Naar hoofdinhoud

BouwData

Peggy Bovens maakt met Cadac stappen in België

‘Autodesk Docs past perfect in BIM’

Peggy Bovens geldt in de Belgische bouwwereld als een fervent pleitbezorgster van BIM, ontwerpen en bouwen op basis van Building Information Management. Ze wil echter niet gezien worden als een BIM-pionier. ‘Nee’, zegt ze vanuit haar thuiskantoor in Antwerpen. ‘Ik ben geen ontwerper, ik modelleer niet. Bovendien zijn er ook in België steeds meer architecten en ontwerpers die vaart maken met BIM, net als bouwbedrijven en hun toeleveranciers. Gelukkig, want digitaal bouwen is ongetwijfeld de sleutel om de grote bouwopgaves de komende jaren te realiseren. Waar ik me wel heel sterk voor maak, en dat mag je pionieren noemen, is het opzetten van een standaard rekeningstelsel. Een methodiek om financiële flows goed in kaart te brengen en beter te communiceren. Dat hebben we echt nodig als basis voor BIM.’

BouwData Team

Het hebben van een financiële flow

Sinds 2008 werkt Peggy Bovens onder de noemer BouwData aan een methodiek die inzicht geeft in de financiële flow van bouwprojecten. ‘We kennen in België hiervoor geen standaard normeringen, geen rekeningstelsel, zoals in Nederland. Dat leidt zeer regelmatig tot discussies, vertragingen, conflicten en zelfs rechtszaken over financiële kwesties. BouwData is in feite een methodiek in Excel, een administratiesysteem waarin alle betrokken partijen consequent hun informatie over kosten aanleveren. Zo is er tijdens het ontwerp -en bouwproces controle over de kosten én de administratie. BIM mag dan de gewenste versnelling brengen in het bouwen en ook de faalkosten aanzienlijk terugbrengen, een opdrachtgever of financier wil ook weten wat de financiële consequenties zijn.’

We zijn recent gestart met Autodesk Takeoff, onderdeel van het BIM-software Construction Cloud. Een tool waarmee kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders gemakkelijk informatie kunnen verzamelen en delen.

Peggy Bovens

Owner - BouwData

bouwdata 1

Autodesk Docs

Hoe logisch de insteek van de Belgische onderneemster ook mag klinken, het wil niet echt vlotten met het invoeren van een standaard rekeningstelsel met vaste normering. ‘De bouwwereld is conservatief en bestaat grofweg uit drie partijen: de bouwheren, de ontwerpers en de uitvoerders. Die zijn van elkaar afhankelijk de communicatie en informatie-uitwisseling zijn bepaald niet optimaal. Tegen het delen van data en informatie bestaat de nodige weerstand. Pas met de opmars van BIM zie ik een kentering. Informatie delen in BIM is immers eenvoudiger, bijvoorbeeld via Autodesk Docs.’

bouwdata 2

Ontwerpen en bouwen in BIM

BIM is niet de makkelijke oplossing in de bouw? ‘Integendeel, het vergt commitment van alle partijen. Het is allereerst een mindset. Ontwerpen en bouwen in BIM is alleen mogelijk als elke partij bereid is om data in de cloud te zetten en alle informatie te delen. Uiteraard op een zorgvuldige manier. Alleen dan komen fouten tijdig aan het licht en kunnen die vóór de uitvoeringsfase voorkomen worden.

Bij informatiedeling hoort nadrukkelijk ook financiële data. Bouwheren en hun controllers willen de kosten beheersen en overschrijdingen tijdig signaleren. Zo ontaarden technische discussies niet in financiële discussies. Bij systematisch digitaal bouwen hoort ook systematisch financieel plannen. Zeker bij grote projecten waarmee vele miljoenen euro’s gemoeid zijn.’

bouwdata-1-1280

Structuur in calculeren

Peggy Bovens studeerde af als ingenieur-architect in Gent, en werkte in haar eerste baan voor een betonfabrikant. Daar pleitte ze al snel voor een beter rapportagesysteem. ‘De betonmakers deden alles op gevoel. Zoveel water en zand bij die en die cement. Prima, maar wat als die specialisten op pensioen gaan? In die tijd was er nog geen computer en ook bij mijn volgende werkgever, een aannemer, stond structurering nog echt in de kinderschoenen. Op die basis moest ik ook calculaties maken voor offertes.

Zonder complete informatie vanuit ontwerperszijde. Er was immers enkel informatie op papier/digitale drager beschikbaar, nauwelijks mondelinge toelichting om echt een gesprek aan te gaan over wat nu de essentie van het ontwerp was.. Eigenlijk gekkenwerk. Dat veranderde bij ibens, een van de grotere aannemers in België met een Nederlandse eigenaar. Via hem leerde ik het Nederlandse systeem kennen.’

 

Integratie in BIM

In 2008 besloot Peggy Bovens als zelfstandig onderneemster een rekeningstelsel op te zetten en, met steun van het IWT (nu VLAIO), ter beschikking te stellen aan de bouwwereld. Inmiddels volgen meer dan 2000 vakmensen de regelmatige blog met de vorderingen en wordt de methodiek ook steeds vaker toegepast in grote en kleine bouwprojecten. Volgende stap zou de integratie zijn van BouwData in bestaande BIM-modellen. Zover is het nog niet, maar sinds 2020 is wel de tool Autodesk Docs opgenomen in de systematiek.

Op aanraden van Maurice Laumen, senior accountmanager bij Cadac. ‘Ik heb Maurice voor het eerst ontmoet een paar jaar geleden tijdens een bijeenkomst van het WTCB, het Belgische kennisinstituut voor de bouw. Hij was toen volop bezig met het uitbouwen van zijn netwerk in België. Ik ben erg gecharmeerd van de Nederlandse manier om data te structureren en Maurice is een uitstekende sparringpartner om BouwData verder te ontwikkelen.’

autodesk bim 360 docs building information model

Autodesk Docs

‘Cadac heeft veel kennis opgebouwd met BIM-software en we zijn het absoluut eens over de toekomst van digitaal bouwen. Autodesk Docs is uitermate geschikt om een start te maken voor de juiste, benodigde mindset en het opslaan van BIM modellen, spreadsheets met financiële data en andere documenten. Het is een onmisbare tool voor de actieve bouwheer die de regie van zijn project in handen wenst te houden. Dat is inmiddels gebleken bij verschillende grote projecten zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis in Mechelen. De bouwheer heeft mij daar als assistent-bouwheer ingeschakeld en was zeer tevreden. Er lopen nu meerdere bouwprojecten en plannen met de BouwData werkmethodiek. Het begint dus op te schieten.’

 

bouwdata-2-1280

Sparren en kennis delen

Dat geldt ook voor de groei van Cadac op de Belgische markt, zegt Marcel Laumen. ‘We zijn als adviseur betrokken bij WTCB sinds we een paar jaar geleden zo’n dertig vooraanstaande Belgische bouwers, architecten en studiebureaus naar Heerlen haalden voor een conferentie over BIM. In de follow-up ben ik Peggy een keer tegen het lijf gelopen. We sparren regelmatig over de ontwikkelingen van BIM, wisselen kennis uit. Voor mij erg belangrijk. De cultuur in Vlaanderen is niet hetzelfde als in Nederland, ook al spreken we dezelfde taal. Onder meer door

Peggy krijg ik inzicht waar de Belgische bouwwereld behoefte aan heeft. Zij brengt mij ook in contact met bedrijven en overheden zodat we ons Belgische netwerk verder kunnen uitbreiden. Door het begrijpen van de Belgische markt kunnen we nog beter de bedrijven adviseren en ondersteunen bij het invullen van hun innovaties. Dit gaat zelfs verder dan het BIM-proces. We kijken samen met de bedrijven steeds meer naar het totaal plaatje en laten processen op elkaar aansluiten.’

bouwdata-3-1280

Autodesk Takeoff sluit goed aan bij Docs en BouwData

Andersom geldt dat evenzeer, zegt Peggy Bovens. ‘Maurice legt voor mij de brug naar Nederland en naar de verdere verfijning van BouwData. Zo zijn we recent gestart met Autodesk Takeoff, onderdeel van het BIM-software Construction Cloud. Een tool waarmee kostendeskundigen, calculators en werkvoorbereiders gemakkelijk informatie kunnen verzamelen en delen. En een instrument dat via verschillende invalshoeken uit zowel pdf files als 3D-modellen kan halen. Precies aansluitend bij Docs en bij BouwData.

We onderzoeken nu om circulariteit in de werkmethodiek onder te brengen. Ook een hot item in de bouw, maar financieel met veel vragen omgeven. Zo kom ik steeds dichter bij mijn doel: een solide rekeningstelsel dat de financiële en administratieve kant van BIM ondersteunt, bouwheren toelaat om zelf aan het roer van hun eigen project te staan en ontwerpers & uitvoerders ontzorgt zodat ze zich kunnen focussen op hun core business: ontwerpen en uitvoeren. Een boost voor digitaal ontwerpen en bouwen.’

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld