Dura Vermeer

Effectiever documentbeheer & slimmer samenwerken dankzij SharePoint

Slimmer werkniveau

Voor effectiever documentbeheer, slimmer samenwerken aan projecten, papierloos vergaderen én beter kennisdelen leent Microsoft SharePoint zich perfect als samenwerkingsplatform.

Maar, hoe draag je zorg dat medewerkers - binnen een vrij complexe organisatiestructuur – daadwerkelijk gaan werken met het nieuwe platform? e-office werkte samen met Dura Vermeer aan een heldere adoptiestrategie en de uitwerking van een mensgerichte aanpak, die het uitrollen van SharePoint binnen de organisatie vereenvoudigt.

Lees meer

Met weinig inspanning moet je de kennis kunnen vinden die relevant is voor jouw vraagstuk.

Hans Aalbers

ICT Director - Dura Vermeer
Silhouet

Made by Dura Vermeer

Informatie en kennis voor iedereen toegankelijk

“Bij Dura Vermeer geldt een ‘Microsoft tenzij’ beleid. Wij geloven namelijk in de integratie van IT-oplossingen en daar speelt het Microsoft-portfolio goed op in. Met onze wensen voor een goede aansluiting van het platform op externe systemen, slimmer kunnen samenwerken binnen projecten en aan documenten én kennis beter toegankelijk maken, viel de keuze al snel op Microsoft SharePoint.” SharePoint vormt nu de basis voor het interactieve samenwerkingsplatform SAM en het projectgedreven platform Cadac Organice.”

Samenwerken in projecten
“SharePoint is sterk in het faciliteren van projecten. We hebben onze SharePoint omgeving voorzien van een extra schil; Cadac Organice. Cadac Organice ondersteunt het formele proces van de projectenorganisatie voor de divisies Infra en Bouw, zoals documentmanagement en projectplanning.”

Lees meer over onze Cadac Organice Suite

Sneller vinden van kennis

“SharePoint stelt je in staat om kennis binnen de organisatie sneller toegankelijk te maken. Kennis opgeslagen in documenten, maar ook de kennis aanwezig in de hoofden van onze medewerkers, moet met weinig moeite benaderbaar zijn. Zowel Cadac Organice als het samenwerkingsplatform SAM zijn daarop ingericht.” SAM is het interactieve intranet van Dura Vermeer en bevat onder meer diverse publicatiesites, afdelingensites en teamsites.

Adoptie aanpak

“Vanzelfsprekend vereist de implementatie van een nieuw samenwerkingsplatform enige adoptie onder medewerkers. We beseften alleen niet dat adoptie van nieuwe technologie zo cruciaal is voor het succes van het platform. Daar kwamen we gedurende de implementatie achter. Ik volgde een bijeenkomst van e-office over ‘SharePoint user adoption’. Hun mentaliteit en mensgerichte aanpak (deels gebaseerd op de theorie van Michael Sampson, red.) sprak ons aan. Zo adviseert e-office om een selectie te maken van adoptiemiddelen die je organisatie het beste aanspreken.”

“We ontwikkelden een standaard aanpak per werkmaatschappij, bestaande uit:

I. Een roadshow; we vertellen waarom we digitaal gaan samenwerken en stellen de doelstellingen voor de werkmaatschappij vast.

II. Kick-off project; vormgegeven door de key-users van het platform, directieleden en de projectleider vanuit e-office. Binnen dit kick-off project gaan we aan de slag met een implementatieplan met trainingen, het inrichten van sites, migratieplan en ‘trainers op locatie’.

Elke werkmaatschappij kan de standaard aanpak naar eigen inzicht aanvullen. Zo is er bij Infra behoefte aan extra ‘trainers op locatie’.”

dura-vermeer-2.jpg
dura-vermeer-1.jpg

Trainen op de werkvloer

Deze ‘trainers op locatie’ zijn een krachtig middel voor de acceptatie van de nieuwe werkomgeving: “We zien dat medewerkers vol goede moed starten met SAM en Cadac Organice en na een training wordt men echt enthousiast. Maar gaandeweg, als medewerkers écht gaan werken met SharePoint, ontstaan er wat ongemakkelijkheden en irritaties. Want, je moet de oude en vertrouwde manier van werken loslaten en investeren in een nieuwe werkwijze en dat kost tijd en geduld. Daar helpt de inzet van de ‘trainer op locatie’ enorm bij. Zij adviseren proactief in hoe je slimmer kunt werken en spelen direct in op vragen.”

Het succes van apps
Zogenaamde killer apps werken ook goed als stimulans voor adoptie. “Dura Vermeer heeft als doelstelling om papierarm te werken en de vergader-app voor SharePoint is dan ook de favoriete app binnen de organisatie.”

Lessons learned

“Bij de introductie van SharePoint aan de organisatie niet alle functionaliteiten van SharePoint benoemen, maar stapsgewijs in te spelen op de drijfveren van mensen en de organisatie.”

“We zijn goed op gang met de uitrol van SAM en Cadac Organice en verwachten eind dit jaar volledig rond te zijn. Het project heeft meer tijd en energie nodig dan dat ik mij vooraf realiseerde. Mijn ‘lesson learned’ is om bij de introductie van SharePoint aan de organisatie je niet te blind te staren op de functionaliteiten van de tool (want die zijn er legio), maar stapsgewijs in te spelen op de drijfveren van mensen en de organisatie. Zoals, het intranet wordt interactief, we gaan slimmer documenten delen met elkaar, we gaan kennisdelen en vertellen je hoe.”

Bron: http://www.e-office.com

dura-vermeer.jpg

Gerelateerde cases

Meer cases

Wilt u weten wat Cadac Organice Suite voor uw organisatie kan betekenen?

Stel een vraag Maak een afspraak

Over Cadac Group

In de maakindustrie, de bouw en bij de overheid is digitalisering in volle gang. De manier waarop u ontwerpt, maakt en gebruikt verandert radicaal. Onze experts helpen u deze digitale transformatie te omarmen en stellen u in staat een nieuwe fase van groei in te gaan. Zodat u klaar bent voor de toekomst. Wat die ook brengt. 

Meer over Cadac Group

Onze locaties

worldmap
You are currently visiting the Dutch website, would you like to see this page in English?