Naar hoofdinhoud

Kies een land om de inhoud te bekijken die specifiek is voor uw geografische locatie en taal

icon-nedgraphics-nedinfra-suite

NedInfra Tekenen Plus

NedInfra Tekenen Plus is de civieltechnische en Geo applicatie, welke uitstekend aansluit op werkzaamheden binnen de civieltechnische tekenkamer. De oplossing bestaat uit allerlei vakgerichte tools, waarmee de tekenaar efficiënt het werk uitvoert. De NLCS standaard, maar ook de uitwisseling met Opendata (o.a. PDOK) en de conversie van het NLCS ontwerp naar BGT (IMGeo). Met NedInfra Tekenen Plus voert uw organisatie de gewenste standaardisatie van het tekenwerk door, zonder dat de tekenaar hoeft na te denken over de laag, de kleur, de lijnstijl, de arceringstijl, de symboolnaam of de schaal waarin één en ander moet worden getekend. PDOK-data is ideaal als ondergrond en het NLCS ontwerp kan worden geconverteerd naar BGT plantopografie.

NedInfra Tekenen Plus is meer dan alleen een 'NLCS tool'
NedInfra Tekenen Plus biedt naast alle civieltechnische tekenfuncties van NedInfra Tekenen ook de conversie applicatie NLCS naar BGT (IMGeo) en de functionaliteit van NedInfra Geo. NedInfra Tekenen Plus biedt interessante functies die de dagelijkse civieltechnische en Geo gerelateerde werkzaamheden vergemakkelijken.

De software bestaat uit allerlei vakgerichte CAD tools en is geschikt voor AutoCAD, Autodesk Civil 3D, AutoCAD Map, Autodesk InfraWorks en de Autodesk AEC Collection.

Voordelen gebruik, toepassen en creëren NLCS en BGT informatie
Nederland beschikt met de BGT over een landsdekkende digitale topografische basiskaart. Dat is een prima basis voor de ontwerper. Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn in de taal van de ontwerper, kan deze zich richten op zijn eigen taak; het dimensioneren van een civieltechnisch ontwerp. De ontwerpinformatie wordt beschikbaar gesteld in de taal van de GEO-beheerder, die het ontwerp als plantopografie registreert.

Inlezen geografische informatie conform NLCS
In Nederland komt steeds meer geografische informatie conform open standaarden beschikbaar. Deze informatie kan door uw eigen organisatie ter beschikking worden gesteld, maar ook op het portal van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is veel informatie aanwezig. De BGT (IMGeo), Kadastrale data en luchtfoto’s zijn ideaal als ondergrond voor uw ontwerp en vanuit de Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN) wordt de hoogtedata ingelezen. Met NedInfra Tekenen Plus wordt deze informatie vanuit PDOK door middel van een aangegeven gebied gemakkelijk conform de NLCS binnen uw AutoCAD ingelezen en is direct te gebruiken.

(Her)gebruik van informatie in Autodesk InfraWorks
BIM draait om het gebruik van beschikbare informatie, zo ook om de mogelijkheid tot hergebruik van informatie in andere applicaties. Met NedInfra Tekenen Plus is het mogelijk om de verkregen data (BGT en AHN) vanuit PDOK te hergebruiken in Autodesk InfraWorks. De AHN wordt direct verwerkt in een surface in Autodesk Civil 3D, welke als hoogtebestand kan worden gebruikt in Autodesk InfraWorks. De BGT wordt gepresenteerd volgens de aanwezige BGT-informatie, zodat met een zeer korte opbouwtijd een fraaie basiskaart op basis van het RD-stelsel wordt gemaakt waarop het ontwerp wordt ingetekend.

Wat betekent de NLCS voor uw organisatie en uw werkprocessen?
De NLCS is binnen de GWW-sector een breed gedragen afsprakenstelsel.
Opdrachtgevers schrijven het gebruik van NLCS voor in hun projecten en opdrachtnemers leveren de ontwerpen en tekeningen op overeenkomstig NLCS. Een goede inrichting van het werkproces is hierbij van cruciaal belang om conform de richtlijnen te werken. Vooral ook als u gegevens gaat uitwisselen met uw opdrachtgever of opdrachtnemer. NedInfra Tekenen Plus biedt u ondersteuning om dit proces te vergemakkelijken en te controleren en beheren.

WIBON / KLIC meldingen verwerken conform NLCS
De KLIC-WIN meldingen van het Kadaster worden conform de WIBON aangeleverd als vectordata (GML bestanden). In de KLIC-WIN meldingen zitten kabels en leidingen en met NedInfra Tekenen worden deze automatisch verwerkt in uw AutoCAD omgeving in de juiste NLCS laag. Hierdoor wordt het direct inzichtelijk waar de kabels en leidingen liggen ten opzichte van uw ontwerp. Vanwege de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) is het van belang dat u als grondroerder deze gegevens als referentiebestand kunt hanteren. Het doel van de KLIC-WIN-meldingen is om een momentopname te tonen van de ondergrondse situatie, waarmee graafschade wordt voorkomen.

De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de WIBON (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

Abonnementslicentie en Support
NedInfra Tekenen Plus is leverbaar als Stand-alone en als Netwerk licentie. De software wordt geleverd als abonnement (termijn gebonden licentie), waarbij u tegen een gereduceerd tarief profiteert van de vele voordelen van deze oplossing, tussentijdse updates met nieuwe ontwikkelingen ontvangt en u ondersteuning krijgt via onze Support afdeling.

Vergelijkingsmatrix

NedInfra Tekenen Plus

NedInfra Tekenen Lite

NedInfra Geo

NedInfra Tekenen

Tekenen conform NLCS, dé Nederlandse CAD standaard

Luchtfoto en achtergrondkaarten maken vanuit PDOK

Inlezen BGT data conform NLCS, via PDOK website

Importeren Kadastrale kaart (BRK) conform NLCS

Importeren AHN en omzetten naar Civil 3D surface

Hoogtepunten prikken vanuit AHN

PDOK informatie (BGT + AHN) geautomatiseerd ontsluiten in Autodesk InfraWorks

WIBON / KLIC meldingen verwerken conform NLCS

Conversie NLCS naar BGT Plantopografie

Civieltechnische tekenfuncties

Basis AutoCAD tekenfuncties

Bibliotheken (verkeersborden, groensymbolen, etc.)

Projecttabblad voor instellingen en metadata

Zeer krachtige controle en herstel functies

Krachtige functie om snel en eenvoudig kaartbladen aan te maken

Snelle NLCS Tool

Converteren van RTW tekeningen naar de NLCS

Licentiemechanisme met ‘leen’ functionaliteit en thuiswerkmogelijkheid

Helpdesk voor alle klanten met actief onderhoud

Inlezen BGT data conform NLCS, via PDOK website

Importeren Kadastrale kaart (BRK) conform NLCS

Hoogtepunten prikken vanuit AHN

PDOK informatie (BGT + AHN) geautomatiseerd ontsluiten in Autodesk InfraWorks

Trial aanvraag

Beleef de oplossing 30 dagen gratis

Download
Youtube thumbnail

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over de NedInfra Tekenen Plus?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 322 33

Kies een locatie

Europa

Wereld