Naar hoofdinhoud

E-Schema -09- Bijlagen - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022


INHOUDSOPGAVE



Bijlagen


Multi-user gebruik


Algemeen

Bij multi-user gebruik zullen (user) symbolen en tekeningen op de server geplaatst moeten worden evenals de database (E-Database).

Programmabestanden die alleen gelezen worden kunnen lokaal of, om voor meerdere gebruikers gemeenschappelijk gebruikt te worden, op de server geplaatst worden.

Echter, In de volgende mappen staan bestanden die werkenderwijs door de gebruiker bewerkt worden en daarom dus lokaal moeten staan.

De .ini-bestanden worden vanuit het programma via keuze Applicatie, Instellingen... bewerkt en/of beheerd.

De bestanden zijn conform Windows bij de gebruikersinstellingen opgeslagen in:

    C:\Users\<user>\AppData\Roaming\.. (%appdata%)

De volgende bestanden worden gebruikt:


MapBestandOpmerkingen
C:\Program Files (x86)\Cadac Group\Techniek 10.x\Lib\Norstart.iniPad-instellingen voor de diverse applicaties
%APPDATA%\Cadac Group\..
..\Techniek 10.x\Lib\i\

Nordined.ini

Normenu.ini

Norklr.ini

Tekst-instellingen

Te laden applicaties en paden

Koppeling tekstkleur en teksthoogte

..\Techniek 10.x\Menu\

*.cui

*.mnc

*.mnr

*.mns




Gecompileerde menu’s
..\Techniek 10.x\Es\i\
Lastdcl.iniLaatst gebruikte waarden in dialoogvensters
Es_belg.iniDefinitie van takken
Fts100.iniGelijktijdigheid per project
Goto.scrScript voor Wisselen tekening
Return.scrScript voor batch-verwerking
..\Techniek 10.x\Es\u\

User-symbolen; zinvol om die voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar te stellen door plaatsing op de server.
..\Techniek 10.x\Edb\d\
Nor_elektra.mdb

Moet voor gemeenschappelijk gebruik op de server geplaatst worden.

Zie handleiding E-Database

C:\NorTemp\

Temp.mdb

Kast.lst

K_*.srt

K_*.sym

*.log

extract.txt

t.b.v.  E-Database, moeten lokaal staan.


Terug naar Inhoudsopgave


Bestanden met Standaardinstellingen


Algemeen

Een aantal instellingen (zoals de laatst gebruikte waarden) worden door het programma zelf opgeslagen.

Andere instellingen kunnen met een DOS-tekstverwerker worden aangepast.

De .ini-bestanden worden vanuit het programma via keuze Applicatie, Instellingen... bewerkt en/of beheerd.

De volgende bestanden worden gebruikt


MapBestandInhoud 
C:\Program Files\Cadac Group\Techniek 10.x\Lib\Norstart.ini

Geïnstalleerde Applicaties

paden voor die Applicaties

%APPDATA%\Cadac Group\..
..\Techniek 10.x\Lib\i
Nordined.iniTekst-instellingen
Normenu.iniTe laden menu’s
Nor_lay.iniAlgemene laagnamen
..\Techniek 10.x\Es\i\
Attpos.iniPositie van de attributen bij de symbolen
Es_belg.iniDefinitie takken
Eschema.iniAlgemene instellingen E-Schema
Groep.iniInhoud hoofdmenu
Lagen_es.iniLagenlijst (default installatie bij opstarten)
Lastdcl.iniLaatst gebruikte waarden in dialoogvensters
Tellen.iniIndeling telvensters en tooltips
Tags_es.iniPresentatie van attributen
FTS100.iniGelijktijdigheid

Terug naar Inhoudsopgave



Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld