Naar hoofdinhoud

Elektra -09- Eigen symbolen en menu’s - TheModus Professional (Nordined)

How to - Elektra

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEEigen symbolen en menu’s


Algemeen


Algemeen

Via het usermenu kunnen eigen symbolen worden aangemaakt en in plaatsingsmenu's worden gezet. Daarbij kunnen plaatsingsopties worden meegegeven, zoals de plaatsingslaag, het wel of niet exploderen en/of verschalen van het symbool bij plaatsing.


Bij Elektra heeft het usersymbool echter wel toegevoegde waarde. Als het symbool geplaatst wordt vanuit het usermenu, zal het Elektra plaatsingsmenu worden getoond. 

Belangrijke punten bij het aanmaken van een Elektra usersymbool:`

 • Maak gebruik van de attributen van een bestaand Elektra symbool
 • Symboolnaam moet beginnen met ES 
 • Laagnaam moet dezelfde zijn als die van het gebruikte voorbeeldsymbool, waar ook de attributen uit komen en kan van tekening gePICKt worden 
 • Telkode hoeft niet ingevuld te worden 
 • Symbool wel verschalen maar niet exploderen 

Usersymbolen kunnen binnen Elektra ook voor conversie worden gebruikt. 

Binnen Elektra kunnen applicatiesymbolen en usersymbolen in een favorietenmenu worden ondergebracht.


Terug naar Inhoudsopgave


Aanmaken Favorieten-menu


Algemeen

In het iconenmenu Favorieten kunnen zowel standaard symbolen als usersymbolen worden opgenomen, waarbij tevens de wijze van plaatsing wordt vastgelegd.

Een symbool kan per laag maar eenmaal worden opgenomen. Als een symbool wordt toegevoegd dat al in het menu bestaat, zal de erbij gekozen plaatsingsmethode de bestaande plaatsingsmethode overschrijven.

Van maximaal 30 symbolen is het bijbehorende icon zichtbaar. Bij de meerdere favorieten is alleen de omschrijving zichtbaar. 

De volgorde is chronologisch. De volgorde kan door het verwijderen en toevoegen van symbolen veranderd worden, of door aanpassing in het configuratiebestand %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\ep\i\favoriet.ini.

Vanuit dit menu kan het symbool geplaatst worden:

 • Direct met de opgeslagen plaatsingsmethode
 • Met een nader op te geven plaatsingsmethode


Symbool toevoegen aan het favorieten-menu

 1. Plaats het op te nemen symbool “recht” op de tekening (rotatie 0), vrij van niet bij het symbool horende lijnen en objecten i.v.m. de te maken “slide”.
 2. Klik op knop
 3. Klik op knop [ Voeg toe ]
 4. Selecteer het symbool
 5. Selecteer in venster 'Plaats Favoriet'de te gebruiken plaatsingsmethode
  Het symbool is opgenomen in het Favorieten menu
 6. Voeg het volgende symbool toe
  of
  klik op knop [ Annuleren ] om de functie te verlaten.


Symbool verwijderen uit het favorieten-menu

 1. Klik op knop
 2. Vink aan 'Verwijder' in venster 'Favorieten'
 3. Selecteer het te verwijderen symbool
  Het symbool wordt verwijderd uit het Favorietenmenu


Wat kan er fout gaan

 • Foutieve omschrijving:
  • De omschrijving wordt gehaald uit %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\ep\i\symbol_e.ini en kan daar worden aangepast.
  • Met de functie Tel, Aantallen symbolen en Renvooi wordt de ontbrekende omschrijving van een usersymbool uit het .oms-bestand gelezen en aan %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\ep\i\Symbol_e.ini toegevoegd.
 • Toevoegen symbool lukt niet:
  • Het symbool moet op een bekende E-laag staan.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen symbool uit Favorieten-menu


Algemeen

In het iconenmenu 'Favorieten' kunnen zowel standaard symbolen als usersymbolen worden opgenomen, waarbij tevens de wijze van plaatsing wordt vastgelegd.

Van maximaal 30 symbolen is het bijbehorende icon zichtbaar. Bij de meerdere favorieten is alleen de omschrijving zichtbaar. 

Vanuit dit menu kan het symbool geplaatst worden:

 • Direct met de opgeslagen plaatsingsmethode
 • Met een nader op te geven plaatsingsmethode


Symbool plaatsen met opgeslagen plaatsingsmethode

 1. Klik op knop
  'Plaats Direct' is de default instelling
 2. Selecteer het symbool (of de omschrijving)
 3. Plaats het symbool volgens de opgeslagen methode


Symbool plaatsen met afwijkende plaatsingsmethode

 1. Klik op knop
 2. Vink aan 'Plaats Menu'
 3. Selecteer het symbool (of de omschrijving)
 4. Selecteer de plaatsingmethode
 5. Plaats het symbool volgens gekozen methode


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld