Naar hoofdinhoud

Provincie Flevoland

Steeds meer samenwerken

Provincie Flevoland geeft het goede voorbeeld met zijn NLCS- en WION-voorbereidingen

De invoering van de WION en NLCS gaat gepaard met grote veranderingen, die vele partijen zullen raken. Waaronder overheden als gemeenten en provincies, die beheerders van civieltechnische en georuimtelijke CAD-data zijn. Gezien de reikwijdte van de initiatieven wordt geprobeerd breed draagvlak te creëren en verschillende partijen bij de totstandkoming en implementatie te betrekken.


Een voorbeeld van een overheidsorgaan dat meedenkt over en vooroploopt bij de invoering van de NLCS en de WION is de Provincie Flevoland. De WION maakt bijvoorbeeld deel uit van het bedrijfsinformatieplan van de Provincie, waarmee ze strategische doelen probeert te vertalen naar projectmatige aanpassingen van het provinciale apparaat. Zij doet dit in samenwerking met softwareleverancier NedGraphics, dat de juiste tools ontwikkeld heeft om de civiele en georuimtelijke activiteiten van de provincie in lijn te brengen met de nieuwe richtlijn en wetgeving.

nlcs-1280

Overheden

De invoering van de WION en NLCS gaat gepaard met grote veranderingen, die vele partijen zullen raken. Waaronder overheden als gemeenten en provincies, die beheerders van civieltechnische en georuimtelijke CAD-data zijn. Gezien de reikwijdte van de initiatieven wordt geprobeerd breed draagvlak te creëren en verschillende partijen bij de totstandkoming en implementatie te betrekken.

Een voorbeeld van een overheidsorgaan dat meedenkt over en vooroploopt bij de invoering van de NLCS en de WION is de Provincie Flevoland. De WION maakt bijvoorbeeld deel uit van het bedrijfsinformatieplan van de Provincie, waarmee ze strategische doelen probeert te vertalen naar projectmatige aanpassingen van het provinciale apparaat. Zij doet dit in samenwerking met softwareleverancier NedGraphics, dat de juiste tools ontwikkeld heeft om de civiele en georuimtelijke activiteiten van de provincie in lijn te brengen met de nieuwe richtlijn en wetgeving.

Het proces van eenduidige informatie-uitwisseling begint natuurlijk met de ruimtelijke gegevens die je verzamelt en in CAD-modellen vervat.

Henk Hazeleger

Applicatiebeheerder

Youtube thumbnail

Provincie Flevoland

Bij de Provincie Flevoland treffen we applicatiebeheerder Henk Hazeleger, die de complexiteit rond WION en NLCS probeert weet te geven door uit te leggen hoe zijn werkgever inspeelt op de nieuwe regels en welke rol de verschillende partijen en de softwarepakketten in het proces spelen.

“Het proces van eenduidige informatie-uitwisseling begint natuurlijk met de ruimtelijke gegevens die je verzamelt en in CAD-modellen vervat”, trapt Hazeleger af. “De Provincie Flevoland is daar al een tijd mee bezig. Zelfs voordat WION en NLCS speelden, maakten wij al een digitaliseringsslag; zo hebben we ervoor gezorgd dat al onze civieltechnische tekeningen digitaal beschikbaar en gearchiveerd zijn. Dus qua GWW zijn we bij. Op het gebied van WION zijn onze gegevens in het archief echter enigszins gedateerd. Dat is wellicht te verklaren door het feit dat de gevolgschade van een kapotte leiding relatief eenvoudig beheersbaar is voor een provincie. We moeten dus nog een kleine inhaalslag maken, maar we zijn van plan ons tussentijdse rapportcijfer sterk op te halen. De WION eist alleen dat je de fysieke leidingen in kaart brengt. Maar wij gaan ook onze armaturen in ons beheersysteem opnemen.”

landschap-zuidholland-1280

Het grotere geheel

De Provincie Flevoland heeft NedGraphics in de arm genomen voor advies over de uitwisseling en de digitalisering van zijn gegevens. Natuurlijk heeft de provincie een aantal specialisten in dienst die de ins en outs van de softwarepakketten AutoCAD Civil 3D en AutoCAD Map 3D kennen, maar die pakketten zijn – hoe gespecialiseerd ze ook zijn – toch geschreven voor een groot internationaal gebruikerspubliek, terwijl de NLCS en WION puur Nederlandse aangelegenheden zijn. En daar speelt NedGraphics op in, door middel van een aantal applicaties die op de standaardpakketten van Autodesk draaien.

Zo heeft NedGraphics de NedInfra Suite ontworpen, die CAD-tekenaars in staat stelt conform de NLCS te tekenen en te ontwerpen. Deze levert tevens een tool die controleert of een tekening of ontwerp aan de standaard voldoet. Voor de WION heeft NedGraphics de applicatie NedWion ontwikkeld. Deze applicatie omvat een aantal technische componenten waarmee de procesomgeving voor de WION in te richten en te operationaliseren is.

Youtube thumbnail

Randvoorwaarden

Om een indicatie te geven van de reikwijdte van de invoering van de NLCS en de WION, betrekt Hazeleger ook Theo Wiering van NedGraphics bij het gesprek. Je hebt een groot aantal partijen dat vanuit hun eigen specialistische visie naar de nieuwe standaard en wet kijkt. De markt gebruikt bovendien verschillende standaarden, software-pakketen, objectdefinities, enzovoorts, dus alleen al op hun bestuurlijke niveau moet er behoorlijk wat afgestemd worden.

Als netwerkbeheerder moet je dus goed gaan nadenken over de juiste protocollen voor de gegevensuitwisseling, welke beheerpolygonen je gaat opgeven en over de juiste mate van bescherming, want je zet je netwerk wagenwijd open. In principe hoef je in het kader van een KLIC-melding alleen de opgevraagde leiding plus of min een meter op te geven, maar zeker in het begin van de WION is het gebied dat je kunt opgeven nog heel ruim gedefinieerd. Daarmee loop je dus het risico veel loze informatie terug te sturen. Maar dat is informatie waar wel brandbreedte voor nodig is.” Daar komt nog bij, vult Wiering aan, “dat je ook moet bijhouden wanneer je bepaalde aanvragen hebt binnengekregen en wanneer je de gevraagde informatie hebt uitgestuurd. Je moet je dataverkeer dus gaan loggen. “

flevoland-1280

Ideaal pilot-project

De complexiteit van de hele digitalisering in de GWW wordt extra benadrukt als de gebruikte CAD-pakketten ter spraken komen. Vaak worden kabels en leidingen weergegeven in een AutoCAD tekening, zoals bij de provincie Flevoland. “Met AutoCAD Civil 3D of AutoCAD Map 3D kom je een heel eind als je volgens de NLCS wilt werken” aldus Wiering.

“Maar in de praktijk zien we dat een stuk extra intelligentie op die pakketten gezet moet worden, anders strandt je data uitwisseling binnen de kortste keren. Zo is de lagenstructuur bijvoorbeeld zeer complex. Het is dus een project waarbij we behoorlijk aan de bak moeten”. Aldus Hazeleger. “Maar het werkt in ons voordeel dat de provincie Flevoland met een oppervlakte van zo’n 2400 km2 relatief klein is en een vrij eenvoudig leidingarsenaal heeft. Bovendien gaat het beslissingsproces over weinig schijven. Dit maakt onze provincie tot een ideaal pilot-project voor de NLCS en WION. Ik hoop dat andere partijen daar hun voordeel mee kunnen doen”.

Werkt onze aanpak ook voor u?
Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld