Naar hoofdinhoud

Merford Cabins

Beheersysteem zorgt voor verbeterd werkproces.

"Individuele kennis is nu beschikbaar voor iedereen binnen de organisatie!"

Om beter en sneller te kunnen werken nam Merford Cabins in 2016 de beslissing om een beheersysteem te implementeren. Dit systeem moest onder andere een meer uniforme manier van engineeren ondersteunen en de tijd terugdringen die de ontwerpers kwijt waren aan randzaken, zoals het bijeenzoeken van informatie voor de werkvoorbereiding. Een gesprek over voorbereiding, awareness en geleerde lessen. 

Youtube thumbnail

Comfortabel werken op hoogte

Merford Cabins is een uit veertig personen bestaande businessunit van Merford die wereldwijd bedieningscabines levert aan grote industriële afnemers, zoals Heerema Marine Contractors en Tata Steel. David Buschman, general manager van Merford Cabins, vertelt wat de uitgangspunten zijn bij de ontwikkeling van de cabines die het bedrijf levert: “We hebben de afgelopen vijftien jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van cabines die ergonomisch zodanig zijn opgezet dat de operator van die cabine op een comfortabele manier zijn werk kan doen.

 

Ook heeft Cadac Group meegedacht bij het opzetten van een koppeling tussen Vault Pro en ons ERP-systeem en over de classificatie van onderdelen in het systeem.

René van Haaren

CAD-manager - Merford Cabins

merford-cabins-7-1280

Een goede cabine

Dat klinkt misschien simpel, maar daar komt nogal wat bij kijken. Omdat de cabine van bijvoorbeeld een havenkraan erg hoog hangt, moeten onder andere de zichtlijnen in orde zijn; de operator moet kunnen zien wat er zestig meter onder hem gebeurt, zonder dat hij zich daarvoor in allerlei bochten moet wringen.

Daarnaast moet de luchtkwaliteit in de cabine worden bewaakt en dient de binnentemperatuur in orde te blijven, ook bij extreem lage of hoge temperaturen. Verder moet ook geluidsoverlast in de cabine worden voorkomen en dienen eventuele trillingen te worden gedempt. Het maken van een goede cabine is daarmee dus een veeleisende taak.”

merford-cabins-2-1280

Van standaardconcepten tot 100% maatwerk

Om producten te kunnen leveren die voldoen aan de hoge standaarden die Merford Cabins zichzelf oplegt, werkt een achttal engineers aan de ontwikkeling van de cabines. Daarbij maken ze gebruik van standaard cabineconcepten die vervolgens worden gebruikt om klantspecifieke producten te leveren.

Buschman: “Merford levert zowel standaardconcepten, als cabines die honderd procent maatwerk zijn. Bij maatwerkprojecten maken we gebruik van bestaande concepten waar dit mogelijk is. De meeste klanten hebben echter zoveel specifieke wensen, dat dit in de meeste gevallen niet meer mogelijk is.”

merford-cabins-1-1280

Eigen draai

Een combinatie van de hoeveelheid maatwerk die Merford Cabins levert en het lage hergebruikpercentage, heeft ertoe geleid dat veel van de engineeringkennis in de hoofden van de medewerkers is komen te zitten. Dat heeft als voordeel dat elke engineer goed weet waar hij mee bezig is, maar er kleeft ook een paar nadelen aan, zo constateerde Buschman op enig moment.

“Onze engineers werkten allemaal binnen de kaders van ons bedrijf, maar gaven daar toch vaak een eigen draai aan. Met het gevolg dat er net zoveel werkwijzen waren als engineers. Dit maakte het lastig om overzicht te houden en het werkte het maken van fouten in de hand, bijvoorbeeld wanneer engineers elkaars werk tijdelijk overnamen. Bovendien waren de engineers veel tijd kwijt aan de werkvoorbereiding: het bij elkaar zoeken van alle gegevens legde beslag op een te groot deel van de beschikbare uren. Het zou veel beter zijn als ze die tijd zouden kunnen besteden aan innovatie en het bedenken van nieuwe en betere producten.” 

Bespaar tijd op de engineeringafdeling 

merford-cabins-3-1280

Organiseren, beheren en traceren van ontwerpgegevens en documentatieprocessen

Met alle verbeterpunten in het hoofd werd er een businesscase geschreven waarin de pijnpunten werden benoemd, de eisen voor een nieuw systeem werden vastgelegd en de terugverdientijd werd berekend. Dat laatste was direct mogelijk omdat van het begin af aan al duidelijk was dat Merfod Cabins het datamanagementpakket Autodesk Vault Professional zou implementeren.

Dit pakket biedt ondersteuning bij het organiseren, beheren en traceren van ontwerpgegevens en documentatieprocessen en kent een volledige integratie met het door Merford Cabins gebruikte ontwerpprogramma Autodesk Inventor. De keuze voor Autodesk Vault Professional als beheerpakket lag bovendien voor de hand omdat het ook al werd gebruikt door andere business units van Merford. Tenslotte was het gebruik van Vault Pro ook het advies van Cadac Group, de CAD-leverancier van Merford Cabins, die dit pakket aanbeval op basis van ‘best practice’-implementaties die het in het verleden had uitgevoerd. 

Meer over Autodesk Vault

“Het creëren van awareness is een heel belangrijke stap in de acceptatie van een dergelijk pakket”

Al met al waren er voor Merford Cabins genoeg redenen om Autodesk Vault Pro te implementeren. Voor dit doel werd een projectteam geformeerd waarvan de leden zich op vrijwillige basis hadden aangemeld. Twee van die leden waren René van Haaren, CAD-manager bij Merford, en Michael Bras, mechanical engineer bij Merford Cabins. Van Haaren had al ervaring met Vault Pro en wist dus dat het vooral van belang zou zijn om medewerkers van Merford Cabins te wijzen op de mogelijkheden en de noodzaak van het beheerpakket. “Het creëren van awareness is een heel belangrijke stap in de acceptatie van een dergelijk pakket,” zo stelt Van Haaren. “Omdat de engineers echt anders gaan werken dan ze gewend waren, moesten ze goed doordrongen worden van het nut van een dergelijk systeem. Omdat we duidelijk konden maken wat de voordelen waren voor alle betrokkenen, konden we ook iedereen mee krijgen.”

Bras vult zijn collega aan door een voorbeeld te geven van een verandering die in de werkwijze werd doorgevoerd. “Voordat we werkten met Vault Pro kon de engineer een ontwerp of een onderdeel een eigen naam geven. Die naam bevatte dan informatie over het onderdeel, zodat bij het terugzoeken in bestandslijsten snel een specifiek bestand kon worden teruggevonden. In de nieuwe situatie wordt aan een bestand automatisch een nummer toegekend, waar verder niets uit af te leiden is over de inhoud van het bestand. Dat lijkt in eerste instantie misschien een stap terug, maar door de samenhang die een beheerpakket als Vault Pro biedt, is het helemaal niet nodig om informatie op te nemen in de bestandsnamen. En omdat de engineers dat inzagen, maakten ze er zich verder ook geen zorgen meer over.”

 

merford-cabins-6-1280

Impact

Met de steun van alle medewerkers kon Vault Pro worden geïntroduceerd binnen Merford Cabins, waarbij Cadac Group als ondersteunende partij een grote rol speelde.

Van Haaren: “Onze key users hebben tien dagen workshops en cursussen gevolgd bij Cadac Group en daar bijvoorbeeld geleerd hoe ze typische Merford Cabins-projecten konden uitwerken binnen de Vault-omgeving. Ook heeft Cadac Group meegedacht bij het opzetten van een koppeling tussen Vault Pro en ons ERP-systeem en over de classificatie van onderdelen in het systeem. We hebben dan ook een oplossing in handen gekregen die goed aansluit bij onze dagelijkse praktijk.”

Ontdek alles over PDM

merford-cabins-4-1280

Betrokkenheid van andere afdelingen essentieel

De impact van de implementatie is niet alleen bij Engineering merkbaar. Ook andere afdelingen, zoals Inkoop en Financiën, zijn direct of indirect bij de veranderingen betrokken.

Een voorbeeld. Vanuit Vault Pro wordt data geëxporteerd naar het ERP-systeem. Deze gegevens moeten aan bepaalde parameters voldoen. Klopt iets niet in dit proces, dan kan het gebeuren dat producten op voorraad worden gehouden terwijl dat niet de bedoeling was. Of de hele financiële afwikkeling van een project loopt gevaar. Samengevat kan worden gesteld dat het heel belangrijk is om alle afdelingen te betrekken bij en informeren over de impact van de implementatie, om problemen voor te zijn.

Veel geleerd

De implementatie van Autodesk Vault Pro heeft qua functionaliteit datgene opgeleverd wat het moest doen en daarmee is het project geslaagd te noemen. Toch stelt general manager Buschman ook dat hij veel heeft geleerd van het project en hij zou het een volgende keer dan ook op verschillende punten anders aanpakken. “We hebben in 2016 de opdracht getekend met de intentie om de implementatie voor 2017 te realiseren.

Dat bleek al snel wat te ambitieus, want het is inmiddels juli en we zijn nu pas klaar om het systeem te vullen met onze engineeringdata. De belangrijkste reden voor de uitloop is dat er tijdens het implementatietraject ook nog veel opdrachten binnenkwamen en we om voor de hand liggende redenen geen nee wilden verkopen aan onze klanten. In die gevallen kreeg het engineeringwerk voorrang op het implementatiewerk en duurde het traject dus langer."

merford-cabins-10-2-1280

Met volle kracht implementeren

"Achteraf gezien had ik liever al in de business case meer uren toegekend aan de implementatie van Vault Pro, door één of twee fte vrij te maken voor het project, zodat het snel kon worden afgerond. Dat zeg ik alleen wel met de kennis van nu, want van te voren is het een lastige beslissing om te nemen, wanneer je twee van de acht engineers van hun ontwerpwerkzaamheden weghaalt. Toch is dat wel mijn advies voor andere partijen die aan een dergelijk traject willen beginnen: het is het beste om met volle kracht een implementatie door te voeren. Dat is misschien even lastig, maar dan ben je er het snelst van af en heb je er ook het snelst profijt van.”

Autodesk Vault implementatie advies nodig?

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld