Naar hoofdinhoud

AGEL

Verzamel, verwerk, analyseer & beheer GEO-data

agel-geo-1280

AGEL adviseurs

Ruimtelijke ontwikkeling is een complex samenspel van partijen, vakdisciplines, regels en procedures. Als multidisciplinair adviesbureau is AGEL adviseurs met haar werkvelden infra, geodesie, bouw, ruimte, omgeving en milieuonderzoeken hierin volledig thuis. AGEL adviseert over onderwerpen zoals duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, de energietransitie en de Omgevingswet.

AGEL adviseurs werkt onder andere voor gemeenten en waterschappen. De activiteiten van AGEL adviseurs zijn onder meer het inwinnen van geo-informatie (bijvoorbeeld middels landmeters), verwerken en analyseren van de data, deze beschikbaar stellen, beheren en creatieve toepassing hiervoor bedenken. Een concreet voorbeeld is de verschillende methodes die AGEL adviseurs heeft ontwikkeld om knelpunten in riolerings- en watersystemen in stedelijk gebied te voorspellen en wateroverlast te voorkomen.

Tevens distribueert AGEL adviseurs bijvoorbeeld ruimtelijke informatie via online verbindingen en deze worden in de YGIS®-viewers automatisch voorzien van actuele betrouwbare ondergronden. Enkele werkzaamheden binnen GIS zijn het bijhouden en beheren van basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het opstellen van profielen uit metingen en verwerken van inventarisaties.

 

agel-geo-2-640

Uitvoering van de werkzaamheden

Cadac Group levert voor AGEL adviseurs ondersteuning in de uitvoering van zijn GEO-werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat jij, als Cadac Creator, over voldoende kennis beschikt om als GEO-medewerker bij AGEL adviseurs aan de slag te gaan. Je voert diverse werkvoorbereidings- en verwerkingstaken uit om de GEO-data kloppend te krijgen. Je bent opgeleid in verschillende basisregistraties en bijbehorende programmatuur om de verzamelde data juist ‘in te tekenen’.

agel-geo-640

Takenpakket van een GEO-medewerker

Een belangrijke taak voor een Cadac Creator GEO-medewerker bij AGEL adviseurs is, in het kader van de BGT voor gemeenten, het intekenen van informatie over de positie en andere eigenschappen van objecten in de openbare ruimte in een bepaald gebied. Dit is van belang voor onder andere (nieuw)bouwplannen in stedelijk gebied. Op basis van beschikbare data wordt bepaald waar objecten zich bevinden. Indien de data niet volledig is, kan er besloten worden om middels een landmeter de situatie opnieuw in beeld te brengen. Samen met de bij het object behorende relevante eigenschappen worden deze door jou ingetekend in de Basisregistratie.

Middels beschikbare beelden of landmeters worden in een gemeente paden en wegen opgemeten. Als GEO-medewerker ontvang je deze gegevens en controleer je ze op volledigheid en eigenschappen zoals ‘soort ondergrond’ en ‘(gebruiks)functie’. Met behulp van codelijsten teken je deze gegevens vervolgens in in de kaart. Je maakt de data vervolgens gereed zodat een derde partij deze kan verwerken in de landelijke voorziening.

agel-geo-3-640

Inzetbaarheid

Dankzij een adequate opleiding ben jij als GEO-medewerker ook inzetbaar voor andere werkzaamheden zoals BAG. Het gaat dan specifiek om het inventariseren, controleren en intekenen van nieuwe adressen en nieuwe gebouwen.

En denk ook aan werkzaamheden voor een waterschap in het kader van het uitbaggeren van bijvoorbeeld sloten. AGEL adviseurs brengt in opdracht van het Waterschap Scheldestromen sloten en plassen in kaart. Als Cadac Creator krijg je informatie aangeleverd in verschillende bestandsformaten. Middels QGis en AutoCad voeg je de juiste informatie toe en laad je ze in, zodat het waterschap de juiste gegevens gekoppeld en geregistreerd heeft.

 

Een sterk partnerschap

Cadac Group en AGEL adviseurs hebben door de jaren heen een echt partnerschap opgebouwd. Door gebruik te maken van elkaars resources en contacten is deze samenwerking een levendig voorbeeld van hoe twee organisaties elkaar kunnen versterken.

Sluit je aan bij het Creators team
Schrijf je eenvoudig in voor het selectieproces.

Is Cadac Creators niet wat je zocht? Bekijk onze overige vacatures

Kies een locatie

Europa

Wereld