Naar hoofdinhoud
icon-nedgraphics-nedpubliceer-suite

NedGeoservices basis

Met NedGeoservices wordt u in staat gesteld om geo-informatie gestandaardiseerd te distribueren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de internationale Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS) standaard zoals deze door het Open Geospatial Consortium (OGC) is gedefinieerd.

Geo-informatie bereikt de NedGlobe onderdelen als gestandaardiseerde webservices via een internetverbinding. Deze webservices kunnen worden aangeboden door landelijke voorzieningen zoals PDOK of door uw eigen organisatie. Uw organisatie wil in het kader van de implementatie van NedGlobe invulling geven aan het gestandaardiseerd beschikbaar stellen van Geo-informatie.

Het aanbieden van geo-informatie als webservice geniet duidelijke voordelen:

Tijdrovende conversies van bestanden behoren tot het verleden
Doordat de OGC-standaarden (WMS en WFS formaat) wereldwijd breed worden toegepast en geaccepteerd, kan dit informatie-uitwisseling op basis van bestanden vervangen. Omgeving specifieke bestandsconversies zijn niet meer noodzakelijk.

Informatie is altijd actueel
De door NedGeoservices aangemaakte webservices bevatten altijd de informatie zoals beschikbaar bij de bron. Mutaties aan de brongegevens worden automatisch doorgezet in de webservice. Uw aangeboden informatie is dan ook altijd actueel. Ook de overdracht van informatie van binnen naar buiten is op deze wijze veel efficiënter ingericht.

Eénvoudig in gebruik
Met NedGeoservices Basis kunt u beschikbare geo-informatie in de vorm van WMS en WFS (web-) service(s) definiëren en deze beschikbaar stellen als een datalink. Het werkproces is eenvoudig. Eerst meldt de beheerder de dataset aan in NedGeoservices. Dit kan een los bestand zijn (zoals een shape-file) maar ook een complete dataset beschikbaar in NedMagazijn. Vervolgens voegt de beheerder een standaard of eigen opmaakstijl toe. De data is hierna als preview zichtbaar. Is het resultaat naar wens dan kan via enkele clicks de data daadwerkelijk worden gepubliceerd waarmee de data beschikbaar is via de WMS en WFS. De door uw organisatie met NedGeoservices ‘uitgezonden’ geo-informatie wordt - met andere woorden - live door anderen gebruikt binnen hun eigen omgeving en daarbuiten.

Configureer NedGlobe geheel naar wens
Alle onderdelen van NedGlobe zijn beschikbaar als Software as a Service (SaaS). U kunt hierdoor de gewenste functionaliteit binnen NedGlobe flexibel aan- en uitzetten.

NedGlobe bestaat uit de volgende modules / configuratiemogelijkheden:

  • NedGeoservices Basis – Voor het creëren en aanbieden van webservices aan de diverse onderdelen van NedGlobe
  • NedGlobe Mobile – Raadplegen en terugmeldingen doen op touchdevices
  • NedGlobe Web – Ontsluit interactieve kaarten op uw eigen website
  • NedGlobe Portal – Publiceer open-data via een centraal en gebruiksvriendelijk portaal

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over NedGeoservices basis?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 9322 333

Kies een locatie

Europa

Wereld