Word de beste versie van jezelf

Competentiegerichte feedback

Competentie Management

Wat is competentiemanagement?
Competentiemanagement is het vertalen van de kerncompetenties van de organisatie naar de benodigde kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding van medewerkers.

Wat is een competentie?
Het woord competentie betekent letterlijk ‘het vaardig zijn in iets’ en komt van het woord ‘competent’. Een ander synoniem voor het competent zijn ergens in is het woord ‘bekwaamheid’. Je kunt het woord competentie zien als een verzamelterm voor vier verschillende dingen: Talenten, kennis, vaardigheden en houding.

Lees meer

Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Jan Baggen Chief Executive Officer - Cadac Group Holding Jan Baggen

Wat is de meerwaarde van competentiemanagement?

Voor medewerkers:

  • Duidelijke verwachtingen over prestaties en ontwikkelrichtingen.
  • Duidelijk welk gedrag wordt verwacht.
  • Inzicht in eigen competenties en ontwikkelmogelijkheden.
  • Focus op ontwikkelen.

Voor leidinggevenden:

  • Sturen op resultaten en competenties.
  • Inzicht in resultaten (output) en de daarvoor noodzakelijke en essentiële competenties (input).
  • Gericht op concreet waarneembaar en meetbaar gedrag.
  • Focus op ontwikkelen.

 

PersonalCoaching-640.jpg
mirror.jpg

Ontvang real time geobjectiveerde feedback van klanten, medewerkers en collega's!

Voor het verzamelen van klantenfeedback gaan wij gebruik maken van het op gestandaardiseerde wijze verzamelen van competentiegerichte feedback aan het einde van elke klant contact.

Er is gekozen voor het product Qme12: “Question me in 12”. Qme12 is een gevalideerd meetinstrument. Feedback op getoonde competenties kan hiermee snel, eenvoudig en op gestructureerde wijze worden verzameld. 

Qme12 is de unieke wetenschappelijk gevalideerde instant feedback tool die je 24 uur per dag 365 dagen per jaar een objectief beeld geeft van je performance en eigen ontwikkeling ten opzichte van anderen via een app op je eigen smartphone of tablet.

Meer weten? Kijk bij de HRM documenten in Synergy.

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap