Cookie statement

Cookie statement

Inleiding

Via de webwinkel www.cadac.store worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Cadac Group BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze Privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website en dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

Account aanmaken 

Om aankopen te kunnen doen in onze store en om uw bestelgeschiedenis te raadplegen, downloads later nogmaals op te halen, of om uw abonnement te verlengen moet u een account aanmaken voor onze website. Deze gegevens verwerken wij op grond van de overeenkomst die u met ons aangaat. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens; 
 • e-mailadres;
 • wachtwoord;
 • bestelgeschiedenis.

Deze gegevens verwerken wij totdat u uw account opzegt. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben, zoals de fiscale bewaarplicht.

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Om de bestelling te kunnen afhandeling en dus op grond van de overeenkomst verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • NAW-gegevens; 
 • contactgegevens; 
 • betaalgegevens en financiële gegevens; 
 • bedrijfsgegevens.

Deze gegevens verwerken wij totdat de bestelling is afgerond en gedurende de looptijd van het product dat u heeft besteld. Daarnaast bewaren wij sommige gegevens langer, in verband met een wettelijke verplichting, zoals de fiscale bewaarplicht.

Contact 

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via een contactformulier. Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens; 
 • NAW-gegevens; 
 • eventueel bestel- of productgegevens; 
 • inhoud van het bericht.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Nieuwsbrief 

Het is mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wij sturen u dan maximaal eenmaal per dag informatie, tips, aanbiedingen en/of acties over het onderwerp waarvoor u zich heeft ingeschreven. Met uw toestemming verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • naam; 
 • e-mailadres.

Deze gegevens bewaren wij totdat u uw toestemming intrekt of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Cadac Dienstenpas 

Middels de dienst Cadac Dienstenpas is het mogelijk om support op locatie te verkrijgen. Een van de medewerkers van Cadac Dienstenpas komt dan bij u langs, om de nodige support te leveren. Om deze overeenkomst met u uit te voeren, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • NAW-gegevens; 
 • contactgegevens; 
 • betaalgegevens en financiële gegevens; 
 • bedrijfsgegevens; 
 • de gegevens die wij verkrijgen op het moment dat wij support op locatie uitvoeren;
 • overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Deze gegevens verwerken wij op het moment dat wij support leveren en wij slaan deze gegevens op in ons support portaal, zodat wij u bij een volgende supportvraag beter kunnen helpen. De gegevens over verricht support bewaren wij tot maximaal 2 jaar nadat de overeenkomst voor de Cadac Dienstenpas is afgelopen.

Support op afstand

Wanneer u ons vraagt om support op afstand te leveren, dan kunnen wij met behulp van Teamviewer met uw toestemming meekijken op uw device. Doordat wij meekijken op uw device, verwerken wij de gegevens die wij op dat moment tegenkomen. Dit kunnen uiteenlopende gegevens zijn. Uiteraard kunt u altijd gedurende de sessie meekijken en kunt u uw toestemming voor het gebruik van Teamviewer te allen tijde intrekken.

Wij verwerken deze gegevens enkel gedurende de support op afstand sessie en zullen deze gegevens niet opslaan in ons eigen supportportaal. Enkel de door ons verrichte werkzaamheden en aangepaste instellingen zullen worden geregistreerd.

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van de diensten. Zo kan het zijn dat bepaalde software door een derde aangeboden en onderhouden wordt, waarbij die derde uw gegevens daarvoor nodig heeft. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketingbelang), of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken uw gegevens in onze opdracht, wij bepalen de doeleinden. Zij zijn verwerker. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners; 
 • Onze administratiedienstverlener; 
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Wij verstrekken uw gegevens ook aan partijen die uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en die zelf beslissen met welke middelen zij die verwerken. Deze partijen zijn zelfstandig verantwoordelijk. Dit zijn:

 • De licentieleveranciers.

Cookies 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze Privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Cadac Store gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);  
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies); 
 • Eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken (social media cookies); 
 • Uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties.

PLAATSER

VERVALT NA

Google Analytics

(Google LLC)

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst   gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de   verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen   informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe   wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Sessie of maximaal na 2 jaar

Doubleclick

(Google LLC)

Wij gebruiken de dienst Doubleclick, welke aangeboden wordt door Google. Voor dit doel worden cookies gebruikt om het online advertentie aanbod aan te passen op jouw   voorkeuren. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de Privacy Policy van Google.

 

Google Tag Manager

(Google LLC)

Deze cookies zijn functioneel, en helpen ons om bepaalde plug-ins en cookies te installeren op onze website. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

 

Hotjar

(Hotjar Ltd.)

Deze cookies gebruiken we om algemene statistieken te genereren en om inzicht te   verkrijgen in het gebruik van onze website zodat we onze website en diensten kunnen optimaliseren. Hotjar kan hiervoor uw IP-adres, datum en toegangstijd van uw bezoek aan onze website registreren evenals de schermresolutie van uw apparaat, apparaat type, voorkeurstaal, muisklikken, muisbewegingen, scrollactiviteit, informatie over bezochte pagina's, land, besturingssysteem en de door u gebruikte webbrowser. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Hotjar.

 

Visual Website Optimizer

(Wingify Software Private   Ltd.)

Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op   A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Visual Website Optimizer.

 

LinkedIn Ads

(LinkedIn Corp.)

Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om te adverteren op LinkedIn. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van   LinkedIn.

 

LinkedIn Analytics

(LinkedIn Corp.)

Met LinkedIn Analytics krijgen wij meer inzicht in de prestatie van onze bedrijfspagina op LinkedIn. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van LinkedIn.

 

Typekit by Adobe

(Adobe Systems   Inc.)

Dit is een functioneel cookie, die ons helpt bepaalde lettertypen weer te geven op onze   website. Lees meer hierover in de Privacy Policy van Adobe.

Sessie

In- en uitschakelen van cookies 

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Derde partijen 

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de Privacy- en cookieverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Profilering 

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door de verzamelde gegevens, zoals online bestellingen en klikgedrag met elkaar te combineren. Op basis hiervan kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen en kunt u tegen deze verwerking altijd bezwaar maken.

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Websites van derden 

Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de Privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • intrekken van toestemming; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cadac Group BV 
Nieuw Eyckholt 282 
6419 DJ Heerlen 
KvK 66766052 
BTWnr NL856689439B01  

Of gebruik het contactformulier op de service & contactpagina.

Cookies verwijderen

Wilt u bepaalde cookies verwijderen? Hieronder leggen we uit hoe u dit kunt doen voor verschillende browsers.

In Internet Explorer

Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op ‘Verwijderen’, vink ‘Cookies en websitegegevens aan’ en klik op ‘Verwijderen’. Ook kunt u hier kiezen voor ‘Gegevens van favoriete websites behouden’.

In Firefox

Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op ‘Verwijder individuele cookies’ > ‘Verwijder alles’ (of selecteer welke cookies je wilt verwijderen). U kunt hier ook kiezen of u alleen functionele cookies wilt toestaan of alle cookies wilt tegenhouden. Dit kan via zogenaamde blokkeerlijsten.

In Chrome

Ga in het menu naar Browsegegevens wissen, selecteer een periode en vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan. Klik op ‘Browsegegevens wissen’.

In Safari

Ga naar Voorkeuren > Privacy. Kies daar wat u met de cookies wilt doen of klik op ‘Verwijder alle websitegegevens’.

In de standaardbrowser van je Android telefoon/tablet

Open je browser en tik op de drie puntjes rechtsboven in je scherm. Ga naar Instellingen > Privacy. Hier kunt u ‘Cookies accepteren’ aan- en uitzetten.

In de standaardbrowser (Safari) van je iPhone/iPad

Ga op je iPhone naar Instellingen > Safari. Hier kunt u uw cookies verwijderen en cookies in de toekomst blokkeren. ‘Cookies blokkeren’ kunt u altijd aan- en uitzetten.

Gebruikt u een andere browser? Ga dan naar de instellingen van uw browser om uw cookie-instellingen aan te passen.

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap