Naar hoofdinhoud

Elektra -07- Tellen - TheModus Professional (Nordined)

How to - Elektra

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVETellen


Algemeen


Algemeen

Binnen Elektra kan op verschillende manieren geteld worden. Vanuit de telvensters zijn rapporten te printen en zijn symbolen te coderen, te nummeren en te markeren. 

Een speciale manier van markeren is het laten tonen van een bereikcirkel.


 • Extract van de tekening naar de database, voor de actieve tekening
 • Extract van een bundel tekeningen naar de database
 • Het herhalen van het extract van de bundel
 • Tonen dumprapport (welke tekening, wanneer, door wie)
 • Tonen gegevens in de database (alle opgenomen tekeningen)
 • Controle gegevens met database
 • De vermogenstelstaat kan uit de database opgevraagd worden
 • Instellingen database wijzigen en bestanden opnieuw klaarzetten voor E-Schema
 • Kastenoverzicht, schema-overzicht, vermogensoverzicht per kast; van hieruit kunnen de tekeningen worden geopend, waarvan elementen voorkomen op de betreffende lijst
 • De armaturenlijsten kunnen uit de database opgevraagd worden
 • Aantallen lampen en armaturen kunnen worden opgevraagd, per tekening en per project.


 • Tellen met gegevens van symbolen
  • Licht- en krachtinstallatie
  • Licht- en krachtinstallatie + schakelcodes
  • Zuilen en bedwandpanelen
  • Zwakstroominstallaties
  • Kanalisatie (goten)
  • Kanalisatie (hulpstukken)
  • Railkoker (kanaal)
  • Railkoker (hulpstukken)
  • Materiaalcode en hoogte
  • één bepaalde laag
  • Symbolen per ruimte, gegevens, aangevuld met omschrijving
 • Aantallen symbolen en renvooi, gegevens, aangevuld met een omschrijving
 • Leidinglengte, gegevens, aangevuld met een omschrijving
 • Materiaallijst / Calculatie (InstallOffice, Syntess), gegevens, aangevuld met een omschrijving
 • Tooltip, tonen van gegevens leidingen en symbolen
 • Vanuit telstaat symbolen markeren, coderen en nummeren
 • Vanuit telstaat bereikcirkel tonen
 • Gemarkeerde symbolen isoleren of ont-isoleren


 • Tellen over meerdere tekeningen heen; additionele informatie (vermogens) wordt uit de E-database gehaald
  • Idem als gewoon tellen, maar dan over meerdere tekeningen heen
  • Blokschema van één installatie
  • Totale materiaallijst, 
  • Aantallen symbolen en renvooi
  • Calculaties InstallOffice, Syntess


Terug naar Inhoudsopgave


Tellen met E-Database


Algemeen

Bij een of meer installatietekeningen (plattegronden) horen, als regel, ook één of meer installatieschema’s (van de verdeelkasten).

Gegevens, afgeleid uit de installatietekening, moeten in het installatieschema worden ingevuld.

Vanuit de installatietekening worden de gegevens gezonden naar een project in E-Database. Deze gegevens worden daar aangevuld en bewerkt, kunnen worden getoond en geprint, en gebruikt in het installatieschema.

In een installatieschema dat gemaakt is met E-Schema zijn deze gegevens (de turfstaat) op te roepen om automatisch te worden ingevuld.

Het maken van een extract kan op drie manieren:

 • Extract van de actuele tekening
 • Extract van een bundel (batch) te selecteren tekeningen.
  • De tekeningen behoeven niet in dezelfde map te staan;
  • De tekeningenlijst is default de lijst die per project in E-Database wordt bijgehouden. Deze lijst kan worden aangevuld: bij een geslaagde extract wordt de lijst in E-Database aangevuld.
 • Extract update, waarbij de batchlijst gebruikt wordt om de dump naar database te herhalen na wijzigingen in de installatietekeningen. 

Twee Access databases worden hiervoor gebruikt:

 • Hoofddatabase Nor_Elektra.mdb:
  Deze kan lokaal staan, maar zal meestal op het netwerk geplaatst worden
 • Hulpdatabase Temp.mdb:
  Deze moet lokaal staan, of in een persoonlijke map op het netwerk
  Bij conversies van vorige versies, of bij verplaatsing van de databases moeten zoekpaden daarop worden aangepast.

De laatst gemaakte extracten kunnen in een dumprapport worden getoond.


Extract voor de database maken van actieve tekening

 • E-Database is al gestart, zo niet dan moet deze eerst geactiveerd worden
  E-Database wordt sinds Windows 7 niet meer automatisch geactiveerd!
 1. Klik op knop of selecteer 'Extract voor Database' in pulldownmenu 'Tel'
  Indien al een project bekend is voor een tekening in dezelfde map worden de gegevens in hetzelfde project in de database opgenomen.
  • Indien al een project is aangemaakt (voor een andere tekening van dit project) maar de tekening staat in een andere map, of de tekening moet worden opgenomen in een nieuw project, dan moet eerst een koppeling naar het project gemaakt worden
   1. Selecteer het project waarbij deze tekening hoort
   2. Klik op knop [ OK ]
    Indien de tekening al bekend is in het project, maar inmiddels in een andere map staat, wordt dit door het programma geconstateerd: vraag: moeten de padverwijzingen in de database worden aangepast?
   3. Klik op knop [ OK ]
    Vraag of de logfile getoond moet worden
   4. Klik op knop
    • [ Ja ] de logfile wordt getoond
     De logfile wordt in Notepad getoond
    • [ Nee ] de logfile wordt niet getoond
    • [ Altijd ] de logfile in het vervolg (ongevraagd) altijd getoond
    • [ Nooit ] de logfile in het vervolg (ongevraagd) nooit getoond
    • [ Annuleren ]
     De keuze altijd/nooit wordt opgeslagen in de registry onder: HKEY_CURRENT_USER\Software\Nordined\Cad-Techniek\EP
     "LogfileToon"="0" (nooit) of “1” (altijd)
     We vinden hierin ook de instelling voor een andere vraag: wel/niet/altijd/nooit opslaan van een tekening:
     "TekeningBewaar"="0" (nooit) of “1” (altijd)
  • Indien het project nog niet is aangemaakt:
   1. Maak een nieuw project aan
   2. Geef de projectcode en projectomschrijving op
   3. Selecteer het nieuwe project
Let op: er mag per map maar één project aanwezig zijn: dus geen tekeningen van meerdere projecten in 1 map!

Extract van meerdere tekeningen (Batch)

 • Meerdere installatietekeningen gereed voor aanmaken extract voor database.
 • Database is al opgestart.
 1. Klik op knop of selecteer 'Extract Batch' in pulldownmenu 'Tel'
  Venster 'Extract voor Database' wordt geopend. In het venster wordt verwezen naar de actieve tekeningmap en alle tekeningen worden getoond. 
 2. Selecteer de te verwerken tekeningen en plaats die met knop [ >> ] naar de Batchlijst. Dubbelklikken op elk gewenst bestand kan ook.
 3. Selecteer eventueel tekeningen uit andere mappen en verplaats die ook naar de Batchlijst.
 4. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  De batchlijst wordt uitgevoerd en de extracten worden gemaakt.
 • Indien al een project bekend is voor een tekening in dezelfde map worden de gegevens in hetzelfde project in de database opgenomen.
 • Indien al een project is aangemaakt (voor een andere tekening van dit project) maar de tekening staat in een andere map moet eerst een koppeling naar het project gemaakt worden
  1. Selecteer het project dat bij deze tekening hoort
  2. Klik op knop [ OK ]
 • Indien het project nog niet is aangemaakt:
  1. Maak een nieuw project aan
  2. Geef de projectcode en projectomschrijving op
  3. Selecteer het nieuwe project
De tekeningen worden in de database verwerkt zoals ze zijn opgeslagen. 

Extract update

 • Is het onduidelijk of de gegevens in de turfstaat recent genoeg zijn, dan kan een 'Extract Update' worden uitgevoerd. 
 1. Klik daarvoor op knop of 'Extract Update' in menu 'Tel'
  De aan het project gekoppelde installatietekeningen worden dan opnieuw gedumpt en de turfstaat wordt opnieuw gemaakt.
  Zijn er recent wijzigingen aangebracht in de E-Database-tabellen
  'Vermogenssoort', 'Projectarmaturenlijst' of 'Elektrasymbolen' (zie handleidingen E-Database en Elektra), dan is het wellicht noodzakelijk om de knop  of 'Turfstaat maken' in menu 'Tel' aan te klikken.

Dumprapport opvragen

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in pulldownmenu 'Tel' en 'Dumprapport' in het vervolgmenu
  Venster 'Installatietekeningrapport' wordt geopend. In het venster worden de tekeningen van het project getoond met de laatste dumpdatum- en tijd en door wie het extract is aangemaakt (Windows-loginnaam)
 2. Klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten


Terug naar Inhoudsopgave


Database-gegevens vanuit de tekening bekijken


Algemeen

Vanuit de tekening (in Elektra) kunnen de vermogens-telstaat en armaturen-telstaat worden bekeken. E-Database moet geactiveerd zijn.

Zie ook de handleiding E-Database voor specifieke informatie.

Vermogensoverzicht uit turfstaat

 1. Klik in Elektra op knop of selecteer 'Rapporten' in pull-downmenu 'Tel', en 'Vermogensoverzicht'in het vervolgmenu
  Er wordt een telvenster geopend met een overzicht van alle kasten met hun groepen, hun aangesloten en gelijktijdig vermogen en bestemmingen per groep. 
 2. Selecteer betreffende kast(en) en klik op de knop [ Groepen ]
  Er wordt een telvenster geopend met een overzicht van de groepen van die kast(en)
 3. Klik op knop [ Terug ] om terug te keren naar de keuzen van kasten.

Bekijken vermogens per symbool (scanner)

 1. Klik in Elektra op knop of selecteer 'Vermogenscanner' in pull-downmenu 'Tel'
 2. Klik op een symbool waarvan kast, groep en vermogens moeten worden uitgelezen
  Het venster 'Kast en Groep uit turfstaat' wordt getoond met de focus op de kast en groep in kwestie. Het vermogen is afkomstig uit een berekening, waarvan datum en tijd bovenin het venster getoond worden. 
 3. Om er zeker van te zijn dat het venster de meest recente gegevens bevat, kan de knop [ Extract Update ] gebruikt worden om alle opgenomen tekeningen opnieuw te dumpen en de turfstaat klaar te zetten. 


Bekijken turfstaat in E-Database

 1. Klik in Elektra op knop of selecteer 'Rapporten' in pull-downmenu 'Tel', en 'Vermogenstelstaat EDB'in het vervolgmenu
  De 'Vermogenstelstaat' uit menu 'Rapport' in E-Database wordt gestart;
  het venster met instellingen voor het overzicht verschijnt.
 2. Selecteer op tabblad 'Overzicht'
  • Kast    (blanco = alle kasten)
  • Overzicht
   • Vermogens telstaat
   • Vermogens telstaat totalen
   • Vermogens telstaat boom (voor grafische weergave)
 3. Klik op knop:
  • [ Uitvoer naar E-Schema ]voor klaarzetten van de gegevens voor de installatieschema’s
   Deze functie wordt na het extract al automatisch uitgevoerd, dus hoeft alleen maar handmatig te hoeven gestart wanneer er wijzigingen zijn gedaan in de instellingen die de turfstaat beïnvloeden (zoals in de vermogenssoorttabel).
   Hiermee worden alle gegevens van het project in bestanden weggeschreven, dus van alle kasten, en daardoor voor meerdere schematekeningen.
   Deze functie (Uitvoer voor E-Schema) kan ook vanuit E-Schema en binnen Elektra gestart worden met de functie
   'Turfstaat maken'.
  • [ Print voorbeeld ]voor het tonen van het resultaat op het scherm.
   Hierbij worden signaleringen van vermogen-overschrijdingen getoond. U kunt deze functie als controlemiddel gebruiken.
  • [ Print voorbeeld ] en in het printvoorbeeld knop  voor het opslaan als bestand
  • [ Print Rapport ] voor printen 
  • [ Sluiten ] voor verlaten venster

Armaturen telstaat aanmaken

 • Om van deze tellijsten gebruik te maken moet in de database eerst een keer het lampenrapport gemaakt worden.
 1. Klik op knop of selecteer 'Rapport' in pulldownmenu 'Tel' en 'Armaturen-telstaat'in het vervolgmenu
  Vanuit de tekening wordt de database geactiveerd en het rapportvenster wordt getoond.
 2. Uitvoer naar:
  • [ Print voorbeeld ]voor het tonen van het resultaat op het scherm.
   Gebruik deze functie als controlemiddel.
  • [ Print voorbeeld ] en in het printvoorbeeld knop  voor het opslaan als bestand
  • [ Print Rapport ] voor printen 
  • [ Sluiten ] voor verlaten venster
 3. Hierna kan worden gekozen voor:
  • Lampen per tekening
  • Lampen per project
  • Armaturen per tekening
  • Armaturen per project
   Een nieuw telvenster verschijnt

Projectarmaturen tonen

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapport' in pull-downmenu 'Tel' en 'Armaturen per project'in het vervolgmenu
  Vanuit de tekening wordt de database geactiveerd; Venster 'Toon Projectarmaturenlijst' verschijnt.
  De lijst kan worden uitgeprint, als bestand worden opgeslagen, of op tekening worden geplaatst.
 2. Klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten

Wat kan er fout gaan

 • Er staan geen te tellen symbolen op tekening: het extract blijft leeg.
 • Tekening heeft nog geen (save)naam


Terug naar Inhoudsopgave


Controle gegevens database


Algemeen

Wanneer de dump van de gegevens naar de database uitgevoerd is, kan worden gecontroleerd of de gegevens in de tekening wel volledig zijn ingevuld. In het controlescherm wordt de aangetroffen situatie getoond. Detailinformatie kan vervolgens opgevraagd worden.


In een aantal gevallen zal worden aangegeven, dat er geen gegevens zijn ingevuld, maar in het overzicht, met de detailinformatie, staan wel waarden ingevuld: deze waarden komen dan uit de database als default waarde.

 

Controleren tekening

 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel', en 'Controle Gegevens Database' in het vervolgmenu
 2. Geef in venster 'Signaleringen EDB' op waarop gecontroleerd moet worden
 3. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  In venster 'Signaleringen Database ….' worden de meldingen getoond.
 4. Selecteer de meldingen waarvan detailinformatie opgevraagd moet worden
 5. Klik op knop [ Details ]
  In het vervolgvenster wordt de detailinfo getoond.
  Belangrijke informatie is bijvoorbeeld het ontbreken van soorten in EDB. Deze vermogenssoorten zijn toegekend aan symbolen en zullen door de gebruiker moeten worden toegevoegd wanneer deze zelf een symbool heeft aangemaakt of samengesteld.
 6. Klik op knop [ OK ]om dit venster te verlaten
  Venster 'Signaleringen  …' verschijnt weer.
 7. Vraag verdere info op
  of
  klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten 


Vermogenssoorten in database

 • Vanuit 'Controle Gegevens Database' (zie hierboven) kan het venster 'Aanpassen Symbolenlijst EDB' opgeroepen worden, wanneer er soorten missen. Als er geen soort gekoppeld is aan een symbool, zal deze niet goed geteld worden in E-Schema! (Het vermogen zal overigens wel goed geteld worden, maar het aantal keren dat het symbool voorkomt zal niet onder de juiste soort terecht komen.)
 1. Klik op knop of selecteer 'Rapporten' in menu 'Tel', en 'Controle Gegevens Database' in het vervolgmenu
 2. Selecteer het symbool waarvan de soort niet of niet goed is ingevuld en klik op knop [ Instellen ] in venster 'Aanpassen Symbolenlijst EDB'
 3. Klik in het vervolgvenster op de juiste vermogenssoort en dan op [ Selecteren ]
 4. Bewerk meer symbolen
  of
  klik op [ Ok ] om het venster te verlaten


 • Het venster 'Aanpassen Symbolenlijst EDB' is ook op te roepen door op knop te klikken
  of
  'Elektra-Symbolen EDB' in vervolgmenu 'Rapporten' van pull-downmenu 'Tel'


Terug naar Inhoudsopgave


Overige tellijsten per tekening


Algemeen

Direct vanuit de tekening zijn tellingen aan te maken:

 

 • Licht- en krachtinstallatie
 • Licht- en krachtinstallatie, met schakelcodes
 • Zuilen en Bedwandpanelen
 • Zwakstroominstallaties
 • Kanalisaties (goten)
 • Kanalisaties (hulpstukken)
 • Railkokers (kokers)
 • Railkokers (hulpstukken)
 • Railkokers (Aansluitkasten)
 • Materiaalcode en ophanghoogte
 • Symbolen van een bepaalde laag om bereikcirkels te tonen
 • Eén bepaalde laag
 • Aantallen symbolen en renvooi
 • Symbolen per ruimte 
 • Leidinglengte
 • Materiaallijst
 • Materiaallijst t.b.v. calculatie InstallOffice
 • Materiaallijst t.b.v. calculatie Syntess


 

 • Extract van Licht- en krachtinstallatie
 • Extract van Licht- en krachtinstallatie, met schakelcodes
 • Extract van Zuilen en Bedwandpanelen
 • Extract van Zwakstroominstallaties
 • Extract van Kanalisaties (goten)
 • Extract van Kanalisaties (hulpstukken)
 • Extract van Railkokers (kokers)
 • Extract van Railkokers (hulpstukken)
 • Materiaalcode en ophanghoogte
 • Extract van één bepaalde laag
 • Tonen per installatie - om blokschema’s te kunnen tekenen
 • Aantallen symbolen + Renvooi
 • Symbolen per ruimte
 • Materiaal totaal
 • Calculatie InstallOffice
 • Calculatie Syntess

Deze controlestaten worden op het scherm getoond. Voor het ophalen van armatuurcodes/vermogens wordt contact gemaakt met de E Database. Met de functie 'Uitvoer naar' kan de getoonde lijst:

 • op de tekening worden geplaatst;
 • worden geprint;
 • als bestand worden opgeslagen
  • in ascii-formaat (*.txt)
  • in csv-formaat t.b.v. inlezen in database of spreadsheet
  • in .xml-formaat

Het telvenster kan worden verbreed en/of verhoogd. De indeling van het venster wordt onthouden na het geven van [ OK ]

De overzichten kunnen getotaliseerd en niet-getotaliseerd worden getoond.

De records kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd door (meerdere keren) op een of meer kolomkoppen te klikken. Met de Ctrl-toets ingedrukt op een kolomkop klikken vergrendelt de eerder gesorteerde kolommen.

Op het overzicht in het venster kan aangegeven worden welke (soorten) symbolen op de tekening gemarkeerd moeten worden. De markering kan ook weer verwijderd worden.

De coderingen kunnen vanuit de telstaten worden aangepast. 

De symbolen kunnen per stuk worden doorgenummerd en getoond.

 


Aanmaken tellijst

 1. Klik op de betreffende Tel-knop of selecteer in pull-downmenu 'Tel'de gewenste tellijst
  •  Licht- en krachtinstallatie
  •  Licht- en krachtinstallatie, met schakelcode
  •  Zuilen en Bedwandpanelen
  •  Zwakstroominstallaties
  •  Kanalisaties (Goten)
  •  Kanalisaties (Hulpstukken)
  •  Railkokers (Kanaal)
  •  Railkokers (Hulpstukken)
  •  Railkoker (Aansluitkast)
  •  Materiaalcode met ophanghoogte
  •  Eén bepaalde laag
  •  Aantallen symbolen en renvooi
  •  Leidinglengte
  •  Materiaallijst
  •  Materiaallijst t.b.v. calculatie KPD (CADLINK)
  •  Materiaallijst t.b.v. calculatie Syntess
 2. Selecteer de te tellen elementen (symbolen)
  1. Hele tekening selecteren: toets <Enter> of <Spatie>
  2. Deel van de tekening selecteren: maak selectie.

   U wilt …Doe . . .
   2aSymbolen of leidingen op tekening markeren
   1. Selecteer in venster te markeren groep(en) symbolen
   2. Klik op Knop [ Markeer ]
    Op de tekening worden:
    •  de symbolen gemarkeerd met een cirkel
    •  leidingen en kanalen met een vette lijn
   3. Gebruik eventueel een van de opties (door een S, I, O, V of <Enter>in te toetsen): 
    • <S>top = functie wordt beëindigd
    • <I>soleer = markering isoleren (rest van de tekening onzichtbaar)
    • <O>ntisoleren = rest van de tekening weer zichtbaar maken
    • <V>erversen = alleen laatste selectie markeren (als markering niet verwijderd wordt, voegt elke markeeropdracht nieuwe markeringen toe)
    • <Enter> = Terug naar telvenster
   2bMarkering (cirkels) verwijderen
   1. Klik op knop [ Schoon ] in het venster
    of
    op knop in tel-toolbars of ribbon-tabs
    of
    met 'Verwijder markering' in menu 'Tel'
   2cCodering aanpassen
   1. Selecteer in het venster de te coderen symbolen
   2. Klik op knop [ Codeer ]
   3. Vul de gegevens in het dialoogvenster in
   4. Klik op knop [ OK ]

   Of…

   1. Dubbelklik op één te wijzigen waarde(n)
   2. Vul de nieuwe waarde(n) in
   3. Druk op knop [ OK ] om de waarde(n) in de tekening te verwerken
   2dLijst als bestand wegschrijven
   1. Klik op Knop [ Bestand ]
   2. Selecteer de juiste map
   3. Geef de bestandsnaam op
   4. Klik op knop [ Save] 
   2eLijst naar printer versturen
   1. Klik op knop [ Printer ]
   2. Geef in venster 'Print Telstaat'zo nodig
    • kop- en voetteksten op
    • font en lettergrootte
    • marges
    • printerinstellingen (landscape/portrait)
   3. Klik op knop [ Print ]
   4. Klik in het printervenster op knop [ OK ]
 3. Klik op Knop [ OK ]


Tonen bereikcirkel 

 1. Klik op knop in toolbar 'Telfuncties' of ribbon-tab 'Tel'
 2. Selecteer een symbool van een installatie waarbij de bereikcirkels getoond moeten worden
  Het telvenster verschijnt.
 3. Selecteer de regels waarvoor een bereikcirkel moet worden getoond
 4. Klik op knop [ BereikStraal ]
 5. Geef de straal van de bereikcirkel op
 6. Klik op knop [ OK ]
  De bereikcirkels worden getoond.
 7. Toets <Enter> om terug te keren in het telvenster
 8. Klik zo nodig op knop [ Schoon ] om de geplaatste cirkels uit de tekening te verwijderen
 9. Klik op knop [ OK ] om het telvenster te verlaten

Aanmaken calculatiebestanden (InstallOffice, SYNTESS)

 1. Klik op knop of in toolbar 'Telfuncties' of ribbontab 'Tel'
  of
  selecteer 'Calculatie' in menu 'Tel' en in het vervolgmenu 'InstallOffice' of 'SYNTESS'
 2. Selecteer de te tellen symbolen
  Het telvenster verschijnt.
 3. Sorteer de elementen in het telvenster
 4. Selecteer de regels die naar de calculatie gestuurd moeten worden
 5. Klik op knop [ Calculatie ]
 6. Selecteer de map waarin het telbestand moet worden geplaatst
  De defaultnaam van het telbestand is: <tekeningnaam>.tls
 7. Wijzig zo nodig de default naam van het telbestand
 8. Klik op knop [ Save ]

Opmerking

 • De lijst met materiaalcode toont armatuurcode of materiaalcode, en de ophanghoogte, bestemming en laag.
 • Symbolen in een XREF-tekening of binnen een BLOCK worden niet geteld.


Terug naar Inhoudsopgave


Batch tellen


Algemeen

Naast de telfuncties via E-Database en de telfuncties binnen de huidige tekening, kan ook gebruik gemaakt worden van de functie Batch Tellen. Hiermee kan over meerdere tekeningen geteld en gecodeerd worden.

In grote lijnen werken de Batchtelfuncties hetzelfde als de telfuncties binnen de huidige tekening.

Bij het tellen met ruimtenummers moeten eerst de ruimtenummers aan de symbolen zijn toegekend.

Bij enkele functies is het nodig dat de tekeningen bij een project behoren dat in E-Database bekend is: bij het tellen worden namelijk ook aanvullende gegevens (bijv. bij armatuurcode) uit de database gehaald.


Het is bij dit soort bewerkingen vereist om de SDI (Single Document Interface) systeem variabele op 1 te zetten, zodat er maar 1 tekening tegelijk open staat. Dit bevordert de workflow en voorkomt dat er te veel tekeningen tegelijk open staan. Staat SDI op 0 dan zal de applicatie proberen deze op 1 te zetten. Staan er al andere tekeningen open, dan zal er een melding komen:

Na het sluiten van de overige tekeningen en het opnieuw starten van een BatchTel functie, zal de SDI op 1 gezet worden en kan de applicatie doorgaan.

 • Wanneer de eerste geselecteerde regel een geopende, maar niet actieve tekening betreft:
  Melding: Sluit eerst de overige tekeningen.
  • Alleen de huidige tekening mag geopend blijven
  • Start de functie opnieuw op
   SDI wordt automatisch op 1 gezet

Materiaallijst tonen

 1. Klik op knop of selecteer 'Batch Tellen' in menu 'Tel', en 'Materiaallijst totaal'in het vervolgmenu
  Dialoogvenster verschijnt. De Project-script en mapnaam zijn ingevuld (of een bestaand script/andere map kan worden  geselecteerd). 
 2. Selecteer de te tellen tekeningen in het linker vak 'Tekeningen'
 3. Klik op knop [ >> ] om de tekeningen in de Batch-lijst te plaatsen
  of
  dubbelklik op afzonderlijke bestandsnamen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de lijst
 4. Selecteer eventueel een andere map om vandaar tekeningen te selecteren en op de Batch-lijst te plaatsen
 5. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  Als tekeningen in gebruik zijn komt hiervan een signalering.
  Het telvenster Materiaallijst verschijnt.
 6. Klik op knop [ OK ] om het venster te verlaten

Aantallen symbolen en Renvooi

 1. Klik op knop of selecteer 'Batch Tellen' in menu 'Tel', en 'Aantallen symbolen en Renvooi' in het vervolgmenu
 2. Selecteer de te tellen tekeningen in het linker vak 'Tekeningen'
 3. Klik op knop [ >> ] om de tekeningen in de Batch-lijst te plaatsen
  of
  dubbelklik op afzonderlijke bestandsnamen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de lijst
 4. Selecteer eventueel een andere map om vandaar tekeningen te selecteren en op de Batch-lijst te plaatsen
 5. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  Als tekeningen in gebruik zijn komt hiervan een signalering.
  Het telvenster
  'Aantal Symbolen en Renvooi' verschijnt.
 6. Selecteer de regels die op het renvooi moeten komen
 7. Klik op knop [ Renvooi ]
  Venster 'Indeling Renvooi' verschijnt.
 8. Pas desgewenst de instelling aan
 9. Klik op knop [ OK ]
 10. Geef de plaats op voor het renvooi
  Het renvooi wordt geplaatst.

Gegevens per installatie en Blokschema maken

 1. Klik op knop of selecteer 'Batch Tellen' in menu 'Tel', en 'Gegevens per installatie - Blokschema'in het vervolgmenu
  Dialoogvenster verschijnt. De Project-script en mapnaam zijn ingevuld (of een bestaand script/andere map kan worden  geselecteerd).
 2. Selecteer een symbool van de installatie waarvan een blokschema getekend moeten worden
 3. Selecteer de te tellen tekeningen in het linker vak 'Tekeningen'
 4. Klik op knop [ >> ] om de tekeningen in de Batch-lijst te plaatsen
  of
  dubbelklik op afzonderlijke bestandsnamen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de lijst
 5. Selecteer eventueel een andere map om vandaar tekeningen te selecteren en op de Batch-lijst te plaatsen
 6. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  Als tekeningen in gebruik zijn komt hiervan een signalering.
  Het telvenster
  'Gegevens per Installatie – Blokschema Genereren' verschijnt.
 7. Sorteer en selecteer de symbolen waarvoor een blokschema, een renvooi of een patchpanel-lijst gemaakt moet worden
 8. Met de knoppen kunnen een blokschema, een renvooi en een patchpanel-lijst worden gemaakt:
  • Blokschema
   • Klik op knop [ Plaats ]
   • Geef het beginpunt
    De geselecteerde symbolen worden  getekend, gecodeerd en doorverbonden
   • Herhaal dit desgewenst voor een andere selectie
  • Renvooi
   • Klik op knop [ Renvooi ]
   • Geef het beginpunt
   •  Het renvooi wordt geplaatst
  • Patchpaneel 
   1. Selecteer en sorteer de regels van één (1) patchpanel
   2. Klik op knop [ Patch-panel ]
    Venster 'Patch-Paneel' verschijnt, met daarin de bezetting
 9. Klik op knop [ OK ] om de vensters te verlaten 
Wat kan hier fout gaan:
 • Paneelcode Patch-panel niet bij symbolen ingevuld;
 • Paneelcode wordt van nummer geknipt (net als kastnaam uit groep bij E-Database;
 • Meervoudig aansluitpunt op meerdere stroken in patch-paneel:

PP2-B23…C02               mag niet

PP2-B23,B24,C01,C02  mag wel

Tellen voor Calculatie InstallOffice

 1. Klik op knop of selecteer 'Batch Tellen' in menu 'Tel', en 'Calculatie InstallOffice'in het vervolgmenu
  Dialoogvenster verschijnt. De Project-script en mapnaam zijn ingevuld (of een bestaand script/andere map kan worden  geselecteerd).
 2. Selecteer de te tellen tekeningen in het linker vak 'Tekeningen'
 3. Klik op knop [ >> ] om de tekeningen in de Batch-lijst te plaatsen
  of
  dubbelklik op afzonderlijke bestandsnamen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de lijst
 4. Selecteer eventueel een andere map om vandaar tekeningen te selecteren en op de Batch-lijst te plaatsen
 5. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  Als tekeningen in gebruik zijn komt hiervan een signalering.
  Telvenster
  'Calculatie InstallOffice' verschijnt.
 6. Vink aan: Getotaliseerd
 7. Selecteer de te exporteren gegevens
 8. Klik op knop [ Calculatie ] om de gegevens te exporteren
 9. Geef de bestandsnaam op
  Default wordt de tekeningnaam overgenomen, met extensie .tls en de tekeningmap.
 10. Klik op knop [ Save ]
  Het exportbestand wordt in Notepad getoond.
 11. Sluit Notepad

Tellen voor Calculatie Syntess

 1. Klik op knop of selecteer 'Batch Tellen' in menu 'Tel', en 'Calculatie KPD'in het vervolgmenu
  Dialoogvenster verschijnt. De Project-script en mapnaam zijn ingevuld (of een bestaand script/andere map kan worden  geselecteerd).
 2. Selecteer de te tellen tekeningen in het linker vak 'Tekeningen'
 3. Klik op knop [ >> ] om de tekeningen in de Batch-lijst te plaatsen
  of
  dubbelklik op afzonderlijke bestandsnamen om ze toe te voegen of te verwijderen uit de lijst
 4. Selecteer eventueel een andere map om vandaar tekeningen te selecteren en op de Batch-lijst te plaatsen
 5. Klik op knop [ Uitvoeren ]
  Als tekeningen in gebruik zijn komt hiervan een signalering.
  Telvenster
  'Calculatie Syntess' verschijnt.
 6. Vink aan: Getotaliseerd
 7. Selecteer de te exporteren gegevens
 8. Klik op knop [ Calculatie ] om de gegevens te exporteren
 9. 9.    Geef de bestandsnaam op
  Default wordt de tekeningnaam overgenomen, met extensie .tls en de tekeningmap.
 10. Klik op knop [ Save ]
  Het exportbestand wordt in Notepad getoond.
 11. Sluit Notepad

Markeren symbolen vanuit telvensters Batch Tellen

De geselecteerde regels kunnen betrekking hebben op gegevens op andere tekeningen dan de actieve tekening. Nogmaals: SDI (Single Drawing Interface) moet op 1 staan!
 • Één van de telvensters van BatchTellen is geopend en regels zijn geselecteerd.
 1. Klik in telvenster op knop [ Markeer ]
  • Eerste geselecteerde regel betreft actuele tekening:
   De symbolen in de huidige tekening worden gemarkeerd.
  • Eerste geselecteerde regel betreft een niet-geopende tekening:
   De huidige tekening wordt opgeslagen, de geselecteerde tekening wordt geopend en de geselecteerde objecten van deze tekening worden (via een script) gemarkeerd.


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen renvooi


Algemeen

Op de tekening kan een renvooi van aanwezige symbolen worden geplaatst. Het renvooi kan symbolen per tekening of van meerdere tekeningen gemaakt worden.

Behalve het symbool en de omschrijving kunnen onder andere ook de blocknaam, laagnaam en aantal worden getoond.


De te tonen omschrijving kan worden aangepast via menu Applicatie, Instellingen, onderdeel Tellen - Omschrijving Symbolen.

Aanmaken renvooi

 1. Klik op knop of selecteer 'Aantallen symbolen en Renvooi' in menu 'Tel'
  • Als een layout actief is (Paperspace) wordt alles wat in het MVIEW-venster zichtbaar is geselecteerd
  • Als Modelspace actief is:
   • Selecteer de te tellen symbolen in de tekening
    of
    toets <Enter>om alles te selecteren.
    Het telvenster verschijnt.
 2. Maak eventueel een sortering in het venster door te klikken op de betreffende kolomkop
  • Bijv. op Layer, Blockname of Soort_EDB
 3. Selecteer in het venster de symbolen waarvan een renvooi moet worden aangemaakt.
 4. Klik op knop [ Renvooi ]
 5. Geef in venster 'Indeling Renvooi' op welke gegevens in het renvooi moeten worden opgenomen, hoe het opschrift moet luiden, of er een raster geplaatst moet worden, of kolomkoppen moeten worden getoond en wat de teksthoogte en marge rondom de tekst in de tabel moeten zijn. 
 6. Klik op knop [ OK ]
 7. Plaats het renvooi op de tekening
  Het renvooi wordt geplaatst op laag EL$9A---_RENVOOI


Terug naar Inhoudsopgave


Gegevens zichtbaar via Tooltips


Algemeen

Aan leidingen en symbolen zijn gegevens gekoppeld.

Het is mogelijk om deze gegevens als z.g. tooltips zichtbaar te maken: door met de muis even boven de lijn of symbool te zweven worden de gegevens dan getoond.

De functie kan afzonderlijk voor de leidingen en voor de symbolen tijdelijk worden geactiveerd. Met <Esc> wordt de functie Tooltips weer uitgeschakeld.

Door instellingen in %APPDATA%\Cadac Group\Techniek 10.x\ep\i\Tellen.ini wordt bepaald welke gegevens worden getoond.

       


Leidinggegevens zichtbaar maken via tooltips

 1. Klik op knop of selecteer 'Tooltips Leiding' in menu 'Tel'
 2. Wijs de betreffende leiding aan (zonder te klikken op een toets)
  De gegevens worden getoond.
Met <Esc> wordt de functie 'Tooltips' uitgeschakeld. 

Symboolgegevens zichtbaar maken via tooltips

 1. Klik op knop of selecteer 'Tooltips Symbool' in menu 'Tel'
 2. Wijs de betreffende leiding aan (zonder te klikken op een toets)
  De gegevens worden getoond.
Met <Esc> wordt de functie 'Tooltips' uitgeschakeld. 


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld