Naar hoofdinhoud
icon-nedgraphics-nedplan-suite

NedOmgeving

NedOmgeving is gericht op het efficiënt opstellen en onderhouden van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Alle wettelijke verplichtingen t.a.v. “het plannendeel van de Omgevingswet” worden daarmee dan ook ondersteund inclusief API-koppelingen naar de applicaties voor toepasbare regels en VTH. NedOmgeving is zowel binnen uw organisatie te installeren (‘on premise’), als ook beschikbaar via de cloud.

NedOmgeving is een applicatie voor het creëren en beheren van de Omgevingsvisie, het Omgevingsprogramma, en het Omgevingsplan. NedOmgeving maakt het mogelijk om alle handelingen die nodig zijn voor het maken van het Omgevingsplan met één applicatie uit te voeren.

Dit betekent dat er functionaliteiten zijn voor:
• het opstellen van de juridische teksten 
• het tekenen van de geometrie voor het omgevinsgplan
• het koppelen en annoteren

Volwaardige Plantekstverwerker
De krachtige plantekstverwerker biedt alle basisfunctionaliteiten om planteksten te vervaardigen voor het omgevingsplan (door middel van wijzigingsbesluiten) conform de STOP-TPOD standaard. In de plantekstverwerker wordt gewerkt met een vastgesteld sjabloon waardoor structuur van de tekst altijd correct opgebouwd wordt. Werken met de plantekstverwerker lijkt op werken met Word maar ondertussen zorgt de software voor verwerking conform STOP-TPOD.

Planteken-functionaliteit CAD
In NedOmgeving is een toegesneden verzameling CAD-tekenfuncties opgenomen, zodat met NedOmgeving het omgevingsplan getekend en aangepast kan worden. Hiermee is het mogelijk om het gehele omgevingsplan te tekenen of om wijzigingen in de Geometrie aan te brengen. NedGraphics heeft een ruime ervaring opgedaan met het creëren en beheren van geometrie met NedBGT, de applicatie voor het bijhouden van de BGT. Deze ervaring hebben we gebruikt bij de ontwikkeling van de kaartmotor voor NedOmgeving.

Annotatie-dashboard
Het annotatie-dashboard is de schakel tussen de regeltekst en de plankaarten. Hiermee legt u eenvoudig de relatie tussen plantekst en de geometrie. Voor het automatisch koppelen van planteksten aan veel voorkomende geometrie hebben we het GIO woordenboek ontwikkelt. Door de naam van een GIO ( bijvoorbeeld “binnen de bebouwde kom” op te nemen in de plantekst wordt het betreffende lid automatisch gekoppeld aan de geometrie die daarbij hoort.

Juridisch procesbeheer
In NedOmgeving wordt u door de verschillende fases van wijzigingsbesluiten heen geloodst. Net als bij de IMRO plannen zijn er straks binnen uw gemeentegrenzen diverse wijzigingsbesluiten in procedure. Het juridisch procesbeheer houdt de status van ieder wijzigingsbesluit in de gaten en zorgt ervoor dat u overzicht behoudt.

Koppelingen met toepasbare regels en VTH systemen
NedGraphics koppelt met iedere leverancier van toepasbare regels of VTH systemen indien nodig. Omdat hiervoor nog geen standaarden ontwikkeld zijn, zal dit maatwerk zijn. Samen met Regeldienst.nl, Berkeley Bridge en Centric hebben we deze koppelingen in ontwikkeling.

Transitie-tooling
Met NedOmgeving kan de gemeente de transitie van de huidige situatie (beleid en regels) naar de nieuwe situatie ondersteunen door onder andere de BGT- en IMRO-plannen te hergebruiken. Door de gemeenten is veel geïnvesteerd in de opbouw van de BGT, door deze BGT te hergebruiken bij de opbouw van het Omgevingsplan kan geprofiteerd worden van deze investeringen.

Youtube thumbnail

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over NedOmgeving?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 322 33

Kies een locatie

Europa

Wereld