Naar hoofdinhoud

Techline -04- Leidingen

How to

Laatst gewijzigd op 20 mei 2021

INHOUDSOPGAVE

Selecteren leidingsysteem

Het te gebruiken leidingsysteem binnen de tekening kan worden ingesteld. De leidingsystemen zijn onderverdeeld in systeemsoorten en vervolgens in leidingtypen.

 • Afvoer
 • Beveiliging W
 • Gassen
 • Koudeopwekking en -distributie
 • Luchtbehandeling
 • Regeling
 • Tapwater
 • Warmteopwekking
 • Warmtedistributie
 • Werktuigbouwkundige installaties

Na instelling komen de bijbehorende afmetingen, hulpstukken en appendages direct beschikbaar.


Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen leiding Algemeen


Bij het tekenen van leidingen wordt in het XY-vlak getekend op de opgegeven peilmaat.

Bij het verder tekenen wordt "ingeklikt" op de, bij het leidingsysteem mogelijke, (bocht)hoeken.

Langs de Z-as kan ook worden "ingeklikt" in de positieve en negatieve richting.


Tijdens het tekenen kan de peilmaat worden opgegeven/gewijzigd: er wordt dan een verticale leiding met standaard bochtstukken (90º) tussengevoegd.


Het standaard XY-werkvlak kan worden gekanteld. Een "unnamed" UCS wordt hierbij ingesteld, waardoor u in het XY-vlak blijft tekenen.

 • De verdraaiing kan ingesteld worden op:
  Boven, Onder, Links, Rechts, Voor en Achter (altijd onder 90º)
 • Kantelen:
  Voorwaarts: draaiingsas haaks op de tekenrichting:
  Zijwaarts: draaiingsas om de tekenrichting
  Tekenrichting: terug naar TekenrichtingTerug naar Inhoudsopgave


Tekenen leidingen (CV, Koeling, Sanitair, Sprinkler)Leidingen kunnen worden getekend:

 • beginnend ergens op de tekening;
 • beginnend op bestaande leiding
  (vanaf connector op uiteinde);
 • aansluitend op een apparaat, appendage of hulpstuk
  (van of naar een connector).


Het venster leidingen wordt getoond.


Op tabblad 'Tekenen' moet het leidingtype, (leiding)systeem, afmeting worden opgegeven en kan een peilmaat en eventuele uitlijning worden opgegeven.


Op tabblad 'Opties' kan de uitlijning t.o.v. de tekenlijn worden opgegeven.


Bij het tekenen in het verlengde van een leiding wordt de leiding verlengd of verkort


 • Als niet in het verlengde wordt getekend wordt automatisch een standaard bocht toegepast, afhankelijk van het gekozen leidingsysteem


Als op een apparaat, appendage of hulpstuk aangesloten wordt, wordt het bijbehorende leidingtype en de afmeting ingelezen en vertrekt de leiding vanaf het aansluitpunt (connector) evenwijdig aan de stromingsrichting.


Tijdens het tekenen is met een RechterMuisKlik (RMK) een popup-menu op te roepen met daarin alle mogelijke opties, zoals, wijzig peilmaat, plaatsen hulpstuk of appendage, aansluiten op bestaand aansluitpunt (connector) etc.


  


Terug naar Inhoudsopgave


Beginnen met tekenen leiding

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad
  • CV - Koeling
  • Sanitair
  • Sprinkler
 2. Open het tabblad menu 'Leidingen …..' 
 3. Selecteer menukeuze 'Leidingen …..' om een keuze te maken of selecteer het gewenste leidingtype.

  Het venster Leidingen wordt getoond.

 4. Stel op tabblad 'Tekenen' het leidingtype, leidingsysteem en de afmeting in, en wijzig de peilmaat en uitlijning, indien nodig.
 5. Pas op tabblad 'Opties' de uitlijning, indien gewenst, verder aan
 6. Klik op knop [Tekenen] (op tabblad 'Tekenen')
 7. Geef het startpunt van de leiding aan op tekening
 8. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen
  • Peilmaat                            voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                        voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding
  • connOFf/connON            ‘snap’ op Connector aan of uit zetten
  • KIjkrichting                        instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting               instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                    instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen        instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan         geplaatst wordt.
  • afTakking  voor plaatsen aftakking in op te geven richting

  • BUIgen                               om een buigbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal en afmeting.
  • Zaagbochten                     Om een zaagbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal.

Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen leiding, vanaf hulpstuk, leiding, appendage

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad
  • CV - Koeling
  • Lucht
  • Sanitair
  • Afvoer
  • Sprinkler
  • Elektra
 2. Open een willekeurig tabblad menu
 3. Selecteer menukeuze 'Vanaf connector'
 4. Wijs leiding, appendage of hulpstuk aan van waaraf getekend moet worden.
  De beschikbare connectoren worden getoond, de actieve connector heeft een afwijkende kleur.

  De connector bevat alle gegevens voor het verder tekenen of het plaatsen van het juiste hulpstuk van het juiste leidingsysteem.


 5. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen
  • Peilmaat                        voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                    voor “evenwijdig aan” een aan te wijzen lijn/leiding
  • connOFf/connON         Snap op Connector uit of aan zetten
  • KIjkrichting                    instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting            instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen      instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt.
  • afTakking                      voor plaatsen aftakking in op te geven richting
  • Bocht                             voor plaatsen van een bocht
  • Verloop                         voor plaatsen van een verloopstuk
  • Rechtekoppeling          voor plaatsen van een rechte koppeling
  • Hulpstukdialoog          voor oproepen dialoogvenster Hulpstukken
  • Appendagedialoog      voor oproepen dialoogvenster Appendages
  • Undo                             voor het ongedaan maken van de laatste tekenhandeling, de tekenfunctie blijft actief
  • aansluIten                      de applicatie een oplossing laten verzorgen

  • BUIgen                               om een buigbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal en afmeting.
  • Zaagbochten                     Om een zaagbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal.


Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen leiding onder of boven kruisende leiding


Tijdens tekenfunctie Leiding of kanaal getekend tot voor de kruisende leiding/kanaal/goot waar de leiding overheen of onderdoor moet gaan; gevraagd naar volgende punt


 1. Geef een RechterMuisKlik (RMK) en kies Peilmaat in het popup-menu
  of
  toets P  gevolgd door <Enter>
  • Geef de nieuwe peilmaat om met een standaard bocht (90°) te tekenen (omhoog of omlaag)
  • Geef een RechterMuisKlik (RMK) en kies Hoek in het popup-menu
   of
   toets H gevolgd door <Enter> om een mogelijke bochthoek te kiezen
   Geef de nieuwe peilmaat om met de aangepaste bochthoek te tekenen
 2. Geef een RechterMuisKlik (RMK) en kies in het popup-menu
  • Boven voor het kruisen boven de betreffende leiding
   of
   toets B gevolgd door <Enter>
  • Onder voor het kruisen onder de betreffende leiding
   of
   toets O gevolgd door <Enter>
 3. Geef een RechterMuisKlik (RMK) en kies Tussenruimte in het popup-menu
  of
  toets T gevolgd door <Enter>, of accepteer de default waarde met <Enter>

  Bij de muis wordt de actuele peilmaat getoond.

 4. Ga met de muis naar de kruisende leiding

  De gewenste peilmaat wordt getoond (rekening houdend met de diameters/afmetingen van de leidingen en de gewenste tussenruimte).
 5. Selecteer de kruisende leiding

  De op- of neergaande buis worden getekend.


 6. teken verder


Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen afvoerleidingen


Het tekenen van afvoerleidingen gebeurt standaard NIET onder Af- of Opschot. Dit dient na het eerste klikpunt te worden opgegeven.


Op het tabblad 'Opties' voor afvoerleidingen kan een standaard af-/opschot worden opgegeven.


Bij het tekenen van afvoerleidingen worden de (horizontale) 90° bochten als ‘2x45° zonder buis’ getekend.

Om onderaan een standleiding een ‘2x45° met buis’ te plaatsen moet de optie STandleiding worden gebruikt. Deze optie werkt éénmalig, bij de actuele bocht. Daarna is de optie weer uitgeschakeld.

Bij het tekenen van afvoerleidingen kan met optie Opschot of Afschot het tekenen onder verhang worden geactiveerd.

Een speciaal opschot/afschot icoon verschijnt dan aan de muis. Met dat afschot of opschot kan getekend worden. Deze instelling wordt onthouden, ook als tussentijds een standleiding wordt getekend.

 • Bij het genereren van T-aansluitingen bepaalt het af-/opschot de plaatsing van de hulpstukken en wordt de peilmaat van de aansluitende buis aangepast zodat een excentrische aansluiting conform de norm ontstaat. Opgegeven kan worden welke buizen en hulpstukken meeverplaatst moeten worden.
 • Bij aansluiting op leidingen, getekend onder af-/opschot, worden hulpstukken automatisch in de stromingsrichting geplaatst


Zie ook: Bewerken leiding/kanaal/goot en aansluitingen


  Terug naar Inhoudsopgave


Beginnen met tekenen leiding

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad 'Afvoer'
 2. Open het tabblad menu 'Afvoerbuizen'
 3. Selecteer menukeuze 'Afvoer' om een keuze te maken
  of
  selecteer het gewenste leidingtype.

  Venster Leidingen wordt geopend.


 4. Stel op tabblad 'Tekenen' het Leidingtype, Leidingsysteem en de Afmeting in, en wijzig, indien nodig, de Peilmaat en Uitlijning.
 5. Pas op tabblad 'Opties', indien gewenst, de uitlijning en het verhang aan
 6. Klik op knop [Tekenen] (op tabblad Tekenen)
 7. Geef het startpunt van de leiding aan op tekening
 8. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen
  • Peilmaat                            voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                        voor evenwijdig aan aan te wijzen lijn/leiding
  • connOFf/connON            Snap op Connector aan of uit zetten
  • KIjkrichting                        instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting               instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                    instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen        instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt
  • AFschot                              de leiding wordt getekend onder het ingestelde afschot (naar ‘beneden‘)
  • OPschot                             de leiding wordt getekend onder het ingestelde opschot (naar ‘boven’)
  • GELijkehoogte                  Om het tekenen onder af-/opschot te deactiveren
  • afTakking                           voor plaatsen aftakking in op te geven richting
  • Zaagbochten Om een zaagbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal

   Indien gekozen voor AFschot of OPschot:

   Alle horizontale leidingen worden dan onder op/afschot getekend.
   Een opschot-icon resp. afschot-icon wordt getoond met daarbij het verhang.


Terug naar Inhoudsopgave


Tekenen leiding, vanaf hulpstuk, leiding, appendage

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad
  • CV - Koeling
  • Lucht
  • Sanitair
  • Afvoer
  • Sprinkler
  • Elektra
 2. Open een willekeurig tabblad menu
 3. Selecteer menukeuze 'Vanaf connector'
 4. Wijs leiding, appendage of hulpstuk aan van waaraf getekend moet worden.
  De beschikbare connectoren worden getoond, de actieve connector heeft een afwijkende kleur.

  De connector bevat alle gegevens voor het verder tekenen of het plaatsen van het juiste hulpstuk van het juiste leidingsysteem.


 5. Geef volgende (knik)punt aan of in RechterMuisKlik (RMK) menu optie selecteren, of optie-letter(s) intoetsen
  • STandleiding                    voor het tekenen van een bochtoplossing 2x45° met buis (volgens de norm)
  • Peilmaat                            voor opgave peilmaat
  • EVenwijdig                        voor “evenwijdig aan” een aan te wijzen lijn/leiding
  • connOFf/connON            Snap op Connector uit of aan zetten
  • KIjkrichting                        instellen van kijkrichting
  • KOmpasrichting                instellen werkvlak voor tekenen in ander vlak
  • WCS                                    instellen WCS
  • INvoegen/PLaatsen            instellen of een hulpstuk/appendage de leiding inkort of achter de leiding aan geplaatst wordt.
  • AFschot                              de leiding wordt getekend onder het ingestelde afschot (naar ‘beneden‘)
  • OPschot                             de leiding wordt getekend onder het ingestelde opschot (naar ‘boven’)
  • GELijkehoogte                  Om het tekenen onder af-/opschot te deactiveren
  • afTakking                           voor plaatsen aftakking in op te geven richting
  • Bocht                                  voor plaatsen van een bocht
  • Verloop                             voor plaatsen van een verloopstuk
  • Rechtekoppeling              voor plaatsen van een rechte koppeling
  • Hulpstukdialoog               voor oproepen dialoogvenster Hulpstukken
  • Appendagedialoog          voor oproepen dialoogvenster Appendages
  • Undo                                  voor het ongedaan maken van de laatste tekenhandeling, de tekenfunctie blijft actief
  • aansluIten                         de applicatie een oplossing laten verzorgen
  • Zaagbochten                     Om een zaagbocht op te geven (per 5°) deze mogelijkheid is afhankelijk van materiaal.


Terug naar Inhoudsopgave


Samenstellen combinatie van leidingen

Een combinatie van leidingen kan worden getekend.

Bij het samenstellen van de combinatie kunnen peilmaten en h.o.h.-afstanden worden opgegeven.

Een opgestelde combinatie kan als lijst worden opgeslagen en later weer worden ingelezen.

De volgorde van de leidingen kan worden gewijzigd.Leidingcombinatie samenstellen

 1. Open in Toolpalette Cadac-Techline het tabblad
  • CV - Koeling
  • Lucht
  • Sanitair
  • Afvoer
  • Sprinkler
 2. Open het tabblad menu 'Leidingen …'/ 'Kanalen' / 'Afvoerbuizen'
 3. Selecteer menukeuze 'Combinatieleiding'
 4. Geef het soort leiding op in het dialoogvenster en klik op knop [ Toevoegen ]
 5. Selecteer het Leidingtype en Leidingsysteem en geef Afmeting, Peilmaat en Uitlijning en kies [ Selecteer ]
 6. Herhaal stappen 4. en 5. voor de volgende leidingen
 7. Pas, indien gewenst, afmetingen, peilmaten en h.o.h. afstanden aan
 8. Voor opslaan van de lijst:
  1. Geef een RechterMuisKlik (RMK) op een leiding in het venster
  2. Selecteer 'Lijst' in het popup-menu
  3. Selecteer 'Opslaan' in het vervolgmenu
 9. Geef voor het tekenen de uitlijning op t.o.v. de eerste leiding
  Links, midden, rechts of Offset t.o.v. 1e leiding.
 10. Klik op knop [ Tekenen ]


Terug naar Inhoudsopgave


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld