Mourik Groot-Ammers

BIM: virtueel bouwen, systems engineering en Document Management & Control

Over Mourik

Innovatief familiebedrijf
Mourik is een innovatief familiebedrijf met ruim 2.000 medewerkers en tientallen vestigingen wereldwijd. Het bedrijf weet toegevoegde waarde te creëren met een breed scala van diensten in meerdere technische disciplines voor industrie, overheid en de private sector. Mourik is een echt full-service bedrijf, een betrouwbare one-stop-shopping partner met expertise op diverse gebieden, van Infra tot Industrie- en Utiliteitsbouw, en van Milieutechniek tot Projectontwikkeling.

BIM verankerd in alle bedrijfsprocessen
BIM is een belangrijke ontwikkeling die elk bedrijf in de bouwketen raakt, dus ook Mourik. Het toonaangevende bedrijf is jaren geleden al aan het BIMmen geslagen en zeer vooruitstrevend op dit gebied, misschien wel uniek. Waar voor veel bedrijven BIM synoniem staat aan ontwerpen in 3D, betekent BIM voor Mourik veel meer en is dan ook verankerd in bedrijfsprocessen binnen Mourik bedrijven

Lees meer

BIM gaat erom dat je op het juiste moment, de juiste mensen, de juiste informatie biedt. Cadac Organice biedt hierin helderheid en structuur met een eenduidig en transparant platform.

Pim den Hartog

BIM & Informatie Management - Mourik Groot-Ammers
Silhouet

Voordelen

BIM en Cadac Organice Suite bieden Mourik een aantal voordelen:

USP Uniforme werkwijze

Uniforme werkwijze

Eenduidige en uniforme werkwijze.

USP Structuur

Structuur

Gecontroleerd en gestructureerd uitwisselen van informatie.

USP Centraal

Centraal

Alle gegevens centraal en digitaal gewaarborgd.

USP Revisiebeheer

Revisiebeheer

Beheersen van documentversies en revisies.

USP Betere samenwerking

Betere samenwerking

Samenwerking al vroegtijdig in het ontwerpproces.

USP Up-to-date informatie

Up-to-date informatie

Op het juiste moment krijgen de juiste mensen de juiste informatie.

85 jaar Mourik in beeld

De 3 pijlers van BIM

Pim den Hartog geeft binnen Mourik gestalte aan BIM & Informatie Management. “BIM bestaat voor ons uit drie pijlers: virtueel bouwen, systems engineering en Document Management & Control.”

“De afgelopen jaren hebben we ons op deze afzonderlijke elementen toegespitst en deze verder doorontwikkeld. Ze zijn inmiddels dan ook gemeengoed bij onze projecten. Nu zijn we op het punt dat de gebieden met elkaar verbonden zijn. Cadac Group speelt daarbij een centrale rol met Autodesk oplossingen zoals Revit, Civil 3D en Inventor voor virtueel bouwen, Autodesk Vault voor Design Management en Cadac Organice oplossingen voor Document Management & Control.”

Meer over BIM

Virtueel Bouwen

In 2012 heeft Mourik geïnvesteerd in uitbreiding van 3D design oplossingen van Autodesk. “De aanleiding om hier fors op in te zetten was met name het multidisciplinair aanpakken van projecten vanuit de verschillende onderdelen van de Mourik organisatie. Het op elkaar afstemmen en samenbrengen van de modellen vanuit de verschillende disciplines in een vroeg stadium leidt tot kostenbesparing, kortere doorlooptijden, voorkomen van faalkosten en dus ook tevreden klanten. Dit heeft onder andere z’n vruchten afgeworpen in het project Vopak Oost, de bouw van een waterzuiveringsinstallatie.”

Als multidisciplinair one-stop-shopping partner wordt Mourik steeds vaker betrokken bij projecten waarbij vanuit het oogpunt van de verschillende disciplines binnen het bedrijf input geleverd kan worden. Pim: “Onze klanten vinden het namelijk erg prettig dat zij bij één partij terecht kunnen, die alle facetten beheerst, een project kan uitdenken, uitvoeren en daarbij ook alle informatie op een prettige manier kan presenteren. In samenwerking met Cadac Group is invulling gegeven aan implementatie van en benodigde training voor de 3D ontwerpsoftware binnen al onze werktuigbouwkundige, civieltechnische en bouwkundige bedrijven. In 2013 was Mourik bedrijfsbreed klaar om projecten waar 3D Engineering en BIM gevraagd wordt succesvol af te ronden.”

Mourik Annual Report 2013

Augmented Reality & 3D scanning

Naast ontwerpen, simuleren en visualiseren in 3D, wordt bij Mourik ook gewerkt met andere vooruitstrevende 3D technieken zoals Augmented Reality en 3D scanning. Pim: “Een praktisch voorbeeld van hoe wij innovatief en pragmatisch met toepassingen en designtools om gaan: in de aanbestedingsfase van een tunnelproject liepen we bijvoorbeeld aan tegen een issue met betrekking tot de doorrijhoogte. Met behulp van 3D scanning technologie is de ‘as-is’ situatie in kaart gebracht en ingebracht in Autodesk Revit voor verder ontwerp. Iets wat zonder deze technologie een tijdrovende klus zou zijn, met veel kans op fouten.”

mourik-groot-ammers-vopak-oost-1.png

Document Management & Control

Naast virtueel bouwen, speelt ook de derde strategische pijler ‘Document Management & Control’ een grote rol bij Mourik. “We hebben bij Mourik te maken met verschillende projecten over heel de wereld, met daarbij ook verschillende internationale vestigingen. Een centrale informatieborging, een uniforme manier van werken en overal ter wereld toegang tot informatie zijn voor ons een vereiste! Het belang van eenduidige communicatie en up-to-date informatie is bij complexe multidisciplinaire projecten van groot belang. Hoe meer afdelingen en partijen betrokken zijn, des te meer kans op miscommunicatie.”

In 2010 kwam Mourik via een project in Den Bosch in aanraking met Cadac Organice en besloot, op basis van de praktische ervaring met deze oplossing in dit project, om dit ook direct te implementeren. “Cadac Organice met als basis Microsoft SharePoint biedt ons de mogelijkheid om eenvoudig een portal op te zetten waar alle up-to-date informatie rondom een project centraal komt te staan. Hierdoor konden we afstappen van traditioneel uitwisselen van projectdocumentatie via email en dergelijke. Dit schept meer duidelijkheid, transparantie en structuur tussen ons en onze opdrachtgevers. Iedereen heeft immers eenvoudig inzicht in documentversies en –revisies.

Meer over Cadac Organice Suite

Gecontroleerd en gestructureerd uitwisselen van informatie

Om onze engineers, CAD tekenaars, opdrachtgevers en andere belanghebbenden al vroegtijdig in het ontwerpproces bij een project te betrekken, faciliteren we Cadac Organice niet alleen intern, maar ook buiten de organisatie. Zonder inhoudelijk technische kennis van Revit, Inventor of Civil, kunnen zij inzien wat er gaat gebeuren en ook ingrijpen wanneer nodig. Ontwerpfouten of –alternatieven kunnen dan direct worden besproken. Wij merken dat dit achteraf tot een stuk minder problemen en discussies leidt. Iedereen weet waar hij aan toe is en kan zijn expertise al in de ontwerpfase overhevelen. Omdat SharePoint een algemeen geaccepteerd platform is, zonder ingewikkelde installaties, hebben opdrachtgevers hier over het algemeen geen enkele moeite mee. We merken dan ook steeds vaker dat opdrachtgevers onze transparante aanpak als selectiecriterium stellen bij hun aanbestedingen.”

De grote winst van deze oplossingen zit in het gecontroleerd en gestructureerd uitwisselen van informatie met opdrachtgevers en projectpartners, vaak ook als eis gesteld vanuit de opdrachtgever. Het gaat er immers om dat je op het juiste moment, de juiste mensen, de juiste informatie biedt. De hoeveelheid informatie neemt namelijk alleen maar toe, wat de noodzaak voor een oplossing voor het beheren en beheersen van documenten alleen maar groter maakt. Contracten met honderden eisen zijn meer regel dan uitzondering. Je wilt iemand dan ook alleen belasten met de eisen die op dat moment van belang zijn.

mourik-groot-ammers-vopak-oost-3.png
mourik-groot-ammers-vopak-oost-4.png

Koppeling tussen Autodesk Vault en Microsoft SharePoint

Frank Rietrae, Senior Account Manager ALM Solutions bij Cadac Group: “We zien in de praktijk bij onze klanten dat er steeds meer wordt gewerkt met een afgeleide van een model, zoals aanzichten, doorsnedes en rapporten. Met al die afgeleiden gaan mensen aan de slag. Op het moment dat het model verandert, verandert de afgeleide data ook. Daarmee neemt de hoeveelheid data rondom projecten enorm toe. Met Cadac Organice, Microsoft SharePoint en Autodesk Vault is dit optimaal en gestructureerd te borgen. Een koppeling tussen deze systemen is dan ook essentieel!”

Pim den Hartog: “Autodesk Vault wordt momenteel geïmplementeerd en integraal ingezet voor design management. Deze oplossing neemt organisatiebreed een belangrijke positie in binnen alle disciplines. Uiteindelijk willen wij onze (multidisciplinaire) modellen in Autodesk Vault zetten, om ze vervolgens binnen de projecten te benutten. Vanuit de Vault worden dan de afgeleide documenten gegenereerd. Van complete 3D modellen voor clash sessies met opdrachtgevers, tot 2D weergaves voor de uitvoering. De informatie uit onze 3D ontwerpapplicaties en het Document Management & Control platform wordt dus steeds waardevoller en praktisch bruikbaarder.”

Meer over Cadac Organice Vault

Ondersteuning van een pragmatische partner

“Er is intern weinig tijd voor ontwikkeling van processen en het invullen van praktische behoeften vanuit gebruikers. Dit is ook niet onze core business. Wanneer we het ene project hebben afgerond, staat het volgende alweer te wachten! Het is dan ook erg fijn om met een partner te werken die ons ondersteunt bij complexe, strategische vraagstukken en een duidelijke focus heeft om ervoor te zorgen dat we zo optimaal kunnen werken met de juiste methodieken en efficiënter kunnen engineeren in al onze projecten.”

Optimalisatie is de toekomst

“Waar je twee jaar geleden bijna een IT programmeur moest zijn om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen, is dat nu een stuk eenvoudiger. Een digitaal keurrapport bijvoorbeeld is tegenwoordig in een handomdraai gemaakt. Vroeger was dit een hels karwei.

Idealiter bouwt een engineer een model op met ‘legostenen’ waarna deze kunnen worden vervangen door onderdelen uit objectenbibliotheken van leveranciers. Zo kun je niet alleen snel de kostprijs bepalen van een project, maar zijn onze engineers ook steeds meer bezig met modeloptimalisatie in plaats van lijntjes trekken.”

mourik-groot-ammers-industrial-cleaning.jpg

Gerelateerde cases

Meer cases

Wilt u weten wat Cadac Organice Suite voor uw organisatie kan betekenen?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap
You are currently visiting the Dutch website, would you like to see this page in English?