, laat zien dat de combinatie van individuele verantwoordelijkheden, maatwerk en betrokkenheid bij de uitvoering wenselijker is dan domweg ‘alles uit handen geven’. Daarmee is het ook een voorbeeld voor andere regio’s. De opbouw van de BGT moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari 2016 zijn afgerond. Alle partijen zien deze planning voor Regio Twente met vertrouwen tegemoet.

Gerelateerde cases

Meer cases

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In uw industrie bent u continu op zoek naar efficiëntie. Zeker binnen de complexe ontwerpprocessen in uw werkveld. Dan wilt u kunnen vertrouwen op experts met kennis van uw markt. U kunt vertrouwen op meer dan 30 jaar relevante ervaring in het creëren, beheren en delen van uw digitale ontwerpinformatie. Met onze oplossingen verbinden we uw ontwerpsoftware aan de technologie van het beheren van het proces en het delen van documenten. Hiermee verloopt uw ontwerpproces niet alleen sneller, maar ook beter.

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap