Naar hoofdinhoud

W-Applicaties - Excel-koppeling - TheModus Professional (Nordined)

How to

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEExcel-koppeling


Excel-koppeling algemeen


Algemeen

Voor het inbrengen of wijzigen van symboolgegevens (attributen) kan gebruik gemaakt worden van de Excel-koppeling

Hierbij worden attribuutgegevens uit de tekening overgebracht naar MS Excel.

Binnen Excel kunnen dan gegevens worden toegevoegd of bewerkt.

De gewijzigde gegevens kunnen vervolgens terug ingelezen worden in de tekening.

Voor een aantal symbolen is de koppeling ingeregeld middels de instellingen.

Het is mogelijk eigen symbolen, of symboolgroepen op te geven voor de Excel-koppeling.


Terug naar Inhoudsopgave


Gegevens overzetten naar MS Excel


Algemeen

De attribuutgegevens van symbolen kunnen naar Excel worden geëxporteerd voor bewerking.

Daarna kunnen de gewijzigde gegevens terug ingelezen worden.

Voor de volgende symbolen/symboolgroepen is de Excel-koppeling (standaard) mogelijk:

 • Roosters
 • Tapwatertoestellen/kranen
 • Lozingstoestellen
 • Ruimtesymbolen (Ruimtenummer)

Om te zorgen dat de gegevens bij de juiste symbolen worden teruggezet zullen de symbolen een eigen codering (toestelnummer, ruimtenummer, roostercode) moeten hebben. Bij het ontbreken van deze codering zullen voor dat symbool geen gegevens terug ingelezen kunnen worden.


De Excel-koppeling zal voor elke symboolgroep apart moeten worden uitgevoerd.

Het is mogelijk eigen symbolen op te geven voor de Excel-koppeling.Gegevens exporteren naar MS Excel

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Excel koppeling' in menu 'Bewerk' en 'Export naar Excel' in het vervolgmenu
 2. Selecteer het filter in popup-venster 'Blokfilter' en klik op knop [ OK ]
  • Roosters
  • Tapwater
  • Lozingstoestellen
  • Stuklijst apparaten
  • Ruimtegegevens
  • <eigen symbool(groep)>
   Afhankelijk van het gekozen filter worden in het vervolgmenu de beschikbare attributen getoond.
 3. Vink in het venster 'BlokAttributen' de gewenste attributen aan
 4. klik op knop [ OK ]
  In venster 'Tellen van attributen' worden de gegevens getoond.
 5. Maak zonodig een sortering:
  Totalisering Aan of Uit?
  Bij aanvinken van Totalisering verandert de kolomvolgorde. De gegevens worden in deze volgorde overgebracht naar Excel. Bij het terug importeren bepaalt het kolomnummer aan welk attribuut de gegevens uit die kolom gekoppeld moeten worden.
  Het hangt dus van de instelling in configuratiebestand Excel-CAD.ini af of de totalisering aan of uit moet staan voor een correcte koppeling.
 6. Klik op knop [ Excel ]
Excel wordt geopend met een nieuwe map; de gegevens worden daarin overgebracht.
In de Excel-map kunnen nu gegevens worden toegevoegd en/of aangepast.
De map kan worden opgeslagen, maar voor de retour-import moet de map actief zijn en geopend op het tabblad met de betreffende gegevens. 

Terug naar Inhoudsopgave


Gegevens importeren vanuit MS Excel


Algemeen

Als de geëxporteerde gegevens in MS Excel zijn aangepast moeten deze teruggezet worden naar de tekening.

 

Gegevens importeren uit MS Excel

 • MS Excel is geopend, met de map met de gewijzigde gegevens actief, en het tabblad met de gegevens geopend.
 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'Excel koppeling' in menu 'Bewerk' en 'Import vanuit Excel' in het vervolgmenu
 2. Selecteer de koppeling in popup-venster 'Codeer attributen uit Excel'
  • Roosters
  • Tappunten
  • Lozingstoestellen
  • Ruimtegegevens
  • <eigen symbool(groep)>
 3. Klik op knop [ OK ]
  In een info-venster wordt gemeld hoeveel attribuutvelden zijn gecodeerd.
 4. Klik op knop [ OK ]


Terug naar Inhoudsopgave


Toevoegen symbolen aan Excelkoppeling


Algemeen

De Excel-koppeling maakt het mogelijk om atribuutgegevens van symbolen te exporteren naar Excel. Binnen Excel zijn de gegevens eenvoudig aan te passen. Vervolgens zijn de gewijzigde gegevens terug te zetten naar de tekening.

Voor een aantal symboolgroepen is de Excel-koppeling al ingeregeld.


Als u voor andere symbolen ook gebruik wil maken van deze Excel-koppeling zullen deze symbolen moeten worden opgegeven en beschreven worden in een tweetal configuratiebestanden, welke staan in:

%AppData%\Cadac Group\Techniek 10.x\Wlib\i:

 • Lzwz.ini voor de export
  en 
 • Excel-CAD.ini voor de import


Opnemen symbool t.b.v. Export naar Excel

 1. Open in 'Notepad' configuratiebestand Lzwz.ini
  Dit configuratiebestand staat in map %AppData%\Cadac Group\Techniek 10.x\Wlib\i\
 2. Geef in sectie [TELATT]de gegevens van het symbool of symboolgroep op
  • Volgnummer
  • =
  • Kopje zoals getoond moet worden in het popupvenster
  •  ;
  • blocknaam
   • meerdere symbolen gescheiden door komma's
   • Wildcards mogelijk
  • ;
  • Tag-naam van de attributen van het symbool gescheiden door komma's
  • ;
  • Prompts van de attributen van het symbool gescheiden door komma's
  • ;
  • 1

3.    Sla het gewijzigde configuratiebestand op


Opnemen symbool t.b.v. Import vanuit Excel

 1. Open in 'Notepad' configuratiebestand Excel-CAD.ini
  Dit configuratiebestand staat in map %AppData%\Cadac Group\Techniek 10.x\Wlib\i\ 
 2. Geef in sectie [Excel_koppelingen]de naam van de symbool(groep op
  • Volgnummer
  • =
  • Kopje zoals getoond moet worden in het popupvenster. Dit wordt tevens gebruikt als sectiehoofd voor de beschrijving van het symbool
 3. Geef een nieuwe sectie op
  • [Kopje]
  • de naam van de sectie moet overeenkomen met de naam zoals vermeld onder sectie [Excel_koppelingen]
  • De naam moet tussen rechte haken staan: [ ]
 4. Geef onder deze sectienaam de volgende koppelinggegevens op:
  • Bloknaam=
   • meerdere symbolen gescheiden door komma's
   • Wildcards mogelijk
  • Zoek_TAG=
   • Tag-naam van het attribuut waarmee gekoppeld wordt: over het algemeen de code, ruimtenummer
  • VanafRegel=2
   • In de Excel-map staat op regel 1 de kolomomschrijvingen; de gegeevens beginnen dus op regel 2
  • Volgnummer kolom = TAG-naam attribuut
   • Voor alle terug te importeren gegevens moet het kolomnummer en TAG-naam worden opgegeven. Ook de kolom waarin de code staat moet worden opgenomen


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld