Naar hoofdinhoud

Vosta LMG

Van 3D-ontwerp naar een compleet nieuwe manier van werken

"De Autodesk PDM oplossing is ideaal voor krachtige omgevingen als Autodesk Inventor, het vormt als het ware een natuurlijke aanvulling."

De algemene aanvaarding van 3D-ontwerpsoftware heeft geleid tot belangrijke verschuivingen in de manier waarop bedrijven hun ontwerpproces aanpakken. Dat geldt uiteraard in de eerste plaats voor de ontwerpers en technici zelf. Door de vele nieuwe mogelijkheden van 3D is hun manier van werken aanzienlijk veranderd. Daar waar ze vroeger grotendeels zelfstandig 2D-tekeningen van onderdelen van het grotere geheel tekenden, ‘bouwen’ ze nu als het ware complete virtuele constructies in de 3D-ontwerpomgeving. Daarnaast is ontwerpautomatisering al lang geen zaak meer van de engineering- of ontwerpafdeling alleen. De krachtige multimedia mogelijkheden van de software hebben het ontwerpproces opengegooid voor niet-technische gebruikers.

De ontwerpinformatie wordt de feitelijke spil van het projectbeheer. Deze vaststelling geldt speciaal voor mechanisch design. De complexe constructies met hun vele details en specifieke onderdelen vergen een intensieve samenwerking. Goede, efficiënte communicatie leidt tot sneller ontwerp, hogere kwaliteit, meer innovatie en uiteindelijk een betere concurrentiepositie. Firma’s voor wie mechanisch ontwerp een kernactiviteit is, hebben de dan ook veelal grote investeringen gedaan in workflow-managementsystemen.

vosta-lmg-7-1280

Hooggespecialiseerd engineeringsbedrijf

De Nederlands-Duitse groep Vosta LMG is een van die bedrijven voor wie de kwaliteit van het mechanische ontwerp van cruciaal belang is. Vosta LMG is een hooggespecialiseerd engineeringbedrijf met vestigingen in Amsterdam en Lübeck (Duitsland). De firma ontwerpt, ontwikkelt en levert baggerschepen en technologie voor baggerschepen.

 

Het besef dat digitaliseren onontkoombaar is, dat is er onderhand wel. Niet alleen door de druk van de bouwopgave, ook om de faalkosten naar beneden te brengen.

Hayo Meijs

Programmamanager BIM - HILTI

vosta-lmg-10-1280

Kwaliteit mechanisch ontwerp ondersteunt concurrentiepositie

De heer Rob ter Doest, Vice President Finance & IT, van Vosta LMG leidt in: “Onze voornaamste specialiteit is snijkoppen. Snijkoppen - of met de bekendere Engelse term “cutters” - maken het materiaal van de bodem los. Deze onderdelen worden uiteraard zwaar belast; harde bodems zoals typisch in China of het Midden-Oosten zorgen voor snelle slijtage. Het spreekt voor zich dat een klant die onder deze omstandigheden werkt bijzondere kwaliteitseisen stelt. Vosta LMG is wereldwijd een van de enige bedrijven die op dit hoge niveau mee kan komen.”

vosta-lmg-1-1280

Overstap naar 3D

In de Duitse en de Nederlandse vestiging samen werken vandaag een 25-tal ontwerpers. In het begin van de jaren ‘90 verliet Vosta LMG zijn vertrouwde tekenplanken voor AutoCAD. 2D voldeed echter al snel niet meer.

Martin van den Berg, project engineer, legt uit: “Einde jaren ‘90 besloten we over te stappen op 3D, vooral omdat dat ons toeliet sneller modellen te bouwen van onze ontwerpen. We hebben toen een aantal pakketten geëvalueerd en hebben om een aantal redenen gekozen voor Autodesk Mechanical Desktop. Onder meer omdat we bij dezelfde fabrikant konden blijven, maar ook omdat we verder konden met onze vertrouwde partner Cadac Group. Mechanical Desktop bood wel niet alle functionaliteit van de high-end producten, maar voldeed voor die tijd, ook omwille van zijn gunstige kwaliteit-prijsverhouding.

vosta-lmg-3-1280

Keuze voor Inventor van Autodesk

Rob ter Doest vervolgt: “In 1999 kwam het toenmalige bedrijf Vosta in handen van een nieuwe eigenaar en smolt het samen met LMG. Het Duitse bedrijf was net een evaluatie aan het maken van 3D-pakketten.

We hebben toen besloten om meteen samen een evaluatie te maken van pakketten voor solid modelling. De technologie had uiteraard niet stilgestaan en er werden pakketten beschikbaar met high-end functionaliteit die budgettair interessant waren. Uit onze evaluatie is Autodesk Inventor als beste naar voren gekomen, omwille van superieure technologie, maar ook omdat we weer bij onze vertrouwde leverancier Cadac Group konden blijven.”

autodesk inventor

Van 3D-ontwerp naar een compleet nieuwe manier van werken

De komst van Inventor heeft gezorgd voor een explosie van bestanden. Een 2D-tekening is één document, met hooguit een paar objecten, een 3D-assembly bestaat al gauw uit honderden of meer componenten. Deze plotse toename van informatie noopt vele bedrijven die naar 3D overgestapt zijn om een document management systeem te kopen.

Maar ook los daarvan had Vosta LMG behoefte aan een documentmanagementsysteem. In de eerste plaats om de twee vestigingen efficiënt met elkaar te laten samenwerken maar daarnaast ook om ontwerpinformatie te delen met andere afdelingen en zo het engineering proces verder te verbeteren.

Meer over Autodesk Inventor

"Maar ook voor de ontwerpers is het handig: ze kunnen als het ware beschikken over een virtuele “bouwdoos” met onderdelen en producten."

Het aanbod van omgevingen die ontwerpinformatie kunnen beheren is beperkt. De meeste systemen zijn ontwikkeld om documenten te beheren. En specifieke systemen voor beheer van ontwerpgegevens zijn dan weer niet altijd even handig voor het opslaan van documenten.

Rob ter Doest: “Wij zochten een systeem waarmee we de integrale product-lifecycle konden beheren én informatie uitwisselen met andere afdelingen. De ontwerpers beheren de onderdelen en producten in de database, met de bijhorende specificaties. Aan die productinformatie worden vervolgens gegevens over de opvolging van het project, mailverkeer met partners, leveranciers en klanten, opvolging van reparaties, wisselstukken enzovoort, gekoppeld.

Het product wordt aldus de spil van het hele bedrijfsproces. Op die manier hebben de medewerkers te allen tijde een duidelijk overzicht van het project. Maar ook voor de ontwerpers is het handig: ze kunnen als het ware beschikken over een virtuele “bouwdoos” met onderdelen en producten.”

vosta-lmg-7-1280

Hergebruik en standaardisatie

“De nieuwe omgeving slaat als het ware een brug tussen de technische afdeling en de niet-technische, zoals inkoop. Het is ook een eerste aanloop naar een ERP-systeem. Op termijn moet de omgeving uitgroeien tot een complete op componenten gebaseerde omgeving, met maximaal hergebruik van componenten en standaardisatie.”

De Cadac Group adviseerde Autodesk PDM. Ter Doest:“Deze software bood het antwoord op onze behoeften. Het pakket kan overweg met de bestanden en de logica van 3D-ontwerpsystemen. Het is ideaal voor krachtige omgevingen als Autodesk Inventor, het vormt als het ware een natuurlijke aanvulling.” Dat bevestigt ook Ben Spreen van de Cadac Group. “Autodesk heeft als een van de voornaamste leveranciers van 3D Solid Modelling software ingezien dat er in de markt behoefte was aan een verregaande integratie van de ontwerpomgeving met een management-omgeving.

We zitten mommenteel volop in de overgangsfase

Vandaag beheert Vosta LMG op zijn sites in Nederland en Duitsland een Autodesk PDM database. Deze databases worden real-time gerepliceerd, de bestanden elke nacht, beide sites delen dus dezelfde informatie waardoor een bijzonder efficiënte samenwerking ontstaat.

Het nieuwe systeem is einde van de maand mei live gegaan. Een project van deze omvang brengt uiteraard ook de nodige veranderingsprocessen met zich mee. Rob ter Doest nogmaals: “We zitten momenteel volop in de overgangsfase. De gebruikers hebben de eerste opleidingen achter de rug en leren nu met de omgeving werken in hun dagelijkse praktijk. Dat ligt niet altijd voor de hand. Het verschil in acceptatie tussen de technische medewerkers, die zelf mee de specificaties hebben ontwikkeld, en de niet-technische gebruikers is opvallend. Deze laatste missen plots hun oude vertrouwde Explorer-omgeving. Ook zien ze niet altijd het complete plaatje; ze begrijpen vaak niet waarom ze bepaalde nieuwe procedures moeten gaan volgen.”

vosta-lmg-6-1280

Ondersteuning bij acceptatie

De oplossing? Volgens ter Doest: “Helpen, helpen en nog eens helpen én een handleiding schrijven. De ‘nazorg’ is van erg groot belang. Het helpt mensen om de nieuwe werkwijze sneller te accepteren en maakt ze dus ook sneller productief.

We zijn er van overtuigd dat, wanneer we over een paar maanden op kruissnelheid komen, zal blijken hoe veel efficiënter de nieuwe omgeving wel is.” Vosta LMG rekent op een periode van zes maanden om de omschakeling te vervolmaken. Het bedrijf heeft overigens nog ambitieuze plannen met de PDM oplossing van Autodesk. Zo wil het onder meer een koppeling gaan voorzien met het financiële systeem.

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld