Naar hoofdinhoud

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) stapt over op CAD

Focus op NLCS en WION

De overstap maken op nieuwe software

Wie zijn organisatie wil laten overstappen op nieuwe software, kan niet over een nacht ijs gaan. Eerst moet in kaart zijn gebracht wat de behoeftes zijn en op welke manier de werkwijze binnen het bedrijf het beste kan worden ondersteund. Bij Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is na rijp beraad de keuze inmiddels gemaakt en zijn de medewerkers klaar voor de start.

WMD levert drinkwater aan ongeveer een half miljoen mensen in Drenthe. Hiervoor produceert WMD jaarlijks 30 miljard liter zuiver drinkwater in twaalf drinkwaterproductiebedrijven die het water verdelen over een hoofdleidingnet van vijfduizend kilometer lengte. Aandeelhouders van WMD zijn de gemeenten en provincie. Deze aandeelhouders bepalen onder andere de tarieven en voorwaarden. De aandeelhouders ondersteunen daarnaast de maatschappelijke doelstellingen van WMD en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. WMD scoort goed in de vergelijking naar de doelmatigheid van Nederlandse drinkwaterbedrijven (onderzoek 2009). Zowel op het gebied van dienstverlening, waterkwaliteit als kostenbeheersing zit WMD in de kopgroep.

wmd-2-1280

Overstap

Er zijn veel bedrijfsonderdelen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening bij WMD, maar het beheer van het leidingnetwerk speelt uiteraard een cruciale rol. Om de werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen ondersteunen, is in 2009 een traject gestart voor de overstap naar een nieuwe beheeromgeving.

Voor die tijd werd het ontwerp bijgehouden in Smallworld, maar dat bleek niet erg praktisch meer te zijn. Zo was het niet mogelijk om vanuit dit systeem een digitaal bestand aan te leveren aan aannemers, zodat die het altijd met een uitgeprint overzicht moesten doen. Bij hun zoektocht naar nieuwe software stuitten de medewerkers van WMD op de combinatie van Autodesk Civil 3D en NedInfra Tekenen, die aan de wensen van het waterleidingbedrijf bleek te voldoen.

Joop Suelmann, stafmedewerker Stafbureau Distributie bij WMD, vertelt over de keuze voor deze software. “In eerste instantie hebben we ons hele werkproces geanalyseerd. Daarbij zagen we dat we naast Smallworld vooral AutoCAD gebruikten voor het ontwerpwerk. Bovendien kregen we veel informatie aangeleverd in de vorm van AutoCAD-bestanden, die dan als onderlegger werden gebruikt in Smallworld. Het gebruik van AutoCAD zou het mogelijk maken om de informatie één op één over te nemen.”

We kregen veel informatie aangeleverd in de vorm van AutoCAD-bestanden, die dan als onderlegger werden gebruikt in Smallworld. Het gebruik van AutoCAD zou het mogelijk maken om de informatie één op één over te nemen.”

Joop Suelmann

stafmedewerker Stafbureau Distributie - WMD

nedinfra suite nedgraphics

Behoefte aansluiting NLCS

“Een andere reden om over te stappen op het CAD-formaat is dat we als waterleidingbedrijf veel te maken hebben met de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WIBON). De bestanden die het Kadaster hiervoor aanlevert, zijn geogerefereerd onder CADtekeningen te leggen, waardoor meteen duidelijk is of er ruimte is in de ondergrond. Daarnaast hadden we behoefte aan de aansluiting op de Nederlandse werkwijze, zoals die is vastgelegd in de NLCS, de 2D CAD-Standaard van de Nederlandse GWW-sector.

Die aansluiting levert Autodesk niet met Autodesk Civil 3D, maar deze is wel beschikbaar binnen NedInfra Tekenen van NedGraphics. Dat pakket begeleidt de gebruiker min of meer en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de juiste lijnen en lagen worden gebruikt. Het handhaven van de standaard is erg nuttig, want de gemeenten zullen ook overstappen op de NLCS, zodat de uitwisseling dan optimaal zal zijn”, zo legt Suelmann uit.

wmd-1280

Aan de slag

De overstap naar nieuwe software ging onder leiding van Giga, de automatiseringsafdeling die zowel voor WMD als voor het Waterbedrijf Groningen werkt. Binnen het kader van deze samenwerking werd aan de Groningse tak bovendien geadviseerd om ook Autodesk Civil 3D te gaan gebruiken. Dat had als voordeel dat beide bedrijven dan gebruik kunnen maken van de koppelingen die zullen worden aangebracht tussen Autodesk Civil 3D en Smallworld, de bestekken en de programma’s voor capaciteitsberekeningen en hydraulische analyses.

De hele organisatie is inmiddels klaar voor de overstap: de zes ontwerpers van WMD, de drie ontwerpers van de Groningse zustermaatschappij en de vier projectleiders die de plannen schrijven en de projecten beheren. Suelmann: “De medewerkers hebben inmiddels de bijbehorende trainingen achter de rug en kunnen met de software aan de slag. Dat wil niet zeggen dat we alles al hebben omgezet, we doen de overgang stap voor stap. Zo moeten we bijvoorbeeld onze bibliotheek nog aanpassen. Daarin staan 780 constructies die geschikt zijn voor AutoCAD Mechanical en deze moeten nog worden omgezet naar aparte DWG-bestanden. Daarnaast moeten we de koppeling met de software voor hydraulische berekeningen nog maken, maar dat heeft geen haast. Net als de geoviewer die we willen hebben voor Smallworld. Het belangrijkste is dat we kunnen werken met de nieuwe software en onze bestanden goed kunnen uitwisselen met derden.”

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld