Naar hoofdinhoud
2018-ico-cadac-organice

Cadac Organice DCS

Met Cadac Organice DCS, volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint, beheert en deelt u engineeringdocumenten in complexe projectomgevingen. Beheer uw documentstromen efficiënter, gestructureerder en overzichtelijker. Uw bedrijfsprocessen worden transparanter. Dit ziet u direct terug in het bedrijfsresultaat.

  • Eenvoudig plannen en opleveren van deliverables
  • Versnel het review proces

Hoe werkt Cadac Organice DCS?

Cadac Organice DCS gaat uit van een vooraf gedefinieerde lijst met projectdocumenten en een daaraan gekoppelde document levenscyclus. Deze garandeert volledige controle over het document. Vanaf creatie, doorlopen van review processen, tot aan overdracht naar de opdrachtgever.

Binnen de centrale, online omgeving kunt u zowel eenvoudige sequentiële review processen als complexe parallelle structuren inbouwen binnen de levenscyclus. Alle opmerkingen vanuit deze processen worden automatisch samengevoegd in één document.

Voordelen Cadac Organice DCS

  • Eenvoudig plannen en opleveren van deliverables. Plan eenvoudig wat, wanneer moet worden opgeleverd. Zorg ervoor dat opgeleverde producten direct bij de juiste persoon terecht komen.
  • Versnel het review proces. Kortere interne en externe review- en goedkeuringscycli.
  • Standaardiseer het document control proces. Gestandaardiseerde document control processen met geïntegreerd transmittal management.
  • Integratie met diverse CAD oplossingen. Publiceer documenten automatisch vanuit AutoCAD, Revit, MicroStation en Autodesk Vault.

Integratie met marktleiders op het gebied van design data management

Cadac Organice DCS kent volledige integratie met diverse design data management systemen zoals Autodesk Vault. Standaard kunnen bestanden, beheerd in Autodesk Vault, direct geëxporteerd worden naar Cadac Organice DCS, inclusief afgeleide documenten zoals PDF, DWG, DWF, etc. Daarna start u vanuit Cadac Organice DCS eenvoudig een review proces. Opgeleverde documenten publiceert u bijvoorbeeld naar Autodesk BIM 360 Field voor directe toepassing op de bouwplaats. Andere ERP of ECM systemen, zoals SAP, kunnen Cadac Organice DCS voeden met relevante informatie. Voor controles tijdens de levenscycli van een document kunnen verschillende add-ons zoals ‘Brava Viewer for SharePoint’ gebruikt worden. Daarnaast kunnen as-built documenten direct opgeslagen worden in externe ERP of ECM systemen.

ogn-cadac-organice-dcs-integratie-met-markleiders.png

Voor wie is Cadac Organice DCS bedoeld?

Cadac Organice DCS biedt ondersteuning voor verschillende beheersscenario’s. Het systeem kan zo worden geconfigureerd dat de centrale rol wordt toegewezen aan:

  • De EPC (Engineering Procurement and Construction) die communiceert met leveranciers, aannemers, klanten en andere relevante externe partijen.
  • De Owner Operator die communiceert met de EPC (manufacturer), interne engineering- en bouwafdelingen, externe bedrijven en relevante overheden.

Mogelijke teamscenario’s

Teamleden met volledige toegang kunnen inloggen op de Cadac Organice DCS site en hebben toegang tot alle documenten waaraan zij mogen samenwerken. Wanneer zij een taak, zoals reviewen van een document, dienen uit te voeren ontvangen ze een melding van deze taak gelinkt aan een document. Teamleden met beperkte toegang kunnen inloggen, maar hebben alleen toegang tot de documenten die aan hen toegewezen zijn. Wanneer zij een taak dienen uit te voeren ontvangen ze een melding van deze taak gelinkt aan een transmittal of submittal.

Een voorbeeld is een vendor of onderaannemer die een groot aantal documenten dient aan te leveren. Teamleden zonder toegang kunnen niet inloggen op de Cadac Organice DCS site. Zij ontvangen een transmittal en koppelen documenten terug via e-mail of een ander document management platform. Een voorbeeld is een klant die niet wil inloggen op de Cadac Organice DCS site, documenten dienen geüpload te worden in het systeem van de klant.

ogn-cadac-organice-dcs-mogelijke-teamscenarios.png

Profiteer van best practices

Al onze opgebouwde ervaring is verwerkt in onze oplossingen. Vanuit jarenlange ervaring binnen de engineering branche hebben wij best practices ontwikkeld om onze oplossingen snel te implementeren.

De praktijk heeft ons geleerd dat er binnen de engineering industrie belangrijke overeenkomsten zijn in het beheersen van documentstromen en het delen en reviewen van documenten. Op basis van onze ervaring en expertise hebben wij voor de inrichting van Cadac Organice DCS basis workflows, placeholders, master registers, rollenstructuren en hiërarchieën ontwikkeld. Tijdens hands-on workshops bespreken we samen deze componenten om ze nauwkeurig af te stemmen op uw organisatie. Dankzij deze aanpak minimaliseren we de totale doorlooptijd en inrichtingskosten aanzienlijk. U kunt dan ook sneller starten met een pilot project.

Cadac Organice DCS is onderdeel van de Cadac Organice Suite

We zijn bij Cadac Group trots op de ontwikkeling van de Cadac Organice Suite. Door deze engineering collaboration oplossing wordt het samenwerken aan (multidisciplinaire) projecten eenvoudiger dan ooit. Op basis van meer dan 30 jaar ervaring vormt onze op Microsoft SharePoint en Autodesk Vault gebaseerde Cadac Organice Suite de ideale basis voor het beheren en delen van digitale engineering data en documenten. On premise, in de cloud of als hybride oplossing.

Meer over de Cadac Organice Suite

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie?

Wilt u persoonlijk advies of meer informatie over deze oplossing?

Neem contact op

Persoonlijke uitleg over Cadac Organice DCS?

We kijken samen naar de beste oplossing.

Bel +31 88 9322 333

Kies een locatie

Europa

Wereld