Naar hoofdinhoud

Techline -05- Radiatoren

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVERadiatoren algemeen


De Techline database bevat radiatortypes van een groot aantal fabrikanten. Radiatoren zijn te selecteren uit deze database, of kunnen via vrije invoer beschreven worden.

Verder kunnen aansluitingen bepaald worden.

De radiatorsymbolen kunnen gedetailleerd, of eenvoudig met of zonder arcering worden getoond.

Plaatsen radiatorenRadiatoren zijn:

 • Te plaatsen op aansluitingen (connectoren),
 • Vrij te plaatsen

Na plaatsing zijn radiatoren of hun aansluitsets aan te sluiten op leidingen.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen radiatoren

Bij het plaatsen kunt u kiezen uit de database, of u kunt middels vrije invoer de afmetingen, warmteafgifte etc. bepalen.

In de database zijn de radiatoren onderverdeeld in de soorten:

 • Badkamerradiator
 • Convector
 • Designradiator
 • Ledenradiator
 • Paneelradiator
 • Stralingspaneel
 • Verticale radiator

U kunt hierbij een selectie opgeven op

 • Fabrikant en Soort radiator
 • Gevraagd vermogen en Aantal radiatoren
 • Afmetingen minimale en maximale hoogte en breedte
 • Temperatuur Toevoer/Retour/Kamer

Vervolgens kunnen de aansluitingen, uitvoering en peilmaat worden opgegeven.

Geef in venster Radiatoren, op tabblad Plaatsen de gewenste aansluitingen op.
LinkerMuisKlik (LMK) geeft Toevoer-Retour-Niet aangesloten
RechterMuisKlik (RMK) geeft Retour-Toevoer-Niet aangesloten

Terug naar Inhoudsopgave


Radiator plaatsen – keuze uit de database

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open het menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Radiatoren'

  Venster Radiatoren wordt geopend; op tabblad Selectie is knop [ Uit Database ]ingedrukt.
 4. Stel in venster 'Radiatoren' het filter in op:
  • Fabrikant en Soort radiator
  • Gevraagd vermogen en Aantal radiatoren voor dit vermogen
  • Minimum en maximum afmetingen
  • Temperaturen

   In het rechter vak van het venster worden de radiatoren getoond die aan de filtervoorwaarden voldoen.

 5. Selecteer de gewenste radiator en klik op knop [ Volgende -> ]
  of klik op tabblad 'Plaatsen'

  Tabblad 'Plaatsen' wordt geopend.

 6. Maak keuze: wel of geen aansluitset:
  • Als er geen aansluitset mee geplaatst moet worden: ·Selecteer de gewenste aansluitingen en geeft de eigenschap Toevoer, Retour of Niet aangesloten
  • Als er wel een aansluitset mee geplaatst moet worden:
   • Vink Aansluitset aan, en kies de gewenste uitvoering:
    • Dubbelhaaks – Muur/Links
    • Dubbelhaaks – Muur/Rechts
    • Dubbelhaaks – Vloer/Links
    • Dubbelhaaks – Vloer/Rechts
    • H Blok – Muur
    • H Blok – Vloer
    • Haaks – Muur/Links
    • Haaks – Muur/Rechts
    • Haaks – Vloer
    • Recht – Muur/Links
    • Recht – Muur/Rechts
    • Recht – Vloer
   • Geef de afmetingen voor de aansluitleidingen:
    • 15 – 15
    • 15 – 20

     In het vak links wordt de aansluitset getoond. In het vak rechts worden de radiator en aansluitingen in aanzicht getoond.
 7. Geef de peilmaat op
 8. Geef, indien gewenst, een locatie omschrijving op
 9. Geef de wijze van weergave op
  • Gedetailleerd
  • Eenvoudig
  • Eenvoudig met arcering
 10. Klik op knop [ Voltooien ]
 11. Plaats de radiator op de tekening
  of
  Toets A (Aansluitpunt) om de radiator op een aan te wijzen aansluitpunt te plaatsen
 12. Geef een rotatiehoek op om de radiator te draaien
  • Default is 90°: toets <Enter> om te roteren
  • Toets <Esc>om de huidige rotatie te accepteren

   De radiator wordt geplaatst;


Terug naar Inhoudsopgave


Radiator plaatsen – vrije invoer gegevens

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Radiatoren'
 4. Klik op knop [ Vrije invoer ] in venster 'Radiatoren'
 5. Geef in het rechter vak op:
  • Fabrikant en Soort radiator
  • Model en Artikelnummer
  • Type of Aantal leden
  • Lengte, Hoogte, Dikte en Normafgifte
  • Aantal aansluitingen

   Met de knop kunnen gegevens van een radiator op tekening worden ingelezen, of kan een lengte in tekening worden opgegeven.
 6. Klik op knop [ Volgende -> ]
  of
  klik op tabblad 'Plaatsen'

  Tabblad 'Plaatsen' wordt geopend.

 7. Maak keuze: wel of geen aansluitset:
  • Als er geen aansluitset mee geplaatst moet worden: ·Selecteer de gewenste aansluitingen en geeft de eigenschap Toevoer, Retour of Niet aangesloten
  • Als er wel een aansluitset mee geplaatst moet worden:
   • Vink Aansluitset aan, en kies de gewenste uitvoering:
    • Dubbelhaaks – Muur/Links
    • Dubbelhaaks – Muur/Rechts
    • Dubbelhaaks – Vloer/Links
    • Dubbelhaaks – Vloer/Rechts
    • H Blok – Muur
    • H Blok – Vloer
    • Haaks – Muur/Links
    • Haaks – Muur/Rechts
    • Haaks – Vloer
    • Recht – Muur/Links
    • Recht – Muur/Rechts
    • Recht – Vloer
  • Geef de afmetingen voor de aansluitleidingen:
   • 15 – 15
   • 15 – 20

    In het vak links wordt de aansluitset getoond. In het vak rechts worden de radiator en aansluitingen in aanzicht getoond.

 8. Geef de peilmaat op
 9. Geef, indien gewenst, een locatie omschrijving op
 10. Geef de wijze van weergave op
  • Gedetailleerd
  • Eenvoudig
  • Eenvoudig met arcering
 11. Klik op knop [ Voltooien ]
 12. Plaats de radiator op de tekening
  of
  Toets A (Aansluitpunt) om de radiator op een aan te wijzen aansluitpunt te plaatsen
 13. Geef een rotatiehoek op om de radiator te draaien
  • Default is 90°: toets <Enter> om te roteren
  • Toets <Esc> om de huidige rotatie te accepteren

   De radiator wordt geplaatst;


Terug naar Inhoudsopgave


Radiatoren, aansluitingen en aansluitsets

 

Bij geplaatste radiatoren zijn verschillende wijzigingen mogelijk:

 1. Wijzigen van de weergave: ·eenvoudig met/zonder arcering, gedetailleerd
 2. Vervangen van een radiator
 3. Wijzigen van aansluitingen
 4. Wijzigen van de aansluitset

Terug naar Inhoudsopgave


Wijzigen weergave

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad CV - Koeling
 2. Open menu Radiatoren
 3. Selecteer menukeuze Wijzig weergave
 4. Selecteer de radiatoren waarvan de weergave moet worden gewijzigd
 5. Geef de nieuwe weergave op
  • 0  Eenvoudig
  • 1  Eenvoudig + met arcering (bij 2D view)
  • 2  Gedetailleerd

   De geselecteerde weergave wordt gebruikt voor de geselecteerde radiatoren.

Terug naar Inhoudsopgave


Vervangen radiator

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Vervang radiator' 
 4. Selecteer de radiatoren die vervangen moeten worden
 5. Selecteer in venster 'Radiatoren' de nieuwe radiator
 6. Klik in venster 'Radiatoren' op knop [ Volgende -> ]
 7. Geef, indien gewenst, aansluitset, peilmaat, etc. op
 8. Klik op knop [ Voltooien ]

  De geselecteerde radiatoren worden vervangen.

Terug naar Inhoudsopgave


Wijzig aansluitingen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Wijzig aansluitingen' 
 4. Selecteer de radiatoren waarvan de aansluiting gewijzigd moeten worden
 5. Geef in venster 'Radiatore'n de gewenste aansluiting op
  LinkerMuisKlik (LMK) geeft Toevoer->Retour->Niet aangesloten
  RechterMuisKlik (RMK) geeft Retour->Toevoer->Niet aangesloten
 6. Klik op knop [ Voltooien ]

  Elke aansluiting (Toevoer/Retour) kan maar één keer per radiator voorkomen
  De aansluitingen van de geselecteerde radiatoren worden vervangen.


Terug naar Inhoudsopgave


Wijzig aansluitset

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Wijzig aansluitset' 
 4. Selecteer de radiatoren met de aansluitsets waarvan de aansluitset gewijzigd moeten worden
 5. Geef in venster 'Radiatoren' de gewenste aansluitset op
 6. Klik op knop [ Voltooien ]

  De aansluitsets van de geselecteerde radiatoren worden vervangen.


Terug naar Inhoudsopgave


Aansluiten radiatoren en aansluitsets


Geplaatste radiatoren zonder aansluitset en radiatoren met aansluitsets kunnen worden aangesloten op een leidingstelsel. Hierbij wordt gevraagd naar de manier van aansluiten.

  


Terug naar Inhoudsopgave


Radiator aansluiten op leidingstelsel

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Aansluiten radiatoren' 
 4. Selecteer de radiatoren en de leidingen waarop de radiatoren moeten worden aangesloten
 5. Geef in venster 'Aansluiten' op hoe de aansluitingen moeten verlopen vanaf de leidingen naar de aansluiting bij de radiator
  • Horizontaal naar aansluiting
  • Sprong bovenaf
  • Vertikaal naar aansluiting
  • Sprong onderaf
 6. Als gekozen voor Sprong …:
  Geef de spronggrootte op en of die bij de aanvoer- en/of retourleiding moet plaats vinden
 7. Geef de onderlinge afstand op (Hart op hart)
 8. Geef de afstand tussen radiator en leiding op (tot eind)
 9. Geef de diameter van de aansluitleidingen op
 10. Klik op knop [ OK ]

  De aansluitingen worden gegenereerd.


Terug naar Inhoudsopgave


Aansluitset aansluiten op leidingstelsel

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Aansluiten aansluitset' 
 4. Selecteer de aansluitsets (evt. inclusief de radiatoren) en de leidingen waarop deze moeten worden aangesloten
 5. Geef in venster 'Aansluiten' op hoe de aansluitingen moeten verlopen vanaf de leidingen naar de aansluiting bij de radiator
  • Horizontaal naar aansluiting
  • Sprong bovenaf
  • Vertikaal naar aansluiting
  • Sprong onderaf
 6. Als gekozen voor Sprong …:
  Geef de spronggrootte op en of die bij de aanvoer- en/of retourleiding moet plaats vinden
 7. Geef de afstand tussen radiator en leiding op (tot eind)
 8. Geef de diameter van de aansluitleidingen op
 9. Klik op knop [ OK ]

  De aansluitingen worden gegenereerd.


Terug naar Inhoudsopgave


Coderen Radiatoren

De afmetingen en het afgegeven vermogen kunnen bij radiatoren worden bijgeschreven. De codering wordt automatisch bij de geselecteerde radiatoren geplaatst.Radiatoren coderen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'CV - Koeling'
 2. Open menu 'Radiatoren'
 3. Selecteer menukeuze 'Coderen' 
 4. Selecteer de radiatoren die gecodeerd moeten worden

  Bij elke geselecteerde radiator worden de afmetingen en afgegeven vermogen geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld