Naar hoofdinhoud
icon-nedgraphics-nedinfra-suite

NedInfra Zicht

NedInfra Zicht is de oplossing waarmee het driedimensionale model van een weg op de aanwezige zichtlengtes kan worden gecontroleerd. De gebruikersvriendelijke software analyseert het beeld van de weggebruiker waarover een onbelemmerd zicht aanwezig is. De resultaten van de rekenkundige analyse worden getoetst aan de richtlijnen die in de ROA 2017 en het Handboek Wegontwerp zijn opgenomen. De resultaten van de berekening wordt gepresenteerd middels tabellen, grafieken en perspectivische illustraties.

Zicht is een belangrijke factor
Tijdens het proces van wegontwerp speelt ‘zicht’ een belangrijke rol. Een goed en overzichtelijk wegbeeld is van invloed op de doorstroming en veiligheid van het verkeer. NedInfra Zicht is in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkeld met als doel de gebruiker een hulpmiddel te bieden om deze complexe berekeningen te ondersteunen. Zichtafstanden zijn te verdelen in twee categorieën, te weten: zichtlengtes die permanent gegarandeerd moeten worden en zichtlengtes die plaatselijk moeten worden geboden.

Onder ‘permanent zicht’ wordt verstaan:

  • Uitwijkzicht: Zicht op een obstakel van bescheiden afmeting dat een rijstrook verspert. In dit geval wordt verondersteld dat er nog voldoende ruimte is om te kunnen uitwijken
  • Stopzicht: Zicht op stilstaand verkeer, zoals een stilstaande file over de volle wegbreedte
  • Wegverloopzicht: Zicht op het verloop van de weg, dat wil zeggen zicht op de markering zodat bochten tijdig opgemerkt en ingeschat kunnen worden, waardoor weggebruikers in staat zijn hun rijlijn aan te houden
  • Inhaalzicht: is de afstand waarover een weggebruiker de weg kan overzien om een in dezelfde richting bewegende weggebruiker voorbij te gaan

Onder ‘plaatselijk zicht’ wordt verstaan:

  • Zicht op medeweggebruikers die zich op een toe leidende rijstrook bevinden zoals bij invoeg- en weefsituaties
  • Zicht op discontinuïteiten in de weg, zoals beëindiging van de meest linker rijstrook
  • Zicht op objecten die voor de rijtaak belangrijk zijn, zoals bewegwijzering, verkeerssignalering of verkeerlichten

De waarden voor zichtafstanden, zoals in bovengenoemde situaties, zijn in de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA 2017) en het Handboek Wegontwerp vastgelegd. Met NedInfra Zicht kunt u het
geometrisch ontwerp van de weg toetsen aan deze richtlijnen. Met behulp van deze analyse kunt u een uitspraak doen over de aanwezige zichtafstanden, juist bij complexe situaties zoals bij tunnels, knooppunten en onderdoorgangen. Tevens is de applicatie NedInfra Zicht een goed hulpmiddel bij het
toetsen van ontwerpen van derden.

Kenmerken NedInfra Zicht 
• Analyses getoetst aan richtlijnen ROA 2017 en het Handboek Wegontwerp
• Ontwikkeld i.s.m. Rijkswaterstaat
• Presentatie in overzichtelijke tabellen, grafieken en illustraties in perspectief
• Gebaseerd op AutoCAD, Autodesk Civil 3D en AutoCAD Map
• Bundeling van jarenlange civieltechnische ervaring
• Gebruiksvriendelijke analyse van het wegbeeld
• Eenvoud, korte leercurve
• Nederlandstalige interface

Abonnementslicentie en Support
NedInfra Zicht is leverbaar als Stand-alone en als Netwerk licentie. De software wordt geleverd als abonnement (termijn gebonden licentie), waarbij u tegen een gereduceerd tarief profiteert van de vele voordelen van deze oplossing, tussentijdse updates met nieuwe ontwikkelingen ontvangt en u ondersteuning krijgt via onze Support afdeling.

Trial aanvraag

Beleef de oplossing 30 dagen gratis

Download

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over NedInfra Zicht?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 9322 333

Kies een locatie

Europa

Wereld