Product-denken: een eye-opener voor de maakindustrie

Gratis E-book

Download E-book Stel een vraag

Waar gaat dit E-book over?

Stap over naar Product-denken
De overgang van document- naar product-denken is een belangrijke stap die gevolgen heeft op de manier waarop werk uitgevoerd wordt. Met dit E-book als handvat legt u een basis om stap voor stap product-denken in uw organisatie in te voeren. Of product-denken iets is voor uw organisatie, waarom en hoe u dit introduceert leest u verderop in dit artikel.

Over welke producten hebben we het?
Dit E-book gaat over ‘discrete producten’ in de maakindustrie. Dit zijn producten die kunnen worden ontleed in onderdelen, ze zijn uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Dit in tegenstelling tot ‘proces producten’ die worden samengesteld uit grondstoffen en bewerkt tot een ondeelbaar geheel zoals tandpasta, medicijn, glas, etc.

Verbeter de bedrijfsprocessen in de maakindustrie
In de maakindustrie voor discrete producten zijn een aantal bedrijfsprocessen te onderscheiden: Engineer-to-Order (ETO), Make-to-Order (MTO), Assemble-to-Order (ATO) en Make-to-Stock (MTS). 80% van onze hanteren een bedrijfsvorm met een mix van ETO en ATO. Dit boek concentreert zich dan ook op deze bedrijven.

Lees meer

We hopen dat u met dit E-book zelf een basis kunt neerleggen bij u en uw bedrijf voor het succesvol invoeren van het product-denken. Heeft u daar hulp bij nodig? Dan staan we uiteraard voor u klaar!

Jan Baggen Chief Executive Officer - Cadac Group Holding Jan Baggen

De voordelen van product-denken

Onze Best Practice werkmethodiek, onze tools, Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, Autodesk PDM, Autodesk PLM , etc. vormen de bouwstenen voor succes.

USP Vooraf inzicht

Vooraf inzicht

Vooraf inzicht in de duur en kosten van het PDM implementatietraject

USP Up-to-date informatie

Up-to-date informatie

Betere uitwisseling van juiste en actuele data binnen het ontwerpproces.

USP Vind data razendsnel

Vind data razendsnel

Bespaar tijd en vind uw engineering data razendsnel. Lange zoektijden behoren tot het verleden.

USP Bespaar tijd

Bespaar tijd

Verminder routinematige en herhalingshandelingen.

USP Meer innovatie

Meer innovatie

Meer ondersteuning voor het verbeteringsproces van producten door optimale informatievoorziening.

USP Beheer en controleer eenduidig

Beheer en controleer eenduidig

Beheer en controleer ontwerpgegevens eenduidig en transparant.

Works_12 red.jpg

De uitgangspunten

Waar alles om draait...producten. Producten vormen een centrale spil in het leven van iedereen. Eenduidige en uniforme communicatie over producten is essentieel voor bedrijven die producten maken. En voor degenen die die producten kopen. In het eerste hoofdstuk worden de uitgangspunten van communicatie over producten duidelijk en helder opgesomd en toegelicht.

Product Match

Tijdens het ontwerpproces wordt door middel van een ‘product match’ de oorspronkelijke vraag, de requirements, functioneel en technisch beschreven.

Deze productbeschrijving specificeert de uiteindelijk fysieke eigenschappen van het product dat wordt geproduceerd. De eigenschappen van het echte product moeten dus gelijk of gelijkwaardig zijn aan de functionele- en technische productbeschrijving.

mfg-nxtdim-suite-headerimage.JPG
assembly-line.jpg

Form Fit Function

Als een product eenmaal is ontworpen, alle metadata en relaties zijn vastgelegd en er 3D modellen en tekeningen gemaakt zijn, is er één ding dat zeker is: het moet toch anders. Productontwerpen leiden onherroepelijk tot productwijzigingen.

Dat wil zeggen wijzigingen van product metadata, relaties en/of documenten die dat product beschrijven. Om deze wijzigingen gecontroleerd, gestructureerd en voorspelbaar te kunnen doorvoeren is er een belangrijk basisprincipe waaraan vastgehouden moet worden, namelijk product revisie uitwisselbaarheid. Dit hoofdstuk gaat onder andere over: Product Change History, Product Change Request, Change Control Board, Product Change Order, Engineering Change Order en Productvrijgave.

Standaardisatie

Structureel toepassen van product-denken, Form-Fit-Function, etc. opent de weg naar productstandaardisatie, -modularisatie en -configuratie.

MFG-NXTdim configurator-headerimage.jpg
mfg-nxtdim-inventor-headerimage.JPEG

Product Management

Met product management bedoelen we het centraal stellen van het product en alle daaraan gerelateerde activiteiten. Dit houdt in het beheren van een planning, het in kaart brengen van interne en externe verwachtingen en het marketen van een product.

Deze taken worden gedurende de hele productlevenscyclus uitgevoerd. Product management kan een separate afdeling zijn en/of een baan op zich. Vaak is de productmanager onderdeel van een marketing- of engineering afdeling.

Produceren

Tijdens het productieproces wordt een productbeschrijving omgezet naar een fysiek of ‘echt’ product. Hiervoor is kennis van het product, toegepaste materialen en materiaalbewerking noodzakelijk. Deze kennis is in een bedrijf in het algemeen in twee vormen aanwezig: productervaring (informeel) en productontwerp (formeel).

MFG-CTO 3.jpg

Wilt u meer weten over onze visie op product-denken?

Download nu Stel een vraag

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap
You are currently visiting the Dutch website, would you like to see this page in English?