Naar hoofdinhoud

Elektra -08- Database - TheModus Professional (Nordined)

How to - Elektra

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEDatabase


Algemeen


Algemeen

Van de tekeningen worden in E-Database via extract naar de database gegevens overgebracht.

In de database is een catalogus met armatuurgegevens aanwezig; per project wordt een armaturenlijst aangemaakt door kopiëren uit de catalogus of door handmatig toevoegen van armaturen.

De armaturenlijst, de catalogus, vermogenssoort, elektrasymbolen, de kabellijst en de lijst van tekeningen die zijn opgenomen in de database, kunnen via telvensters direct vanuit de tekening worden bewerkt. Hierdoor is het in de meeste gevallen niet noodzakelijk E-Database als een zelfstandig programma te starten. Echter, wanneer er een extract van tekeningen naar de database gemaakt moet worden, is het wel vereist om de database opgestart te hebben. 


Terug naar Inhoudsopgave


Bewerken projectarmaturenlijst


Algemeen

Een nieuwe projectarmaturenlijst kan worden opgebouwd vanuit de catalogus, vanuit een ander project uit de database of door handmatige toevoeging.

De projectarmaturenlijst kan achteraf worden aangepast.


Opbouwen projectarmaturenlijst vanuit catalogus

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel' en 'Armaturenlijst bewerken' in het vervolgmenu
  Venster 'Toon projectarmaturenlijst' verschijnt
 2. Klik op knop [ Uit Catalogus ]
 3. Selecteer een fabrikaat in venster 'Selecteer Fabrikaat Armatuur' met de linker muistoets 
 4. Klik op knop [ Selecteer Fabrikaat ]
 5. Selecteer in het venster de gewenste armaturen
 6. Klik op knop [ Selecteer Type ]
 7. De gekozen armaturen worden automatisch voorzien van een armatuurcode (A, B, C, …)
 8. Klik op knop [ Toevoegen ]
  In venster 'Toon projectarmaturenlijst' worden de nieuwe armaturen getoond
 • Voor aanpassing van de armatuurcode:
  1. Dubbelklik op de armatuurcode en geef de nieuwe code op
  2. Bevestig met knop [ OK ]


Opbouwen projectarmaturenlijst vanuit ander project

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel' en 'Armaturenlijst bewerken' in het vervolgmenu
  Venster 'Toon projectarmaturenlijst' verschijnt
 2. Klik op knop [ Uit Ander Project ]
 3. Selecteer een project
 4. Klik op knop [ Selecteer Project ]
 5. Selecteer een of meerdere armaturen in venster 'Aanvulling projectarmaturenlijst' met de linker muistoets (en vervolgens met <Shift> of <Ctrl> ingedrukt voor uitbreiden van de selectie)
 6. Klik op knop [ Selecteer Type ]
  Melding:
  Bij overlappende code. Overschrijven?
  Bij nieuwe code: Handhaven?
 7. Bevestig met [ OK ]
  De gekozen armaturen worden automatisch voorzien van een nieuwe armatuurcode (A, B, C, …)
 8. Klik op knop [ Toevoegen ]
  In venster 'Toon projectarmaturenlijst' worden de nieuwe armaturen getoond
 • Voor aanpassing van de armatuurcode:
  1. Dubbelklik op de armatuurcode en geef de nieuwe code op
  2. Bevestig met knop [ OK ]


Wijzigen armaturenlijst

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel' en 'Armaturenlijst bewerken' in het vervolgmenu
  Venster 'Toon projectarmaturenlijst' verschijnt
  • Wijzigen projectarmatuur:
   • Dubbelklik op een gegeven en wijzig de tekst of code, gevolgd door <Enter>
    Hierbij zijn een aantal velden verplicht in te vullen: A_Code, Fabrikaat, Type, Aantal, Lamp en Vermogen.
    Is een of meer van deze velden niet ingevuld, dan zal de database een foutmelding geven.
   • Bevestig met knop [ OK ]
  • Verwijderen projectarmatuur
   • Selecteer de te verwijderen regel/armatuur
   • Klik op knop [ Verwijderen ]
 2. Klik nogmaals op [ OK ] om het venster (definitief) te verlaten


Armatuurcode aanvullen met gegevens

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel' en 'Armaturenlijst bewerken'in het vervolgmenu
  Venster 'Toon projectarmaturenlijst' verschijnt
 2. Selecteer een armatuur in de lijst
 3. Klik op knop [ Toevoegen ]
 4. Selecteer het type gegeven (Sleutel) die moet worden ingevuld
 5. Vul een waarde in of vink aan of het gegeven staat in
  • Dit Project
  • Catalogus
 6. Selecteer eventueel het gewenste gegeven in het vak 'Selectie'
 7. Klik dan op knop [ Overnemen ]
 8. Herhaal stap 4. t/m 7. voor de overige waarden
 9. Klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten
 10. Klik op:
  • knop [ OK ] om de wijzigingen op te slaan
  • knop [ Annuleren ]om het venster te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan
   Knop [ OK ] wordt vrijgegeven wanneer de vereiste velden met de juiste waarden zijn gevuld


Terug naar Inhoudsopgave


Bewerken Catalogus


Algemeen

In de E-Database is een catalogus opgenomen met armatuurgegevens van fabrikanten.

Deze catalogus is niet up-to-date, maar dient als voorbeeld en kan door de gebruiker verder worden aangevuld en aangepast. 

De catalogus kan vanuit de tekening worden aangepast.


Catalogus bewerken

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel' en 'ArmaturenCatalogus bewerken' in het vervolgmenu
  Venster 'Tonen ArmaturenCatalogus' verschijnt
 2. Selecteer een fabrikaat in venster 'Selecteer Fabrikaat Armatuur' met de linker muistoets 
 3. Klik op knop [ Selecteren Fabrikaat ]
  In het venster worden alle armaturen van het gekozen fabrikaat getoond
  • Voor wijzigen van gegevens:
   1. Dubbelklik op het te wijzigen gegeven
   2. Wijzig het gegeven
   3. Toets <Enter> om de wijzigingen op te slaan
  • Verwijderen van een armatuur:
   • Selecteer een of meer armaturen
   • Klik op knop [ Verwijderen ]
  • Toevoegen van een armatuur:
   Zie ook:
   Opbouwen projectarmaturenlijst vanuit catalogus
   Opbouwen projectarmaturenlijst vanuit ander project
   1. Selecteer een of meer armaturen
   2. Klik op knop [ Toevoegen ]
    of
    Klik op knop [ Coderen ]
   3. Vul de gegevens in
   4. Klik op knop [ OK ]
 4. Klik op knop [ OK ]
  of
  Klik op knop [ Annuleren ] om het armaturenvenster te verlaten
 5. Klik op knop [ OK ]
  of
  Klik op knop [ Annuleren ] om het fabrikatenvenster te verlaten


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld