Naar hoofdinhoud

CV & Lucht -01- Algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - CV & Lucht

Laatst gewijzigd op 18 mei 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen


Wat is NOR-CV & Lucht


Algemeen

Met NOR-CV & Lucht kunt u snel de plattegrond van de CV- en de Luchtbehandeling-installatie in een gebouw tekenen, evenals de werktuigkundige schematekening.

Voor de luchtinstallatie voor de woningbouw zijn speciale functies beschikbaar.

Een bouwkundige tekening kan als onderlegger in AutoCAD gekoppeld (XREF) worden. Een bouwkundige onderlegger kan ook getekend worden met de applicatie NOR Onderlegger.

De CV-installatie wordt 2D getekend, met 3D-informatie. De tekening kan in 3D worden getoond.

NOR-CV & Lucht draait onder AutoCAD.


Voor wie bedoeld

NOR-CV & Lucht is bedoeld voor:

 • Installatiebedrijven
 • Tekenbureaus voor lucht en cv-technische installaties
 • Gebouwbeheerders


Functionaliteit

NOR-CV & Lucht kent de functies voor:

 • Lucht-installatie-plattegrond
  • 2D-tekenen van tracé voor dubbellijnige kanalen voor toevoer, retour en afvoer (rond / rechthoekig)
  • Genereren van bochten, splitsingen en T aansluitingen
  • Omzetten van een polylijn naar een dubbellijnig kanaal, inclusief bochten
  • Berekenen van diameters via opgave van debiet en luchtsnelheid (luchtschuif)
  • Berekenen kanalen d.m.v. Vabi- en Bink-koppeling
  • Plaatsen van roosters, per stuk of in matrix, of op basis van polylijnen in de onderleggertekening (NOR-Onderlegger)
  • Opdelen van kanalen en toekennen positienummering
  • Genereren, plaatsen, printen en opslaan telstaten van kanalen, hulpstukken en roosters
  • Toevoegen en tonen procescoderingen
  • Plaatsen van diverse stromingspijlen
  • Aanpassen kanaalafmetingen
  • Onderbreken en helen van kanalen
 • Lucht-installatie voor woningbouw 
  • Plaatsen hulpstukken
  • Genereren sparingen
  • Genereren lijst sparingsmaten
  • Genereren zaagstaten
  • Genereren tellijst hulpstukken
 • CV-installatie-plattegrond
  • 3D-tekenen van enkel-lijnige leidingen, als enkele leiding of als combinatie van verschillende leidingen
  • Genereren van bochten en T-aansluitingen
  • Radiatorselectie van 14-tal fabrikanten, eventueel op basis van warmte-afgifte-berekening norm NBN236 en EN442
  • Automatisch aansluiten radiatoren op leidingen
  • Automatisch coderen leidingen en radiatoren
  • Genereren telstaten van radiatoren, hulpstukken en leidingen
  • Overbrengen van pijlen naar tekening van boven-/benedenverdieping
  • Pijlen plaatsen, vervangen, coderen, verschalen en roteren
 • Werktuigkundig principeschema van de installatie
  • Tekenen van leidingen en kanalen
  • Plaatsen symbolen, met automatische uitsnijding van leidingen
 • Sparingen
  • Plaatsen en genereren van wand- en vloersparingen
  • Genereren wandaanzicht wandsparingen
  • Bematen sparingen
 • Algemeen
  • Bematen van de tekening
  • Plaatsen en bewerken van teksten;
  • Modificeren van lagen.
  • Opslaan en inlezen van laaginstellingen
  • Genereren van een renvooi


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel, versie 2.0.


Aansluitende programma’s:

NOR-Onderlegger:

Om snel een schematische bouwkundige plattegrond te tekenen.

Binnen NOR-Onderlegger kunnen ruimtedefinities automatisch worden gegenereerd:

 • oppervlak volgens Vloerbedekking-oppervlak
 • oppervlak volgens NEN 2580

CAD-Afsprakenstelsel Versie 2.0 wordt gehanteerd voor de informatiescheiding en laagnamen.


NPQ-Techline:

Voor het tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van werktuigkundige installaties in 3D.


NOR-Technische Ruimte:

Voor het dubbellijnig tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van installaties in technische ruimten.


NOR-Sprinkler:

Voor het tekenen van sprinkler-installaties.


NOR-Sanitair:

Voor het enkellijnig tekenen van de installatietekening (plattegrond en isometrie) voor:

 • afvoerinstallaties
 • tapwater-installaties
 • gas-installaties
 • droge en natte brandbeveiligingsinstallaties (geen sprinkler).


NOR-Afvoeren:

Voor het dubbellijnig tekenen van Geberit®, Dyka®, Wavin®, Pipelife®, Twebo®, Milder® en Martens® afvoersystemen.


NOR-W-Principeschema:

Voor het tekenen van het principeschema van de werktuigkundige installatie. Gebruik wordt gemaakt van een database voor aanvullende informatie.


NOR-Elektra:

Voor het snel tekenen van de elektrotechnische installatie tekening.

NOR-Elektra kan tellijsten maken. Gegevens kunnen naar NOR-E-Database worden gestuurd om vervolgens aantallen en vermogens in installatieschema’s in te vullen.


NOR-E-Schema:

Voor het tekenen van elektrotechnische installatieschema’s.

Met NOR-E-Database bewerkte gegevens kunnen in de installatie schema tekening worden ingelezen. (Turfstaat).


NOR-E-Database:

Hierin zijn standaard gegevens van armaturen, contactdozen etc. opgenomen.

Binnen NOR-E-Database kunnen per project gegevens vanuit de tekeningen worden verzameld.


NOR-E-Tunnel:

Voor het genereren van sparingen in wanden en plafonds t.b.v. tunnelbekistingen en vloerplaten. 

Deze module is een uitbreiding van de standaard sparingsfunctie binnen NOR-Elektra, en wordt bij installatie hierin volledig geïntegreerd.


NOR-Stroomkringschema:

Voor het tekenen van uitgebreide stroomkringschema’s voor schakel- en regelkasten en het genereren van klemmenstroken


Terug naar Inhoudsopgave


Over deze handleiding


Algemeen

Deze handleiding is tevens als Help op te roepen in de applicatie met knop of via menu 'Applicatie', 'Applicatie Help'.


Schrijfwijzen

De volgende notaties voor functietoetsen, commando’s en opties worden gebruikt:


SchrijfwijzeNotatieVoorbeeld
FunctietoetsenVet en tussen < ><F1>, <Enter>, <Alt><F1>
MenuVetBestand
MenukeuzeVetOpenen
Commando<HOOFDLETTERS><MOVE> , <ERASE>

Opties,  AutoCAD

Nordined

<kleine letters>

vet 

<int>, <mid>

Wijzig, Maak

Knoppen,    Tekst


Plaatje

Vet, tussen ]


Bitmap

[ OK ], [ Nieuw ]

 
VenstersCursief en tussen ' ''Sortering maken'


Aanwijzen/selecteren

Hiermee worden de standaard AutoCAD handeling bedoeld.

 1. Zet de cursor (kruis in tekenveld, pijl in menu en schermmenu) met behulp van de muis op het gewenste punt;
 2. Klik op de linker muistoets (voor rechtshandige ingestelde muis)


Opgeven opties en waarden

Voor het opgeven van opties en waarden zijn 4 methoden beschikbaar:

 • Intoetsen van optie/waarde op commando-regel
 • Selecteren van waarde op commando-regel
 • Oproepen shortcutmenu met rechter muistoets en vervolgens optie of waarde selecteren, indien geactiveerd in Options
 • Knop op toolbar met optie, niet altijd beschikbaar 

Instructieblok

 1. Hierin worden de te volgen stappen opgesomd.
 2. Doe dit …..
 3. Klik op knop
 4. etc.
  Notities, opmerkingen en aanwijzingen worden op deze manier aangegeven.Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving van het scherm


Algemeen

NOR-CV & Lucht heeft eenzelfde schermopbouw en besturing als AutoCAD.

 • De AutoCAD ribbon is hier verkleind tot 1 enkele regel.
 • De menubalk is hier zichtbaar gemaakt met MENUBAR = 1
 • De Toolpalette is gevuld met van de site gedownloade tools.


Terug naar Inhoudsopgave


Knoppenbalken /Toolbars


Algemeen

Voor elke applicatie zijn een reeks van toolbars beschikbaar; bijna elke functie is met een aparte knop oproepbaar.

 • Vanuit algemene knoppenbalken zijn via fly-outs de knoppen zichtbaar; de laatst gebruikte knop wordt dan zichtbaar in de betreffende algemene knoppenbalk
 • Van elke Fly-out is een aparte knoppenbalk beschikbaar

De toolbars kunnen zichtbaar gemaakt worden

 • Via menu 'Applicatie', 'Toolbars …', vervolgmenu
 • door klikken met de rechter muistoets op een Nordined-, of Afvoerknop
 • door klikken met de rechter muistoets in het gebied waarin toolbars worden getoond (achter/naast een toolbar).


Knoppen Algemeen menu (Ribbon, toolbar, pull-down)


Nordined Algemeen

Naar AutoCAD menu

Herhaal laatste Nordined commando

Wisselen menu

Opnieuw laden van bij de tekening horende applicatie
Instellen plotschaal

Instellen teksthoogte

Plaatsen kader

Kader verwijderen

Tekststijl instellingen
Lagen Manager

Laag actief maken

Laag (van element) wijzigen

Laaginstellingen
Plaats Opschrift

Plaats Bijschrift

Plaats Opmerkingen

Tekst wijzigen

Attributen wijzigen
Plaatsen wijzigingspijl met wijzigingsdatum

Plaatsen Noordpijl

Plaatsen Schaallat

Oproepen Helpbestand van de applicatie

Oproepen algemene Help

Release informatieCadac Website

Cadac Support Portal

Remote helpdesk


Terug naar InhoudsopgaveAlgemeen

Binnen de NOR-CV & Lucht kan gewisseld worden tussen twee menu’s:

 • CV
 • Lucht
Het menu dat als laatste is geactiveerd zal bij de eerstvolgende keer dat NOR-Applicaties worden gestart opnieuw worden geactiveerd.
De menubalken NOR-CV en NOR-Lucht bevatten een extra menu Prefab. Dit menu bestaat uit een verzameling functies uit verschillende andere menu’s plus een gedeelte maatwerk.


 • Het zichtbaar maken van menubalk (pull-downmenu's): variabele MENUBAR op 1 zetten


Ribbon: CV

Panel: CV/Lucht

Pull-down menus:

Applicatie (Toolbars CV Lucht > ) 

Toolbar:

WZ_menu


Ribbon: CV

Panel: CV

Pull-down menu:

Applicatie (Instellingen -> Radiatoren)

Toolbar:

WZ_Algemeen


Ribbon: CV

Panel: CV-Stoom

Pull-down menu:

CV-stoom

Toolbar:

WZ_CV_stoom


Ribbon: CV

Panel: Afwerklaag

Pull-down menu:

CV-stoom (Afwerklaag)

Toolbar:

WZ_Afwerklaag


Ribbon: CV

Panel: Koeling

Pull-down menu:

Koeling

Toolbar:

WZ_Koeling


Ribbon: CV

Panel: Symbolen

Pull-down menu:

Symbolen (Meetinstrument, Ruimtenummer, Leidingen)

Toolbars:

WZ_Symbolen

WZ_Ruimtenr


Ribbon: CV

Panel: Tellen

Pull-down menu:

Tellen (Calculatie)

Toolbar:

WZ_Tellen


Ribbon: CV

Panel: Usermenu

Pull-down menu:

Usermenu

Toolbar:

WZ_Usermenu


Ribbon: CV

Panel: Maatvoeren

Pull-down menu:

Maatvoeren

Toolbar:

WZ_Maatvoering


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Leidingen

Pull-down menu's:

Bewerk - Leidingen

Bewerk - Weergave


Toolbars:

WZ_Bewerk_Leidingen

WZ_Koeling

WZ_CV_stoom


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Bereken

Pull-down menu:

Bewerk - Berekenen

Toolbar:

WZ_Bewerk_ASP


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Radiatoren

Pull-down menu:

Bewerk - Radiator

Toolbars:

WZ_Radiator

WZ_Bewerk_ASP


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Procescode

Pull-down menu:

Bewerk - Procescodering

Toolbar:

WZ_Procescodes


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Pijlen

Pull-down menu:

Bewerk (Pijlen) 

Toolbar:

WZ_Bewerk_Pijl


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Aansluitpunten

Pull-down menu:

Apparaten - Aansluitpunten 

Toolbar:

WZ_Bewerk_ASP


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Weergave

Pull-down menu:

Bewerk - Weergave

Toolbars:

WZ_Algemeen

WZ_Bewerk_Leidingen

WZ_Procescodes


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Verwijderen

Pull-down menu:

Bewerk - Verwijderen

Toolbars:

Diversen:


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Excel

Pull-down menu:

Bewerk - Excel koppeling 

Toolbar:

WZ_Algemeen


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Ruimtenummers

Pull-down menu:

Symbolen - Ruimtenummer

Toolbar:

WZ_Ruimtenr


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Regelsymbolen

Pull-down menu:

Symbolen - Meetinstrument

Toolbar:

WZ_Symbolen


Ribbon: CV - Bewerk

Panel: Lagen

Pull-down menu:

Bewerk - Laag bewerking

Toolbar:

WZ_Laag bewerking

Terug naar InhoudsopgaveAlgemeen

Binnen de NOR-CV & Lucht kan gewisseld worden tussen twee menu’s:

 • CV
 • Lucht
Het menu dat als laatste is geactiveerd zal bij de eerstvolgende keer dat NOR-Applicaties worden gestart opnieuw worden geactiveerd.
De menubalken NOR-CV en NOR-Lucht bevatten een extra menu Prefab. Dit menu bestaat uit een verzameling functies uit verschillende andere menu’s plus een gedeelte maatwerk.


 • Het zichtbaar maken van menubalk (pull-downmenu's): variabele MENUBAR op 1 zetten


Ribbon: Lucht

Panel: CV/Lucht

Pull-down menus:

Applicatie + Applicatie - Toolbars CV Lucht >


Toolbar:


Ribbon: Lucht

Panel: Lucht

Pull-down menu:

Applicatie - Instellingen >

Toolbar:

WP_Algemeen


Ribbon: Lucht

Panel: Systeemkeuze

Pull-down menu's:

Kanaal () - Systeemkeuze >

Kanaal # - Systeemkeuze >

Toolbar:

WP_Systeemkeuze


Ribbon: Lucht

Panel: Kanaal Ø

Pull-down menu:

Kanaal () - Kanaal >

Toolbar:

WP_Kanaalrond


Ribbon: Lucht

Panel: Kanaal #

Pull-down menu:

Kanaal # - Kanaal >

Toolbar:

WP_Kanaalrechthoekig


Ribbon: Lucht

Panel: Ø Aftakking #

Pull-down menu's:

Kanaal () - Aftakkingen >

Kanaal # - Aftakkingen >

Bewerk - Kanalen


Toolbars:

WP_Hulpstukken_Rond

WP_Hulpstukken_RH

WP_Opdelen_Kanalen


Ribbon: Lucht

Panel: Ø Bochten #

Pull-down menu's:

Kanaal () - Bochten

Kanaal # - Bochten

Toolbars:

WP_Hulpstukken_Rond

WP_Hulpstukken_RH


Ribbon: Lucht

Panel: Ø Verlopen #

Pull-down menu's:

Kanaal () - Verlopen

Kanaal # - Verlopen

 

Toolbars:

WP_Hulpstukken_Rond

WP_Hulpstukken_RH


Ribbon: Lucht

Panel: Ø Kleppen #

Pull-down menu's:

Kanaal () - Kleppen >

Kanaal # - Kleppen >


Toolbars:

WP_Hulpstukken_Rond

WP_Hulpstukken_RH


Ribbon: Lucht

Panel: Symbolen


Pull-down menu's:

Rooster / Roosters - Ruimtenummer >


Kanaal () - Verbindingen >

Apparaat


Toolbars:

Diversen:


Ribbon: Lucht

Panel: Tellen

Pull-down menu:

Tellen


Toolbar:

WP_Tellen


Ribbon: Lucht

Panel: Maatvoeren


Pull-down menu's:

Maatvoering

Bewerk - Pijlen >


Toolbars:

WP_Maatvoering

WP_Bewerk Pijl


Ribbon: Lucht

Panel: Usermenu


Pull-down menu:

Usermenu


Toolbar:

WP_Usermenu


Terug naar Inhoudsopgave


Ribbon: Lucht Woningbouw

Panel: Kanaal Ø

Pull-down menu:

Kanaal () - Woningbouw >


Toolbar:

WP_Woningbouw


Ribbon: Lucht Woningbouw

Panel: Kanaal #

Pull-down menu:

Kanaal () - Woningbouw >


Toolbar:

WP_Woningbouw


Ribbon: Lucht Woningbouw

Panel: Hulpstukken


Pull-down menu:

Kanaal () - Woningbouw >


Toolbar:

WP_Woningbouw


Ribbon: Lucht Woningbouw

Panel: Bewerk


Pull-down menu:

Kanaal () - Woningbouw >


Toolbar:

WP_Woningbouw


Terug naar Inhoudsopgave


Ribbon: Lucht Kanaalontwerp

Panel: Kanaal


Pull-down menu:

Kanaal () - Kanaalontwerp >

Toolbar:

WP_Kanaalontwerp


Ribbon: Lucht Kanaalontwerp

Panel: Rooster


Pull-down menu:

Kanaal () - Kanaalontwerp >

Toolbar:

WP_Kanaalontwerp


Ribbon: Lucht Kanaalontwerp

Panel: Bewerk

Pull-down menu:

Kanaal () - Kanaalontwerp >

Toolbar:

WP_Kanaalontwerp


Terug naar Inhoudsopgave


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Kanalen

Pull-down menu's:

Bewerk - Kanalen > / Bewerk - Kanalen - Afmetingen > / Bewerk - Kanalen - Onderbreken >

Kanaal () - Kanaal > / Kanaal #- Kanaal >

Toolbars:

WP_Bewerk_Kanalen

WP_Bewerk_Kanalen


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Isolatie

Pull-down menu:

Kanaal () - Isolatie > / Kanaal # - Isolatie > 


Toolbar:

WP_Isolatie


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Roosters

Pull-down menu:

Bewerk - Roosters >

Toolbar:

WP_Roosters


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Procescode

Pull-down menu:

Bewerk - Procescodering >


Toolbar:

WP_Procescodes


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Pijlen

Pull-down menu:

Bewerk - Pijlen >


Toolbar:

WP_Bewerk_pijl


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Verwijderen

Pull-down menu:

Bewerk - Verwijderen >


Toolbars:

Diversen:


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Excel

Pull-down menu:

Bewerk - Excel koppeling >

Toolbar:

WP_Algemeen


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Ruimtenummers

Pull-down menu:

Bewerk - Ruimtenummer >

Toolbar:

WP_Ruimtenr


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Posnr.

Pull-down menu:

Bewerk - Kanalen - Posnummer >

Toolbar:

WP_Opdelen_Kanalen


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Artikelcode

Pull-down menu's:

Tellen / Tellen - Artikelcode Toevoegen >

Apparaat


Toolbars:

WP_Bergschenhoek

WP_Apparaten


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Genereer

Pull-down menu:

Bewerk - Kanalen - Genereren >


Toolbars:

WP_Bewerk_Kanalen

WP_Woningbouw

WP_Hulpstukken_RH


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Weergave

Pull-down menu:

Bewerk - Weergave >


Toolbars:

WP_Algemeen

WP_Woningbouw


Ribbon: Lucht - Bewerk

Panel: Lagen

Pull-down menu:

Bewerk - Laag bewerking >

Toolbar:

WP_Lagen

Terug naar Inhoudsopgave

Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld