Naar hoofdinhoud

CV & Lucht -02- CV & Lucht, algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - CV & Lucht

Laatst gewijzigd op 18 mei 2022

INHOUDSOPGAVECV & Lucht, algemeen


Maken plattegrondtekening CV-installatie


Algemeen

Met het CV-gedeelte van NOR-CV & Lucht tekent u op eenvoudige wijze installatie-tekeningen voor de CV-installaties. 

Aan te raden is om:

De onderlegger tekening (bouwkundige plattegrond) als een z.g. XREF-tekening te koppelen aan de installatietekening.
Regelmatig de tekening te bewaren (QSAVE).


Plattegrondtekening CV-installatie maken

 1. Opstarten NOR-CV & Lucht en bepalen papierformaat, schaal en teksthoogte, kaderinstellingen en stempel
 2. Koppelen van een bouwkundige onderlegger
 3. Selecteren knop in menu 'Applicatie' of op RibbonTab 'CV/Lucht'
 4. Tekenen leidingen en genereren T-aansluitingen
  • Plaatsen van radiatoren
  • Plaatsen van pijlen op aansluitingen
 5. Aansluiten radiatoren en leidingen
 6. Eventueel tekening in isometrie bekijken ter controle
 7. Eventueel leidingtracé controleren en berekenen
 8. Coderen van leidingen en radiatoren
 9. Maatvoeren, bematen en plaatsen van peilmaten
 10. Genereren van telstaten en renvooi
 11. Printen/Plotten tekening
 12. Bewaren tekening


Terug naar Inhoudsopgave


Maken plattegrondtekening Lucht-installatie


Algemeen

Met het Lucht-gedeelte van NOR-CV & Lucht tekent u op eenvoudige wijze installatie-tekeningen voor de lucht-installaties. 

Aan te raden is om:

De onderlegger tekening (bouwkundige plattegrond) als een z.g. XREF-tekening te koppelen aan de installatietekening.
Regelmatig de tekening te bewaren (QSAVE)


Plattegrondtekening Lucht-installatie maken

 1. Opstarten NOR-CV & Lucht en bepalen papierformaat, schaal en teksthoogte, kaderinstellingen en stempel.
 2. Koppelen van een bouwkundige onderlegger
 3. Selecteren knop in menu 'Applicatie' of op RibbonTab 'CV/Lucht'
 4. Eventueel bepalen standaard bochtstukken voor rechthoekige kanalen
 5. Plaatsen en coderen van roosters
 6. Tekenen kanalentracé
 7. Plaatsen van apparaten en hulpstukken, genereren van hoekoplossingen en aftakkingen
 8. Eventueel opdelen kanalen en genereren posnummering
 9. Maatvoeren, bematen en plaatsen van peilmaten
 10. Genereren van telstaten
 11. Printen/Plotten tekening
 12. Bewaren tekening


Terug naar Inhoudsopgave


Maken ontwerptekening luchtkanalen


Algemeen

Op basis van roosters, opgave van kamergrootte en ventilatievoud en een enkellijnig leidingtrace kan een leidingkanaalberekening worden gemaakt. T-aansluitingen en kruisingen moeten daarbij eerst worden gegenereerd. De kanaalafmetingen kunnen begrensd worden.

Roosters, hoofd- en verdeelkanalen kunnen op Z=0 worden getekend, of op een peil geplaatst worden. 

 • bij roosters: peil = onderkant rooster
 • bij kanalen: peil = hartlijn

Voor de aftakkingen naar de roosters kan worden aangegeven

 • Sprong bovenaf
 • Sprong onderaf
 • Horizontaal naar aansluiting
 • Verticaal naar aansluiting

Met controlefuncties kan gecontroleerd worden of het kanaaltracé aaneensluitend is.


In 3D zicht is het tracé enkellijnig te tonen


Met de berekende gegevens kan ook een 3D-modelview worden gegenereerd, waarmee snel inzicht in de knooppunten verkregen kan worden.

Voor de 3D-view bestaan nog de volgende beperkingen:
 • Alleen ronde kanalen kunnen getoond worden! 
 • Rechthoekige kanalen worden gepresenteerd als ronde kanalen met een diameter gelijk aan de hoogtemaat van het RH-kanaal.
 • Flexibels worden niet toegepast
 • De aansluiting op de roosters gaat naar het hart van het oorspronkelijke 2D-symbool, niet naar de feitelijke aansluiting op het gegenereerde 3D-symbool


Ontwerptekening maken

 1. Opstarten NOR-CV & Lucht en bepalen papierformaat, schaal en teksthoogte, kaderinstellingen en stempel.
 2. Koppelen van een bouwkundige onderlegger
 3. Selecteren knop in menu 'Applicatie' of op RibbonTab 'CV/Lucht'
 4. Plaatsen van roosters, bijvoorbeeld via de ruimtepolylines, en het toekennen of berekenen van het debiet
 5. Indien gewenst: Opgave peilmaat van de roosters
 6. Tekenen van het luchtkanaal trace met de functie Kanaalontwerp
 7. Indien gewenst: Opgave peilmaat van de diverse kanaalsecties
 8. Genereren T-aansluitingen en valleidingen
 9. Genereren kruisingen
 10. Genereren aftakkingen onder opgave van soort aftakking
 11. Geef eventueel begrenzingen voor de kanalen aan
 12. Bereken de afmetingen
 13. Verwijder kanalen met diameter=0
 14. Bemaat de tekening


3d-view van ontwerptekening

 1. 3D-weergave genereren via menu 'Prefab'


Terug naar Inhoudsopgave


Maken werktuigkundige schema-tekening


Algemeen

Met het CV-gedeelte van NOR-CV & Lucht tekent u op eenvoudige wijze werktuigkundige principeschema’s 

Aan te raden is om:

Regelmatig de tekening te bewaren (QSAVE)


Werktuigkundig schema-tekening maken

 1. Opstarten NOR-CV & Lucht en bepalen papierformaat, schaal en teksthoogte, kaderinstellingen en stempel.
 2. Selecteren knop in menu 'Applicatie' of op RibbonTab 'CV/Lucht'
 3. Selecteer menu 'Symbolen'
  of
  gebruik toolbar WZ_Symbolen:
 4. Plaats toestellen
 5. Teken leidingen / kanalen
 6. Plaats appendages op leidingen/kanalen
 7.  Teken regelsignaalleidingen
 8. Plaats meetinstrumenten 
 9.  Bewerk de tekening (plaatsen coderingen, afmetingen, etc.
 10. Nummer de appendages en maak stuklijst aan
 11.  Plaats algemene teksten en informaties 
 12. Printen/Plotten tekening
 13. Bewaren tekening


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene informatie tekening en applicatie


Algemeen

Over de applicatie en over de tekening is algemene informatie op te vragen.

 

Opvragen algemene informatie

 1. Klik op knop
  of
  selecteer 'About Rel...'  in menu 'Applicatie',
 2. Klik op knop [ OK ] om het informatievenster te verlaten.


Terug naar Inhoudsopgave


Informatie uit tekening, Tooltips


Algemeen

Met de tooltip-functie is informatie over elementen in de tekening snel zichtbaar te krijgen door met de muis boven het element te “hangen”.


De tooltip-functie is vanuit menu’s en toolbars specifiek op te roepen, of te activeren door het intypen van een commando in algemene vorm.


 

Tooltips CV-gedeelte

 • Tooltips op te roepen vanuit menu’s van CV
  • CV-Stoom, Tooltip Leidingen
  • Koeling, Tooltip Leidingen
  • Apparaten, Radiatoren, Tooltip Radiator
  • Apparaten, Aansluitpunten, Tooltip Vermogen
  • Symbolen, Tooltip Codering
  • Symbolen, Ruimtenummer, Tooltip Ruimtenr
  • Bewerk, Procescodering, Tooltip Procescode
 • Tooltips op toolbars
  •  Tooltip Leidingen: Toolbar WZ_CV_Stoom
  •  Tooltip Leidingen:Toolbar WZ_Koeling
  •  Tooltip Radiatorgegevens: Toolbar WZ_Radiator
  •  Tooltip Vermogen: Toolbar WZ_Bewerk_ASP
  •  Tooltip Ruimtenummer: Toolbar WZ_Ruimtenr
  •  Tooltip Procescodering: Toolbar WZ_Procescodes
  •  Tooltip Symboolcodering: Toolbar WZ_Symbolen


Tooltips Lucht-gedeelte

 • Tooltips op te roepen vanuit menu’s van Lucht
  • Kanaal (), Tooltip Kanalen
  • Kanaal (), Kanaalontwerp, Tooltip Diam en snelheid
  • Kanaal #, Tooltip Kanalen
  • Rooster, Ruimtenummer, Tooltip Ruimtenr
  • Bewerk, Procescodering, Tooltip
 • Tooltips op toolbars
  •  Tooltip Procescodering: Toolbar WP_Procescode
  •  Tooltip Diam en Snelheid: Toolbar WP_Kanaalontwerp
  •  Tooltip Kanaalafmetingen: Toolbar WP_Kanaalrechthoekig
  •  Tooltip Kanaalafmetingen: Toolbar WP_Kanaalrond
  •  Tooltip Ruimtenummer: Toolbar WP_Ruimtenr


Algemene Tooltip-functie

Deze tooltip geeft algemene informatie, zoals laag en peilmaat, en alle door de applicatie toegekende extended data en attributen. 

 1. Type: NORTT (NORdined ToolTip)
 2. Ga met de muis over het element waarvan gegevens getoond moeten worden (niet op element klikken)
  Het element wordt gestippeld, en in de tooltip verschijnen de gegevens.
 3. Toets <Esc> om de functie af te sluiten


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld