Naar hoofdinhoud
icon-nedgraphics-nedpubliceer-suite

NedMagazijn Basisregistraties

Door de invoering van basisregistraties, het toenemende gebruik van geo-informatie en door de behoefte aan het geïntegreerd gebruiken van gegevens, ontstaat voor overheidsinstellingen een toenemende behoefte aan een centraal gegevensmagazijn.

NedMagazijn is zo’n centraal gegevensmagazijn, voor het flexibel ophalen, opslaan en distribueren van al uw gegevens, op basis van actuele open standaarden.

Met NedMagazijn beschikt u altijd over actuele en juiste informatie ten behoeve van een goede dienstverlening richting collega’s, burgers, instellingen en bedrijven. Daarnaast kunnen gegevens aan elkaar worden verbonden en/of aan een locatie op de kaart worden gekoppeld. Informatie is zo beter te vergelijken, te analyseren en krachtiger te presenteren.

NedMagazijn kent een modulaire opzet. Organisaties verschillen immers in hun eisen en wensen ten aanzien van de inhoud, of het tijdpad waarin zij een magazijn willen implementeren. Afhankelijk van uw specifieke behoefte kunnen onderdelen modulair worden aangeschaft en geïmplementeerd. Groot voordeel is dat u klein kunt beginnen en stap voor stap door kunt groeien naar een volwaardig en uitgebreid gegevensmagazijn.

NedGraphics maakt onderscheid in:
• NedMagazijn Basisregistraties (RSGB)
• NedMagazijn Kernregistraties

NedMagazijn Basis omvat functionaliteit voor het verwerken van StUF BG kennisgevingberichten in de database. Met StUF BG kennisgevingberichten worden gegevens uit basisregistraties uitgewisseld tussen procesapplicaties van verschillende leveranciers en NedMagazijn zodat deze gegevens efficiënt in ketens kunnen worden gebruikt.

NedMagazijn Basis bestaat verder uit een berichtenbuffer voor het verwerken van StUF BG kennisgevingberichten in de database en met functionaliteit voor:

  • Het beheren van de berichten in de buffer
  • Het starten, stoppen en monitoren van processen voor het ontvangen, verzenden en verwerken van StUF kennisgevingberichten
  • Het schedulen van de bovengenoemde processen inclusief een logging van de resultaten van een gestart proces

Bij de verwerking van StUF BG kennisgevingberichten (mutatieberichten)wordt in NedMagazijn Basis historie opgebouwd. Deze historie is uiteraard te bevragen.

Configureer NedMagazijn geheel naar wens

NedMagazijn Basisregistraties kent uitgebreide functionaliteiten op gebied van user- en autorisatiemanagement, datadistributie en protocollering / logging.

Daarnaast kunt u alle gegevens uit de RSGB thema’s BRP, BAG, BRK, NHR en WOZ laden conform StUF BG. Naast de RSGB gegevensset kan NedMagazijn naar wens worden uitgebreid met diverse kerngegevens die applicatie- of afdeling overstijgend worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens van de BGT, beheer openbare ruimte (BOR), ruimtelijke plannen, kabels en leidingen of bodem en archeologie. Ook kunnen personeelsgegevens worden opgenomen in NedMagazijn.

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over NedMagazijn Basisregistraties?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 9322 333

Kies een locatie

Europa

Wereld