Naar hoofdinhoud

DJS Hekwerken

50% verbetering van efficiëntie met product configurator in Inventor

Van tekenen in AutoCAD naar configureren in Inventor

Al meer dan twintig jaar geleden kreeg Johan de Jong van zijn vader de gelegenheid om in een schuur achter het huis een eigen bedrijfje te beginnen. Samen mét zijn vader overigens. Voor de producten die destijds gemaakt werden, bestond het tekenwerk vaak uit niet meer dan een schetsje. De Jong had, als kersverse schoolverlater kennis van AutoCAD, en er brak een periode aan dat er met behulp van AutoCAD LT iets nettere tekeningen gemaakt werden. Dat bij wijzigingen of variaties de geometrie soms ongemoeid werd gelaten en eenvoudigweg de maattekst werd overschreven, kunnen we achteraf tot de jeugdzonden van een beginnend CAD-gebruiker rekenen; destijds volstond het om een goede start te maken.

Met het succes van het bedrijf en de daarbij behorende groei, kwam er een grotere werkplaats met meer personeel. Nu tekenen en produceren niet meer in één persoon verenigd konden zijn, moest er dus een tekenaar komen. Daarmee werden ook de ingezette tools serieuzer en werd er een échte AutoCAD aangeschaft, waarmee de tekenaar productief genoeg kon zijn om de productie aan de gang te houden.

Voor iedereen die de toegang tot zijn domein wil beheersen, biedt DJS Hekwerken & Toegangstechniek te Vuren een keuze uit een welhaast oneindig aantal varianten van toeganspoorten, speedgates en hekwerk. Vooral om particuliere aspirant-kopers snel te kunnen bedienen, wordt een geavanceerde productconfigurator ingezet.

Youtube thumbnail

DJS Hekwerken

Johan de Jong kon zich door de groei van DJS Hekwerken geheel gaan toeleggen op de algemene bedrijfsvoering en commerciële aspecten. Sinds de start met AutoCAD LT in de beginjaren was het inzicht voortgeschreden en ook een heldere visie was hem niet vreemd. Een van de weinige in de ontvangstruimte van zijn bedrijf opgestelde voorbeelden aanwijzend, vertelt hij: “Een artikel als dit is maar een van de vele, vele varianten die mogelijk zijn."

Met NXTdim Configurator kan iedere producent van typische Engineer To Order (ETO)-producten een productmodel in Inventor opbouwen aan de hand van handige invul formulieren, zelfs op je website.

Johan de Jong

Eigenaar - DJS Hekwerken

djs-hekwerken-modern-1280

Vele productvarianten

"Voor onze typische particuliere klant is het moeilijk om zich het eindresultaat voor te stellen van een serie keuzes die wij bieden. Een tool die de keuzemogelijkheden en het resultaat visualiseert is dus zeer gewenst.” Om de lezers die niet zo vaak een hek, dan wel een toegangs- of inrijpoort kopen een idee te geven: er is om te beginnen een keuze uit meer dan zestig basis-designs voor de feitelijke poort, op te hangen aan zo’n tien verschillende paaluitvoeringen.

De palen hebben dan nog uiteenlopende afwerkingsmogelijkheden aan de boven- en onderzijde en kunnen optioneel worden voorzien van brievenbussen, verlichting en toegangscontrole zoals intercom en cijfersloten. Natuurlijk zijn er minder voor de hand liggende of onmogelijke combinaties, maar het zal duidelijk zijn dat er heel veel mogelijkheden zijn. De complete toegangspoort wordt op een in te graven prefab betonnen balk gebouwd en als één geheel op locatie geplaatst.

Youtube thumbnail

Configurator biedt visueel inzicht in eindproduct

Een eerste oplossing die helpt bij het behouden van het overzicht over alle mogelijkheden, werd gerealiseerd met een configurator die op dit moment al geruime tijd op de website van DJS Hekwerken te vinden is. Hiermee wordt aan de hand van een duidelijk stappenplan een visuele indicatie gegeven van de mogelijkheden en kan in de laatste stap een offerte worden aangevraagd. Op de weergave, opgebouwd als een fotomontage inclusief een realistische achtergrond, is voor de kniesoor wel iets aan te merken, maar hij volstaat ruimschoots voor een goede impressie.

Meer over configure price quote

Een duidelijk beeld voor de klant

“Maar zeker in een direct gesprek met een klant wil je eigenlijk een nog realistischer beeld kunnen tonen, interactief en dus 3D, waarin je bij voorkeur ook nog eens de werkelijke afmetingen wilt kunnen verwerken. Vergeet niet dat de aanschaf van ons product een serieuze investering is, niet zozeer alleen in termen van geld als wel van esthetiek”, zo leidt De Jong een uitleg over de volgende fase in.

“In ons CAD-systeem Inventor is uiteraard ook nu iedere gewenste configuratie op te bouwen door een aantal standaarddelen in een samenstelling te voegen, waar nodig afmetingen aan te passen, en bijvoorbeeld kleuren te kiezen. Dat moeten we natuurlijk doen als we de input verwerken ná een persoonlijk gesprek met de klant, omdat zelfs een ervaren Inventor-gebruiker daar te lang over doet om een direct gesprek met de klant vlot te laten voortgaan."

Meer over Inventor

Youtube thumbnail

Configurator in Inventor biedt tijdwinst en minder faalkosten

Tóch wilden we per se een oplossing in Inventor, niet alleen vanwege de 3D-visualisatie, maar ook omdat dat 3D-model direct de basis is voor de werktekeningen die we nog altijd nodig hebben. We hebben sinds de invoering van Inventor al een redelijke tijdwinst geboekt op engineering en tekenen en daarnaast de faalkosten kunnen terugdringen. Op die weg willen we natuurlijk doorgaan.

djs-hekwerken-nxtdim-1280

Configuren is nu kinderlijk eenvoudig

De NXTdim Configurator is eigenlijk een tool waarmee een ETO-bedrijf zelf zijn producten configureert; de trainingen die Cadac geeft zijn er dan ook op gericht de gebruiker daarin te bekwamen. Bij de implementatie bij DJS Hekwerken heeft Cadac zich bij wijze van uitzondering laten overhalen het configureren op zich te nemen. En het moet gezegd worden: het was verbazingwekkend om te zien hoe kinderlijk eenvoudig het model aan de hand van wat eenvoudige keuzes en getallen is samen te stellen, waarbij de keuzes en wijzigingen zo goed als realtime in Inventor worden verwerkt.

Lees het whitepaper 'Van ETO naar CTO: eenvoudig zaken doen'

De klant is beter bediend met een direct inzicht in zijn keuze, en producent DJS heeft een betere verkooptool

Daarna wordt nog even interactief het model in het juiste perspectief in een achtergrondfoto geplaatst, hetgeen er zeer overtuigend uitziet. Ook hierover is Johan de Jong weer erg enthousiast en hij denkt tevens alweer een stap verder. “Wij staan aan de vooravond van de verhuizing naar een nieuw groter pand hier vlakbij. Wij zijn na elf jaar op het huidige adres uit ons jasje gegroeid. Naast een uitgebreidere productieruimte zal er ook een grotere showroom, of beter gezegd een experience-center, komen. Naast het kunnen opstellen van meer voorbeelden, kunnen we daar het Inventor-model op ware grootte projecteren en wie weet uiteindelijk gaan presenteren in Virtual Reality.”

Met het implementeren van NXTdim Configurator snijdt het mes aan twee kanten; de klant is beter bediend met een direct inzicht in zijn keuze, en producent DJS heeft een betere verkooptool die hem in staat stelt onmiddellijk een nauwkeurige kostenraming te maken, met daarbij een 3D-model dat direct in engineering en de documentatie voor de productie verwerkt kan worden.

Meer over NXTdim Configurator

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld