Naar hoofdinhoud

Van der Sluis Technische Bedrijven (BIM)

Pionier op het gebied van BIM

"Pas als je op alle niveaus alle relevante kennis durft te delen, kan er echt sprake zijn van BIMmen."

De installatietak van L.M. van der Sluis Holding bestaat uit diverse werkmaatschappijen zoals Loodsluis, Verwarmingssluis, Electrasluis en adviesgroep BVT. Het is een totaalinstallateur die zich richt op het gehele proces vanaf advies, ontwerp, uitvoering, beheer, onderhoud en renovatie. De naam Van der Sluis staat garant voor een kwalitatief goed product, dat binnen de gestelde termijn en binnen het afgesproken budget wordt geleverd.

'Doe het werk goed, binnen de gestelde levertjid en gebruik goed materiaal.' Op basis van deze filosofie begon L.M. van der Sluis in 1934 zijn bedrijf en deze belofte is nog altijd de basis voor alle werkzaamheden. Hoewel de oude filosofie nog altijd staat als een huis, heeft de (bouw)wereld de afgelopen tachtig jaar natuurlijk niet stil gestaan. Van der Sluis Technische Bedrijven past zich daarom voortdurend aan veranderende tijden aan. Het is in staat om snel in te spelen op de vraag uit de markt en maakt gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Daarbij kunnen de opdrachtgevers rekenen op gemotiveerd en goed geschoold personeel. Vakmensen, die samen een schat aan ervaring en deskundigheid in huis hebben, maar ook op de hoogte zijn van de nieuwste regels en richtlijnen en hier naar handelen.

Youtube thumbnail

BIM is geen hype meer

BIM lijkt de fase van hype te zijn ontgroeid. Het concept, met als doel het delen van kennis en optimaliseren van het totale bouwproces van ontwerp t/m beheer, is inmiddels een gevestigd begrip in de bouwwereld. Wat overigens niet wil zeggen dat de meerderheid het al toepast.

De BIM-gedachte en het besef van de voordelen van een integrale benadering leefden al vroeg bij L.M. van der Sluis, zelfs al voordat het concept BIM überhaupt bedacht was. In 2010 kwam Autodesk Revit in beeld deze totaalinstallateur. Zo ging dochterbedrijf Loodsluis van L.M. van der Sluis Holding al in 1994 op zoek naar een 3D-pakket waarmee het zijn klanten van visueel advies kon dienen op het gebied van badkamers, maar dat tevens kon dienen als verzamelen opslagplaats van informatie voor de technische uitwerking van het concept. Dochterbedrijf Metaalsluis gebruikte bovendien al sinds 1997 software voor het delen en uitwisselen van informatie.

Meer over BIM

Waar een installateur in de traditionele benadering het tekenwerk vaak opnieuw gaat uitvoeren, behoort dat bij BIMmen tot het verleden. Alles welbeschouwd is BIMmen eigenlijk niet meer dan kennis durven delen op basis van vooraf bepaalde normen.

René van der Sluis

Algemeen Directeur - Van der Sluis Technische Bedrijven

van-der-sluis-technische-bedrijven-installatie-1280

Samenwerkende schoenmakers

Gezien het pionierswerk is het geen toeval dat van der Sluis en Cadac Group elkaar al jaren tegenkomen bij projecten, en elkaar steeds meer en beter aanvullen. Ook met andere branchegenoten zoals installatie adviseurs ontstaan vaker samenwerkingsverbanden, die een schoolvoorbeeld zijn van BIMmen binnen de installatiesector

De samenwerking beschrijft René van der Sluis, algemeen directeur, met een treffende metafoor: “We zien dat de vervlechting van onze processen en activiteiten samenwerking sterker maakt.” BIM blijkt, en hoe kan het ook anders, ook in de installatiesector de nodige financiële en efficiencyvoordelen op te leveren.

van-der-sluis-technische-bedrijven-1280

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden

BIMmen, zo wijst de praktijk uit, brengt overigens wel een verschuiving teweeg in de verantwoordelijkheden; het beslissingsproces schuift doorgaans een behoorlijk stuk naar voren in de keten. Op zich is dat ook niet verwonderlijk, want de kennis van de productie wordt idealiter al aan de voorkant benut, dit omdat de ontwerper het project eigenlijk al virtueel bouwt.

“Hetgeen voor wrijving kan zorgen”, weet Van der Sluis, “omdat die werkzaamheden verderop in de keten natuurlijk bij een andere partij worden weggehaald. Maar deze verandering is LEAN-matig en economisch gezien onvermijdelijk gebleken. Ga maar na: hoe eerder je weet welk product je precies op welke plek gaat plaatsen en inzetten, hoe minder wijzigingen je gaandeweg hoeft aan te brengen en hoe sneller je in principe klaar bent.“

 

van-der-sluis-technische-bedrijven-bouw-1280

Normen

Van der Sluis: “Waar een installateur in de traditionele benadering het tekenwerk vaak opnieuw gaat uitvoeren, behoort dat bij BIMmen tot het verleden. Alles welbeschouwd is BIMmen eigenlijk niet meer dan kennis durven delen op basis van vooraf bepaalde normen.”

Hiermee haalt hij een mogelijk heikel punt aan. Want Nederlandse BIM-normen blijken niet te bestaan. Veelal wordt op projectbasis beslist aan welke afspraken men zich conformeert. Mark van der Pol, AEC Account Manager van Cadac Group: “En juist op dat gebied is een grote rol weggelegd voor een bedrijf als het onze. Wij zijn de partij die objecten valideert en toegevoegde waarde biedt met Cadac Flexline, software en een werkmethodiek die we ontwikkeld hebben voor Revit MEP.”

"Pas als je op alle niveaus alle relevante kennis durft te delen, kan er echt sprake zijn van BIMmen."

Overigens is op veel gebieden nog een wereld te winnen. “Het meest in het oog springende is overigens niet technisch van aard, maar heeft meer te maken met cultuur en mentaliteit,” aldus Van der Sluis. “Zoals bekend is Revit geschreven voor de Amerikaanse markt, hetgeen tot gevolg heeft dat de programmatuur van huis uit geen specifiek Nederlandse content biedt.

Wij nemen dan ook onze toevlucht tot Cadac Flexline, dat wel een uitgebreide Nederlandse bibliotheek biedt. Je kunt dat euvel wel toeschrijven aan de producent van Revit, maar je kunt het ook als gemakzucht zien van de cultuur die in de Nederlandse bouwsector heerst. In onze claimcultuur houdt iedereen zich uit angst voor negatieve gevolgen vaak uitsluitend bezig met zijn eigen stukje van een project, waardoor er geen sprake is van echte informatie-uitwisseling. Pas als je op alle niveaus alle relevante kennis durft te delen, kan er echt sprake zijn van BIMmen.”

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld