Naar hoofdinhoud

Webinar | Fusion LifeCylce

Met eigen ogen zien hoe Autodesk Fusion Lifecycle u kan helpen met uw productontwikkeling en het managen van projecten

Webinar terugkijken

We leven op dit moment in een tijd waarbij de markt concurrerender is dan ooit. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Het is nu meer dan ooit belangrijk voor bedrijven om de juiste producten op het juiste moment en tegen de juiste prijs te ontwikkelen.

Of dit lukt hangt af van de wijze waarop een organisatie dit aanpakt. We horen vaak van onze klanten dat er initiatieven zijn voor innovatie en productontwikkeling, maar het blijkt ook dat dit proces vaak lang duurt of zelfs stagneert blijft steken. In veel gevallen zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over wie wat moet doen en wanneer. Dit kan leiden tot een te lange time-to-market, onnodig hoge ontwikkelkosten en gebrekkige innovatie.

Bedrijven die succesvol zijn in het lanceren van een product binnen de afgesproken tijd en budget hebben vaak één ding gemeen; duidelijke afspraken waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welke taak tijdens de productontwikkeling. Met andere woorden, deze bedrijven hebben een efficiënt proces beschreven voor het ontwikkelen en lanceren van een nieuw product.

Een dergelijk proces wordt ook wel New Product Introduction (NPI) genoemd. Dit proces kan voor ieder bedrijf anders zijn maar in de basis worden alle handelingen beschreven die uitgevoerd moeten worden en in welke volgorde. Ook beschrijft het NPI-proces wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze taken. Een voorbeeld van verschillende fases binnen een NPI-proces: van concept, definitie specificaties, ontwikkeling, validatie testen, pilot run tot productie.

Duidelijke afspraken zijn een begin, maar hoe zorg je ervoor dat het proces ook te managen is? Hoe zorg je ervoor dat het proces inzichtelijk wordt voor alle betrokkenen zodat ze op het juiste moment de taak uitvoeren waarvoor ze verantwoordelijk zijn en hoe zorg je ervoor dat alle informatie centraal beschikbaar is en niet gaat zwerven in bv mailboxen, Excel-bestanden of andere documenten die decentraal zijn opgeslagen?

Het antwoord op deze vraag is Autodesk Fusion Lifecycle. Autodesk Fusion Lifecycle is een PLM-systeem met de mogelijkheid een NPI-proces te configureren. Op basis van taken, fasering en stagegates biedt Autodesk Fusion Lifecycle de mogelijkheid om (NPI) projecten te managen en relevante informatie centraal op te slaan en te beheren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het garanderen van de time-to-market, ontwikkelkosten en kwaliteit waarvoor een NPI-proces is opgesteld.

Wilt u met eigen ogen zien hoe Autodesk Fusion Lifecycle u kan helpen met uw productontwikkeling en het managen van projecten? Kijk dan gerust het webinar New Product Introduction met Fusion Lifecycle terug.

U kunt dit webinar nu terugkijken

Vul hier uw gegevens in

Kies een locatie

Europa

Wereld