Naar hoofdinhoud

Gemeente Rijssen-Holten

'geo' is gewoon informatie voor Gemeente Rijssen-Holten Data centraal beschikbaar

De NedGraphics Cloudservices

NedGeodataWarehouse (NGdW) staat garant voor de bewaking van de samenhang tussen fysieke, virtuele objecten en administratieve gebieden in de database. NedGeomagazijn (NGM) is het gereedschap waarmee thema’s worden georganiseerd en processen ondersteund. In de gemeente Rijssen-Holten heeft het gecombineerde gebruik geleid tot efficiëntie en groot draagvlak binnen de organisatie.

nedgraphics-bgt-2

Dit is de genetica van NGdW

Eind 2016 moet de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beschikbaar zijn voor landelijk gebruik. Inmiddels is bekend dat het een vernieuwingsproject is van een totaal andere grootte dan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waar het nog enkel de pandgeometrie betrof die moest worden opgebouwd en de procesgang georganiseerd. Toch zijn er gemeentelijke geo-ICT’ers te vinden die de transitie naar de BGT in alle efficiëntie aanpakken en overzien.

Joop Voortman, specialist ruimtelijke informatie en gegevensanalyses van de gemeente Rijssen-Holten, is één van hen. Lang voordat de BGT werd voorgeschreven, zag hij dat het toepassen van een objectgerichte database toekomst heeft. Al in 2004 voegde de gemeente NGdW aan haar applicatielandschap toe. “Het mooie van NGdW is dat je alle elementen ‘van onderaf’ samenhangend opbouwt, en dat je zodoende automatisch objecten vormt. Alsof je een trucje toepast, kun je het ene opbouwende element mee laten doen als object voor een ander thema, bijvoorbeeld de gevellijn van een BAG-pand, kan tevens de grens zijn van een wegvak, groenstrook of erf.”

De gedisciplineerde en gestructureerde opbouw met NGdW leidt tot een eenvoudig en comfortabel beheer van geo-informatie.

Massimiliano Bareman

Owner bij At-Geo

infra-1280

Focus op informatie

Anno 2013 is Voortman actief bezig met het optimaliseren van de processen rondom geo-informatie. “We gaan meer Ook ‘geo’ is gewoon ‘informatie’ Data centraal beschikbaar toe naar het denken in ‘apps’, en niet naar een situatie waarin één grote super-applicatie alle ‘problemen’ voor je oplost. De basis? Een goede database en de focus op informatie, die je met intelligentie opslaat en ontsluit. NGdW en NedGeomagazijn zijn daar een prima gereedschappen voor.”

Voortman vervolgt: “Het gaat overigens niet alleen om de kennis van een product, ook is belangrijk dat je weet “hoe de hazen lopen” in je organisatie, hoe processen organisatie breed werken. Niet alleen in ‘gemeenten’, maar vooral: in je eigen gemeente. Het is een combinatie van ‘boerenverstand’, goed koopmanschap en gewoon werken met toewijding. Uiteindelijk kom je op het niveau uit waar je jezelf niet langer alleen maar ‘druk, druk, druk’ voelt. Dan treedt de fase van efficiëntie en “grip op de zaak” in, het doel waar je de focus op hebt gehad.” Voortman vervolgt: “Als je vooraf niet alle aspecten belicht dan bereik je nooit het uiteindelijke doel van de basisregistraties: het met minder mensen, meer kwaliteit leveren en dat tegen lagere kosten”.

nedgeoservices-1280

NedGeomagazijn

NedGeomagazijn wordt in de Gemeente Rijssen-Holten voor de BAG, onder meer ingezet in conjunctie met SQUIT (leverancier Roxit). In eigen beheer is een laadactie gebouwd waarmee de voortgangsstatus van WABO-vergunningen worden gevolgd. In feite is álle ruimtelijke informatie centraal beschikbaar.

Niet alleen de ‘bovengrondse’ kaartobjecten, maar ook de (druk-) riolering en duikers worden in het najaar centraal opgeslagen. Onder het motto ‘de GBKN gaat nooit verloren’ wordt historische, lijngerichte, data duurzaam digitaal gearchiveerd. Ook ‘onzichtbare’ objecten en grenzen in het veld zoals kadastrale grenzen en WOZobjecten (op termijn) zijn / worden opgeslagen in een zogenaamde ‘dataset virtuele objecten’. In de ‘dataset administratieve gebieden’ zijn onder meer de afbakening van de openbare ruimte, alsmede de gemeentegrens, woonplaatsgrenzen en de gemeentelijke wijkindeling opgenomen. Op basis van een herschikking en afstemming van de administratieve gebieden onderling van RijssenHolten heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de geregistreerde wijk/buurtindeling van haar hier op aangepast.

gemeente-rijssen-data-1280

Durven en doen

Al rond 1998 is de voormalige Gemeente Rijssen begonnen met nadenken over centrale opslag en meervoudig gebruik van ruimtelijke gegevens, al werden de baten in 2001 pas inzichtelijk na de herindeling die leidde tot de samenvoeging met Holten. “Durven en doen, en niet alles vragen”, is daarbij leidend geweest.

Maar, zo geeft Voortman aan: “Die ruimte en het vertrouwen moet je natuurlijk wel hebben in de organisatie. Die ruimte heb ik van mijn leidinggevenden ook gekregen. Overal waar teammanagers de touwtjes te strak in handen houden, krijg je een statische werkomgeving. Feitelijk gebeurt er dan helemaal niets. Waar ruimte is, is groei en innovatie mogelijk.” En voegt hij er nog aan toe: “Ook de ICT-leverancier moet je het vertrouwen durven geven.”

Werkt onze aanpak ook voor u?
Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld