Naar hoofdinhoud

Provincie Utrecht

NedGeodata Warehouse voor geometrie Provincie Utrecht vernieuwt BGT- en Beheerprocessen

De komst van de BGT kan een goede aanleiding zijn voor het inrichten van een geomagazijn.

Teamleider Geodesie Paul Bruinsma: “De BGT is onderdeel van het asset management, waarbij we groeien naar één centrale beheeromgeving. Dat betekent echter niet dat de geo-afdeling ook alle beheerwerkzaamheden naar zich toe trekt. Integendeel! Wij beheren alleen de geografische gegevens. De beheerders blijven verantwoordelijk voor hun eigen gegevens. Wat beter wordt, is het doorgeven van informatie, en er is straks geen sprake meer van het individueel bijhouden van de kaart. Iedereen werkt straks op dezelfde ondergrond.”

Youtube thumbnail

Grootste stap ooit

Nu de provincie Utrecht heeft gekozen voor NedGeodata Warehouse, staat Bruinsma voor een grote verandering. De geo-afdeling kijkt niet alleen opnieuw naar de reeds ingerichte kaartlagen, maar inventariseert ook of er belangrijke gegevens missen.

“Het is de grootste stap die onze afdeling ooit heeft gezet”, zegt Bruinsma. “Het is meer wereldomvattend dan de overgang van de papieren kaart naar digitaal. Eerst denk je nog gewoon: we gaan een nieuwe kaart opbouwen, in dit geval de BGT. Maar zoiets doe je niet voor jezelf, je doet het voor de eindgebruikers van de BGT, de beheerders van groen, wegen en openbare ruimte. En zij komen natuurlijk met vragen, wensen en eisen. Doordat deze beheerpartijen actief betrokken zijn, ontstaat er een ware kettingreactie.”

 

We hebben de provincie overgehaald om te gaan werken conform de Nederlandse CAD-Standaard, de NLCS. De combinatie met de BGT is namelijk een hele sterke. Het is de ultieme integratie van processen die spelen rondom eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van data.

Theo Wiering

Accountmanager

Youtube thumbnail

Precisie bewaard

De bezem gaat door de oude processen bij de provincie Utrecht. Dat wil echter niet zeggen dat er alleen maar méér informatie wordt toegevoegd. Bruinsma geeft aan dat er ook informatie verdwijnt: “In de nieuwe situatie is bijvoorbeeld niet meer zichtbaar of een vlak of grens is ingewonnen uit een luchtfoto, of terrestrisch.”

Alleen de gemeten precisie blijft bewaard in de BGT: wie binnen een bepaalde nauwkeurigheid zit, levert goede kwaliteit aan. Bruinsma ziet ook dat de belangen verschuiven met de komst van een integrale kaart: “Wat van heel groot belang is, is het nieuwe idee dat ook de groenbeheerder besef moet krijgen van de andere objecten in zijn perkje. Niet alleen de beschermde orchideeën verdienen aandacht, maar ook de brandkraan.”

bgt-utrecht-1280

Slecht nieuws

Beheerders gaan anders werken dan ze al meer dan twintig jaar gewend zijn, ze weten echter niet precies wat ze gaan krijgen. De bedoeling is natuurlijk dat ze beter en handiger gaan werken. Jarenlang is er vooral binnen de eigen kaders gedacht en ontwikkeld, voor het eerst moeten afdelingen gaan samenwerken.

“De aanvankelijke weerzin om te vernieuwen heeft niets te maken met leeftijd, maar alles met bange mensen, die niet gemakkelijk om te buigen zijn”, ziet Bruinsma. “Het is voor mij een prettig gevoel dat het niet de geo-afdeling hoeft te zijn die al het ‘slechte nieuws’ brengt dat het werk verandert. Een partner als NedGraphics trekt ook tijd uit om veranderingen en verbeteringen uit te leggen. ‘Vreemde ogen dwingen’, zo heb ik de laatste tijd ervaren.”

utrecht-2-1280

In het geomagazijn

Binnenkort wordt het NedGeodata Warehouse gevuld. Beheergegevens komen niet in het geomagazijn, enkel de geometrie. NedGraphics verzorgt de aansluitingen ‘aan de achterkant’. Welke gegevens moeten er in zo’n geomagazijn? “Dat bepaalt de provincie zelf”, zegt Theo Wiering. “Natuurlijk hebben wij koppelingen met de aanwezige beheersoftware, maar het is ook handig om te letten op reeds bestaande samenwerkingsverbanden en andere partijen waar de provincie profijt van heeft.”

Bruinsma vult aan: “We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar we lopen ook niet te ver voor de troepen uit. Er is ook gekeken bij andere bronhouders, bijvoorbeeld de provincie Limburg. Wat opviel, was hun keuze om de vlakvorming rondom de beheergrenzen erg breed te definiëren. Het is natuurlijk geen ramp om veiligheidshalve te veel werk te verrichten, maar uiteindelijk lever je je bestanden ‘afgeknipt’ aan bij de landelijke voorziening. Ook doen we een pilot met de gemeente Amersfoort, waarbij we ons gezamenlijk richten op een stuk weg met de omliggende groenbeheergebieden.”

Youtube thumbnail

NLCS en BGT

Hoewel in de GIS-wereld veel wordt gesproken over de vlakvorming en objectvorming, levert de landmeter in het veld nog steeds zijn CAD-lijntjes, die de basis vormen voor de gesloten vlakken in de BGT. Ook in deze fase van de keten verbetert standaardisering het proces.

Theo Wiering: “We hebben de provincie overgehaald om te gaan werken conform de Nederlandse CAD-Standaard, de NLCS. De combinatie met de BGT is namelijk een hele sterke. Het is de ultieme integratie van processen die spelen rondom eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van data. Het opbouwen van de BGT is een wettelijke verplichting, aangeleverde data van externe partijen zijn vervolgens veel beter te snappen als zij allemaal dezelfde taal spreken.”

branche infra brug

Centraal punt voor geometrie

Natuurlijk geeft zo’n nieuwe standaard weer extra druk op toch al ingrijpende veranderingen. Kunnen verwerken, begrijpen en toepassen, Bruinsma schetst een bekende situatie: “Er komen veel dingen tegelijk op ons af, we hebben maar de beperkte beschikking over geld. Veel wordt er al uitbesteed, belangrijke beslissingen zijn genomen, maar ook mentaal moet je het uiteindelijk allemaal kunnen blijven verwerken, begrijpen en toepassen.” Hij heeft de organisatie klaargestoomd voor een einddoel dat over een aantal jaar is bereikt: “Dan hebben we alle beheerpakketten draaien op de BGT, het proces is dan op orde, en de nieuwe, administratieve manier van inwinnen en beheren ligt bij de beheerafdelingen. Tot slot geeft iedereen zijn of haar veranderingen door aan het centrale punt voor alle geometrie, zodat iedereen werkt met dezelfde actuele kaart.”

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld