Naar hoofdinhoud

Elektra -13- Commando’s binnen Elektra - TheModus Professional (Nordined)

How to - Elektra

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVECommando’s binnen Elektra


Verkorte commando’s binnen Elektra

Algemeen

CommandoVerkort commando
CommandoVerkort commando
Herhaal NORcommandohnEP instellingenepinst
EP hoofdmenuepmnuEP instellingen attributenepinstatt
Laatste iconmenueplicoEP verkortingenepverkort
FavorietenepfavoEDB koppeling makenedbkoppel
SnapanglessangEP helpfileephelp
Rolmenu AutoCADrolmacEP aboutepabout
Rolmenu Elektra Plattegrondenrolmep

EP toolbars allemaal aaneptbaa

EP toolbars allemaal uiteptbau

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Centraal

CommandoVerkort commando
CommandoVerkort commando
Voeding NoodstroomvoednZuilenzuilen
Voeding HoogspanningvoedhAarding in Terreinaardt
Voeding LaagspanningvoedlVeiligheidsaarding NEN1010aardv
RailkokersysteemrailvBliksembeveiliging NEN1014aardb
Lichtlijn over armaturenlichtlijnPotentiaalvereffeningaardp
KabelgootgootkMedische aardingaardm
KabelladdergootlGebouwomtrekgomtr
WandgootgootwBediening Signaleringbedsig
PlintgootgootpBediening Automatiseringbedauto
VloergootgootvBediening Op afstandbedafst

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Kracht

Hoogspanningkrhoog
Verdeelkastkrkast
SchakelaarskrschLeidingaanlegkrleid
Schakelaars WDkrschwRailkokersysteemrailk
CombinatieskrcombiKeuken Apparatuurkeukap
WCD 230VkrwcdlMedische Apparatuurmediap
WCD 400VkrwcdhTransporttransp
ASP 230VkrasplRegeling Klimaatregkli
ASP 400Vkrasph

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Licht

Armaturenliarm
ASP 230Vliaspl
Armaturen op maatliarmmASP 400Vliasph
SchakelaarslischLichtVerdeelkastlikast
Schakelaars WDlischwArm. in plafondliarmp
CombinatieslicombiArm. in plafond op maatliarmpm
WCD 230VliwcdlLeidingaanleglileid
WCD 400VliwcdhRailkokersysteemraill
Contactdozen in plafondliwcdp

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Noodverlichting

Noodverlichting Centraalnocen
Leidingaanlegnoleid
Noodverlichting DecentraalnodecBeletnobelet
VluchtwegnovluOproepnoopr
Noodverlichting NoBreaknonobrBewakingnobew
NoodLichtVerdeelkastnokastReclamenorecl
Contactdozen in plafondnowcdpVerkeernoverk
Arm. in plafondnoarmp

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Communicatie

Deurbelcomdbel
Conferentiecomconf
OproepcomoprCCTVcomcctv
KlokkencomklokVideocomvid
BeletcombeletDataComcomdata
PZIcompziTelexcomtelex
TelefooncomtelParkerencompark
IntercomcomintCAIcomcai
Radio/MobilofooncomradioAntennecomant
Omroep/Muziekcomomr

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen Beveiliging 

Algemeen
Deurmagnetenbvdmag
Overlastbeveiligingbvoverl
BlussenbvblusSociale Alarmeringbvsocal
Zonweringbvzonw

VeBON
Brandmeldingbvbr
IntercomToegangbvint
InbraakDetectiebvinbrCCTVbvcctv
Toegangscontrolebvtoeg

Oud
Brandmeldingbvbro
IntercomToegangbvinto
InbraakDetectiebvinbroCCTVbvcctvo
Toegangscontrolebvtoego

Terug naar Inhoudsopgave


Usersymbolen

Makenumaak
Wissenuwis
PlaatsenupltsOntvlechtenuontv

Terug naar Inhoudsopgave


Elux symbolen

Dozeneluxd
WCD/ASP EDNeluxw
Schakelaars EDNeluxsAansluitpunten IBNeluxa

Terug naar Inhoudsopgave


KNX/EIB symbolen

Systeemcomponenteneibsc
Infraroodeibir
AktoreneibaCombinatieseibc
Sensoreneibs

Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsingsfuncties

Plaats iconmenuepplts
Centreer haakscenth
Symbool van tekeningvantekCentreer schuincents
Plaats 1xplts1Matrix haaksmatrh
Op wand 1xwand1Matrix rijmatrr
Op wand rijwandrMatrix schuinmatrs
Op wand verdelenwandvVervang met filtervvfil
Op wand opdelenwandoVervang per stukvvpst
Verdeel haaksverdhVervang selectievvsel
Verdeel middenverdmMaatvoerenmaatv
Verdeel SchuinverdsLeidingsoort bijschrijvenleids
Verdeel rond tussenverdrtMontagehoogtemonth
Verdeel rond opverdroLijn op gekozen laaglijnl

Terug naar Inhoudsopgave


Coderen

Generiekcdgen
Nummerennumm
Per laagcdplAttributen invullen 1 blokatti
Per blockcdpbAttributen gelijk makenattg
Per Attribuutcdpa1 Attribuut invullenatti1
Leidingcdld1 Attribuut gelijk makenattg1

Terug naar Inhoudsopgave


Attributen bewerken

Verplaatsenattv
Teksthoogteatth
RoterenattrTekstkleurattk
Roteren en verplaatsenattrvSynchroniserenatts
Uitlijnenattu

Terug naar Inhoudsopgave


Goothulpstukken

Universeelhlpu
Afbreekstreephlpa
EindhlpeTstuk 3spronghlpta
BochthlpbKruising 4spronghlpka
TstukhlptVertikaalkgvert
KruisinghlpkStijgpuntkgstijg
VerloophlpvBrandscheidingkgbrand
Hoogtespronghlph

Terug naar Inhoudsopgave


Bewerk goten

Lengtegblen
Vervang hulpstukgbvvh
Breedte/diepte uit hartgbbdhVerbergengbverb
Breedte/diepte uit randgbbdrArcerengbarc
OphanghoogtegbhgtHoogtecontrolegbcon

Terug naar Inhoudsopgave


Gootafmetingen

Breedte/dieptegmbd
Presentatie matengmpres
HoogtegmhgtEdit matengmedit
Breedte/diepte/hoogtegmbdhHoogte verwijderengmgeenh
In symbool met att.gmsym

Terug naar Inhoudsopgave


Railkoker hulpstukken

Aftakkastrkak
Kruisingrkhk
VoedingskastrkvkHoogtesprongrkhh
EindrkheStijgpuntrkstijg
BochtrkhbBrandscheidingrkbrand
TStukrkhtAfbreekstreeprkha

Terug naar Inhoudsopgave


Railkoker bewerken

Nummeren kastjesrknum
Breedte/Diepte uit Hartrkbdh
LengterklenBreedte/Diepte uit Randrkbdr
Rest als Bewerk Goten.

Terug naar Inhoudsopgave


Symbolen bewerken

Roteren met filterrotf
Spiegelen installatiespiegi
Roteer 1 symboolrot1Verschalenschaal
Spiegelen symboolspiegVerschuivenschuif

Terug naar Inhoudsopgave


Bewerkingen met laagfilter

Kopieren per laaglcopy
Verschalen per laaglscale
Roteren per laaglrotVerwijderen per laaglerase
Spiegelen per laaglmirrSelecteren per laaglsel
Verplaatsen per laaglmove

Terug naar Inhoudsopgave


Laagschakelfuncties

Alles aan/uitlsalle
Krachtinstallatie aan/uitlskr
Voeding aan/uitlsvoedLichtinstallatie aan/uitlsli
Aarding aan/uitlsaardNoodverlichting aan/uitlsno
Medisch aan/uitlsmediCommunicatie aan/uitlscom
Goten aan/uitlsgootBeveiliging aan/uitlsbv

Terug naar Inhoudsopgave


Databasekoppeling

Extractextr
Vermogensscannervscan
Extract batchextrbVermogensoverzichtvoverz
Extract updateextru

Terug naar Inhoudsopgave


Databaserapporten

Dumprapportdumprap
Armaturen telstaat DBarmteldb
Toon gegevenstoongdbAantal lampen per tek.lamptek
Controle gegevenscontgdbAantal lampen per proj.lampproj
Turfstaat makenmaaktsAantal armaturen per tek.armtek
VermogenstelstaatvtedbAantal armaturen per proj.armproj
KastenlijstkastenlArmaturenlijst tonenarml
KastenrapportkastenrArmaturen lijst bewerkenarmlb
ElektrasymbolenesedbArmatuurcatalogus bewerkenarmcb

Terug naar Inhoudsopgave


Tellen per tekening

Licht en krachttellk
Alles van 1 laagtel1l
Licht, kracht, schakelcodetellksPer ruimtetelrmt
Zuilen en bedwandpanelentelbpSymbolen voor renvooitelsr
ZwakstroomtelzwLeidinglengtetelll
KabelgotentelkgMateriaallijsttelmat
Kabelgoot hulpstukkentelkhInstallofficeteliof
RailkokerstelrkSyntesstelsyn
Railkoker hulpstukkentelrhVerwijder markeringenvmark
Railkoker aansluitkastentelraIsoleer gemarkeerde objeloi
Materiaal en hoogtetelmhOnzichtbare obj. weer aaneloa
Genereren blokschematelbc

Terug naar Inhoudsopgave


Ruimtenummers

Toekennenrmttoek
Extractrmtextr
VerwijderenrmtverwExtract batchgewijsrmtextrb
Handmatig toekennenrmthand

Terug naar Inhoudsopgave


Batchgewijs tellen

Licht en krachtbatlk
Materiaal en hoogtebatmh
Licht, kracht, schakelcodebatlksAlles van 1 laagbat1l
Zuilen en bedwandpanelenbatbpGenereren blokschemabatblk
ZwakstroombatzwPer ruimtebatrmt
KabelgotenbatkgSymbolen voor renvooibatsr
Kabelgoot hulpstukkenbatkhMateriaallijstbatmat
RailkokersbatrkInstallofficebatiof
Railkoker hulpstukkenbatrhSyntessbatsyn

Terug naar Inhoudsopgave


Tooltips

Leidingenepttl
Symboleneptts

Terug naar Inhoudsopgave


Groepenverklaringen

Opsplitsengvkspl
Bewerkengvkbew

Terug naar Inhoudsopgave


Sparingen (geen E-Tunnel)

Sparingen genererenspaar


Terug naar Inhoudsopgave


Conversie

Tagnaam naar NORtagnor
Verschalen naar plotschaalschnplts
Conversie lerenconvleerUpdate attributenepupdatt
Conversie uitvoerenconvuitvUpdate symbolenepupdsym
Opslaan attributenepopslattReset laagkleurenresetkl

Terug naar Inhoudsopgave


Bestanden met Standaardinstellingen

Algemeen

Een aantal instellingen (zoals de laatst gebruikte waarden) worden door het programma zelf opgeslagen. De configuratiebestanden kunnen worden aangepast met Applicatie, Instellingen

De volgende bestanden worden gebruikt


MapBestand    
Inhoud
%APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Lib\
Norstart.ini
Geïnstalleerde Applicaties
Paden voor die Applicaties
%APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Lib\i
Nordined.ini
Tekst-instellingen
Normenu.ini
Te laden menu’s
Layerman.ini
Samenstelling laaggroepen voor gebruik in Nordined Lagen Manager
Nor_lay.ini
Algemene laagnamen
Nor_laysym.ini
Lagen voor standaardsymbolen
Nor_sym.ini
Standaard symbolen (noordpijlen, schaallatten, wijzigingspijlen)
Norklr.ini
Koppeling tekstkleur aan teksthoogte
Ruimte2Symb.ini
Voor koppelen ruimtenummers aan Nordined symbolen en eigen symbolen
%APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\Nk\i
Norkdpap.ini
Plotformaten
Norkdstd.ini
Plotkader
Norstempel.ini
Beschrijving te gebruiken stempels
Norkdstm.txt
Koppeling formaat, discipline en stempel
%APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\ep\i\
attpos.iniPositie, uitlijning, teksthoogte en kleur  van de attributen bij de symbolen
AttTag.ini
Volgorde van attributen in de invulvensters
Elektra.ini
Algemene instellingen Elektra
Ep_goten.ini
Instellingen goten
Ep_Rail.ini
Instellingen railkokers
Ep_wand.ini
Montagehoogte per laag, wordt tijdens het tekenen aangepast.
Ep_Lagen.ini
Lagenlijst, default bij opstarten
Lastdcl.ini
Laatst gebruikte waarden in dialoogvensters
Prompt.ini
Instellingen dialoogvenster E-Tunnel
Symbol_e.ini
Omschrijving symbolen voor telstaat en renvooi
Tags_ep.ini
Presentatie van attributen
Tellen.ini
Instellingen telvensters en tooltips
Favoriet.ini
Favorieten menu
DimTunnel.ini
Maatvoeringsinstellingen voor E-Tunnel
Woning.ini
Instellingen voor E-Tunnel


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld