Naar hoofdinhoud

E-Schema -06- Stuurstroomschema - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEStuurstroomschema


Tekenen eenvoudige stuurstroomschema’s


Algemeen

Leidingen en symbolen van het stuurstroomgedeelte van een verdeelkast kunnen worden getekend. 

Symbolen worden in de leiding geplaatst; de lijnen worden automatisch onderbroken. De symbolen draaien mee met de lijn; over het algemeen worden bij stuurstroomschema’s de symbolen in de verticale lijnen geplaatst.

De gegevens (attributen) van een te vervangen symbool worden automatisch overgenomen door het nieuwe symbool.
Symbolen voor domotica zijn ondergebracht in menu 'Stuurstroom'; er is geen intelligentie aan deze symbolen toegevoegd.


 


Tekenen lijnen

 1. Klik op knop of selecteer 'Draad' in pull-downmenu 'Stuurstroom'
 2. Geef startpunt van lijn
 3. Geef volgende punten van de lijn
 4. Beëindig tekenen van lijn met <Enter>
Het tekenen van lijnen kan met:
 1. Symbool, Leiding    (komt op vaste laag)
 2. Stuurstroom, Draad    (komt op vaste laag)
 3. Blokschema, Kabel    (komt op vaste laag)


Plaatsen symbolen

 1. Selecteer symbolengroep in menu 'Stuurstroom'
  •  Schakelaar
  •  Relaisspoel
  •  Relaiskontakt
  •  Signalering
  •  Klem
  •  Diversen
 2. Selecteer symbool uit iconenmenu
 3. Selecteer 'Plaatsen' in iconmenu 'Stuurstroom'
 4. Wijs punt op lijn aan


Terug naar Inhoudsopgave


Vervangen stuurstroom symbolen


Algemeen

Symbolen kunnen vervangen worden door andere symbolen. Hierbij moet eerst het nieuwe symbool gekozen worden en daarna kunnen de te vervangen symbolen worden geselecteerd.

De gegevens (attributen) van een te vervangen symbool worden automatisch overgenomen door het nieuwe symbool.

Vervang symbool in aan te geven gebied

 1. Selecteer symbolengroep in menu 'Stuurstroom'
  •  Schakelaar
  •  Relaisspoel
  •  Relaiskontakt
  •  Signalering
  •  Klem
  •  Diversen
 2. Selecteer 'Vervangen' in iconmenu 'Stuurstroom'
 3. Selecteer de te vervangen symbolen en toets <Enter>
  Alle symbolen in de selectie worden vervangen.


Wat kan er fout gaan

 • Symbool wordt niet geplaatst:
  Er is geen lijn aangewezen: Opnieuw plaatsen
 • Lijn wordt niet opgebroken:
  Er is een Block aangewezen
 • Melding 'Enter second point':
  lijn te kort:    Geef punt opnieuw aan


Terug naar Inhoudsopgave


Nummeren van symbolen


Algemeen

Symbolen kunnen worden genummerd.

De nummering van twee symbolen kan gelijk gemaakt worden.

De schakelcode van twee symbolen kan gelijk gemaakt worden.

De symbolen moeten tot dezelfde lagengroep (4 cijfers Nl-SfB codering) behoren


Doornummeren – 1 symbool per nummer

 1. klik op knop of selecteer 'Nummeren' in menu 'Attributen'
 2. Vul in het dialoogvenster de gegevens in 
 3. Klik op knop [ Per stuk ]
 4. Wijs de symbolen een voor een aan.
 5. Sluit af met <Enter>
  Het dialoogvenster is ook vanuit de telvensters te bereiken met knop [ Nummeren ].


Doornummeren – meerdere symbolen per nummer

 1. Klik op knop of selecteer 'Nummeren' in menu 'Attributen'
 2. Vul in het dialoogvenster de gegevens in 
 3. Klik op knop [ Selectie ]
 4. Selecteer alle symbolen die hetzelfde nummer moeten krijgen en sluit de selectie af met <Enter>
  • Om het volgende nummer toe te wijzen:
   Ga naar stap 4.
  • Om af te sluiten:
   Toets <Enter>
   Het dialoogvenster is ook vanuit de telvensters te bereiken met knop [ Nummeren ].


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld