CAD koppelen aan document control

Whitepaper

Download whitepaper Stel een vraag
microsoft-white.png autodesk-white.png

Waar gaat dit whitepaper over?

Door de snelle opkomst van 3D-designtools in de hele industrie zijn ontwerpprocessen tegenwoordig steeds vaker modelgecentreerd in plaats van documentgecentreerd. Het succes van BIM in het bouwwezen is een goed voorbeeld van deze koerswijziging. Dankzij dit succes worden 3D-designtools steeds vaker toegepast en neemt de technologiekloof tussen de constructie-industrie en de vervaardigende industrie geleidelijk steeds verder af.

Met een modelgecentreerd ontwerpproces neemt weliswaar het aantal documenten dat vereist is ter ondersteuning van de totale levenscyclus van een asset niet af; maar het wijzigt de wijze waarop documenten worden geproduceerd. De productie van engineeringdocumentatie wordt in hoge mate geautomatiseerd en wordt gebaseerd op gegenereerde weergaven van het model in plaats van enkel op het product van 2D-tekenaars die werken met een 2D CAD-systeem.

Wij kiezen voor een unieke positie door een integratie aan te bieden tussen de complexe wereld van modelling tools en een volledig op Microsoft SharePoint gebaseerd document control systeem, met een bijna even hoog complexiteitsniveau.

Lees meer

De verschuiving richting een hybride wereld die bestaat uit complexe 3D-modellen enerzijds en 2D-documenten anderzijds versterkt de behoefte aan een strakke en effectieve integratie tussen deze assets. 

Paul Smeets Chief Technology Officer - Cadac Group Holding Paul Smeets
bim-for-facility-management.jpg

Hoofdstuk 1: Ontwerpfase

Bijna alle fysieke assets, zoals verwerkingsbedrijven, gebouwen, bruggen, wegen en machines, worden geboren als concepten en ideeën binnen een CAD-systeem.

Tijdens de ontwerpfase van een asset wordt het ontwerp afgestemd op de vereisten en gecontroleerd om te garanderen dat het idee dat de design engineer heeft ontwikkeld, ook daadwerkelijk te construeren en te fabriceren is. Met moderne designtools zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor een engineer vrijwel onbeperkt.

Hoofdstuk 2: Inbedrijfstellingsfase

Als eenmaal is begonnen met de bouw van een asset en een bepaalde mate van gereedheid is bereikt, kan een deel ervan worden getest voordat de asset als geheel in productie wordt genomen. Tijdens deze inbedrijfstellingsfase moeten eventuele fouten die tijdens het ontwerp of de constructie zijn ontstaan, worden gladgestreken.

bim-360-informatie-bouwplaats
asset-operations-support.jpg

Hoofdstuk 3: Gebruiks- en onderhoudsfase

Zelfs bij een perfect ontwerp, een constructie die daar volledig mee in lijn was en een volledig correcte inbedrijfstelling en overdracht komen er altijd verbeterpunten naar boven zodra de asset in gebruik wordt genomen.

Hoofdstuk 4: Buitenbedrijfstellingsfase

In de buitenbedrijfsstellingsfase is de assetdocumentatie vereist om de asset te demonteren en om veilige procedures tijdens de buitenbedrijfstelling van een asset te garanderen. Zelfs na de buitenbedrijfstelling moeten bepaalde gedeelten van de documentatie nog worden bewaard. De Cadac Organice DCS oplossing maakt dit mogelijk.

In Cadac Organice DCS kan de gebruiker niet alleen bepalen welke documenten nodig zijn voor buitenbedrijfstellingswerkzaamheden, maar ook vaststellen welke documentatie moet worden bewaard nadat de levensduur van de asset is verstreken en deze opslaan.

organice.jpg

CAD koppelen aan document control

Download nu Vraag een demo aan

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap
You are currently visiting the Dutch website, would you like to see this page in English?