Naar hoofdinhoud

E-Schema -02- E-Schema, algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - E-Schema

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEE-Schema, algemeen


Installatietekening, schematekening, database


Algemeen

Voor de productie van installatieschema’s wordt gebruik gemaakt van een database, waarin gegevens van installatietekeningen zijn opgeslagen. Deze gegevens worden aangevuld met gegevens van projectarmaturen, symbolen en vermogenssoorten. Hiermee worden gegevens van kasten, kabels en de vermogenstelstaten (turfstaten) gegenereerd, die voor het invullen van de installatieschema’s worden gebruikt. 

Per project is bekend welke installatietekeningen bij dat project behoren. Bij de dump van de gegevens naar de database wordt een tekeningenlijst opgebouwd. 

 • Bij de eerste dump van de eerste tekening uit een tekeningmap kan worden opgegeven bij welk bestaand project, of nieuw aan te maken project, deze tekening behoort. 
 • Het programma gaat er dan vanuit dat elke tekening uit deze map behoort tot hetzelfde project (dat geldt ook voor de schema’s).
 • Het is dus mogelijk om installatietekeningen uit verschillende tekeningmappen tot hetzelfde project te laten behoren.
 • Het is niet mogelijk om tekeningen van meerdere projecten in een map te bewaren.


Koppelen tekening aan project

 1. Start een (nieuwe) tekening
 2. Sla de tekening op (met naam ongelijk aan Drawing.dwg)
 3. Vraag gegevens op uit de database
  • Via 'Automatisch generen installatieschema'
  • Via 'Invullen turfstaat' vanuit installatietekening
  • Via 'Genereren blokschema'
   Wanneer de tekening in een andere map is opgeslagen dan de al bekende mappen voor dit project. wordt gevraagd het bijbehorende project te kiezen.
 4. Kies het project uit de database
 5. Klik op knop [ OK ]


Ontkoppelen tekening van verkeerd project

 1. Start in E-Database het “verkeerde” project
 2. Selecteer 'Tekeninggegevens verwijderen' in menu 'Tekening'
 3. Selecteer de foutief gekoppelde tekening in het venster
  Alle “verkeerde” tekeningen moeten worden verwijderd.
 4. Klik op knop [ Verwijder ]
 5. Bevestig de verwijdering door klikken op knop [ Ja ]
 6. Klik op knop [ Sluiten ] om het venster te verlaten
 7. Sluit E-Database niet af
 8. Koppel in E-Schema de tekening aan het goede project
Stappen 1 t/m 7 kunnen ook uitgevoerd worden in het telvenster 'Kastenrapport', knop:  of pull-downmenu 'Opzet' - 'Kastenrapport' :

Selecteer de tekening en druk op knop [ Verwijder Gegevens ].
Koppel daarna de tekening aan het goede project. 


Terug naar Inhoudsopgave


Maken installatieschema (NL)


Algemeen

Met E-Schema  tekent u installatieschema’s en blokschema’s voor verdeelinrichtingen. Deze tekent u 1:1 en kunt u plotten op formaten A0 - A4.

Er is een koppeling via E-Database voorzien met de gegevens uit de installatietekeningen die gemaakt zijn met applicatie Elektra.

Per installatieschematekening wordt als regel één verdeelkast getekend. Meer dan een kast per tekening is mogelijk. De kastnamen binnen een project behoren uniek te zijn. 

Zie ook Laagspanningsgebied in Handleiding Elektra.
Het is aan te raden  om regelmatig de tekening te bewaren (QSAVE)

Schematekening elektrotechnische installatie maken NL

De algemene volgorde van werken is als volgt:

 • In Elektra zijn:
  • de installatietekeningen (plattegronden) gemaakt 
  • de projectarmaturentabel ingevuld
  • het 'Extract voor database' uitgevoerd
   Zie 'Handleiding Elektra'
 1. Starten E-Schema
 2. Kiezen tekeningformaat
 3. Save de tekening
 4. Genereer het schema voor een kast
  Geef het bijbehorende project op indien dat nog niet bekend is.
 5. Pas zo nodig de voeding aan
 6. Wijzig zo nodig de groep en het groepnummer
 7. Plaatsen symbolen en leidingen (indien van toepassing)
 8. Plaatsen stuurstroomsymbolen (indien van toepassing)
 9. Plaatsen teksten
 10. Bewaren tekening


Terug naar Inhoudsopgave


Maken eendraadsschema (B)


Algemeen

Het eendraadsschema volgens Belgisch voorschrift vereist een uitbreiding van de schematekening met takken/stroombanen.

Hiervoor moeten de kringen (groepen) verder uit elkaar worden geplaatst, wat geregeld wordt in de instellingen.

In het situatieschema (installatietekening) moeten de symbolen volgens de Belgische voorschriften gecodeerd worden. Na de dump naar de database moet in de database de vermogenstelstaat voor E-Schema worden klaar gezet.

In E-Schema kan de schematekening automatisch worden gegenereerd of worden opgezet, waarna de takken (automatisch) kunnen worden getekend om tot een eendraadsschema te komen. 

Met deze tekenwijze kunnen ook domotica-tekeningen (Instabus) worden gemaakt.
Tevens is een dergelijke werkwijze geschikt voor de scheepsbouw.

Per eendraadsschematekening wordt als regel één bord (verdeelkast) getekend. Meer dan een bord (kast) per tekening is mogelijk. De bordnamen (kastnamen) binnen een project behoren uniek zijn. 

Zie ook Laagspanningsgebied in Handleiding Elektra.
Het is aan te raden  om regelmatig de tekening te bewaren (QSAVE).

Schematekening elektrotechnische installatie maken - B

 • In Elektra zijn:
  • de installatietekeningen (plattegronden) gemaakt 
  • de projectarmaturentabel ingevuld
  • het Extract voor database uitgevoerd
   Zie 'Handleiding Elektra'
 1. Starten E-Schema
 2. Kiezen tekeningformaat
 3. Save de tekening
 4. Genereer het schema voor een bord (kast)
  Geef het bijbehorende project op indien dat nog niet bekend is.
 5. Pas zo nodig de voeding aan
 6. Wijzig zo nodig de kring (groep) en kringnummer (groepnummer)
 7. Teken de takken of stroombanen
 8. Plaatsen symbolen en leidingen (indien van toepassing)
 9. Plaatsen stuurstroomsymbolen (indien van toepassing)
 10. Plaatsen teksten
 11. Bewaren tekening


Terug naar Inhoudsopgave


Meerdere schema’s op 1 blad plaatsen


Algemeen

Per schematekening wordt als regel één verdeelkast getekend. Meer dan een kast per tekening is mogelijk.

De verschillende rails met groepen en voedingen worden naast elkaar geplaatst en voorzien van groepnummers en kastnaam. 


Als het totaal aan kasten niet meer op de (A3-)tekening past:

 • Schema’s verplaatsen en groter tekeningformaat instellen


Terug naar Inhoudsopgave


Groot schema over meerdere tekeningen


Algemeen

Per schematekening wordt als regel één verdeelkast getekend. 

Het is mogelijk een groot schema over meerdere tekeningen te verdelen of (bij ACAD 2000 en hoger) in meerdere layouts te tonen.

Hierbij wordt telkens een gedeelte van de raillengte geplaatst.


Terug naar Inhoudsopgave


Maken van een blokschema


Algemeen

Een blokschema (grondschema) kan in een aantal stappen gegenereerd worden, inclusief vermogens, kabels en vlaggen. De plotschaal is 1:1. 

Blokschema maken

De algemene volgorde van werken is als volgt:

 1. Starten E-Schema
 2. Kiezen tekeningformaat
 3. Genereer het blokschema
 4. Lees de vermogens in vanuit de database 
 5. Pas eventueel de plaats van de kasten aan aan de geografische situatie zoals bouwdeel en verdieping
 6. Tekenen kabels automatisch en
  • Corrigeer kabelverbindingen bij doorlussing
  • Kabellijst aanvullen met kabeltypes
  • Kabelpositie aanpassen
   Kabels tussen de kasten zijn polylijnen en moeten met hun eindpunten de bovenkant van de voedende kast en de  onderkant van de te voeden kast raken.
 7. Aangeven aders, indien gewenst
 8. Plaatsen vlaggen;
  De kabelgegevens worden dan automatisch ingevuld
 9. Plaatsen tekst
 10. Bewaren tekening
 11. Printen/Plotten tekening
  Bewaar - <SAVE> - de tekening ook tussendoor.


Terug naar Inhoudsopgave


Samenvoegen installatieschema en –tekening


De installatieschema’s (verdeelkastschema’s) en de blokschema’s kunnen worden samengevoegd met een installatietekening die met Elektra is gemaakt.

De schema’s kunnen dan bij het plotten als XREF aan de installatietekening worden gehangen. Wijzigingen in de schema’s kunnen dan in de oorspronkelijke schema-tekening worden aangebracht met E-Schema.

Installatieschema en installatietekening op 1 blad

 • Installatieschema is getekend
 • Installatietekening is getekend
 1. Opstarten E-Schema
 2. Uitzetten lagen met Kader en Stempel
 3. Bewaren schema, en verlaten E-Schema
 4. Opstarten Elektra
 5. Inlezen installatietekening
 6. Met commando <XREF>, <Attach>, of Handige Hulp functie <XA> schematekening koppelen


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene informatie tekening en applicatie


Algemeen

Over de applicatie en over de tekening is algemene informatie op te vragen.

Het venster kan worden verbreed en verlengd.


Opvragen algemene informatie

 1. Klik op knop in toolbar 'Algemeen' of ribbon-tab 'E-Schema'
  of
  selecteer 'About Release...' in pull-downmenu 'Applicatie'
 2. Klik op knop [ OK ] om het informatievenster te verlaten.


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld