Naar hoofdinhoud

BHV -01- Algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - BHV (BedrijfsHulpVerlening)

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen


Wat is NOR-BedrijfsHulpVerlening


Algemeen

NOR-BedrijfsHulpVerlening (BHV) is een applicatie op basis van AutoCAD

Met NOR-BHV kunnen snel tekeningen worden samengesteld voor:

 • Aanvalsplattegrond
  • Terrein
  • Gebouw
 • Ontruimingsplattegrond of Evacuatieplattegrond
  • Aanduiding nooduitgangen
  • Horizontale en verticale vluchtroutes
  • Elementaire brandbestrijdingsmiddelen
 • Veiligheidsplattegrond voor gebouw en voor terrein
  • Plaats brandmelders
  • Bedrijfsveiligheid
   Waarschuwingstekens, Veiligheidsborden/redding, Gebodsborden, Verbodstekens

Hierbij worden bouwkundige en installatie gegevens via een referentie-koppeling aan deze tekening(en) toegevoegd.

Bij het samenstellen van de symboolbibliotheek is uitgegaan van de

 • NEN 7010, Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden (2013)
 • NEN 1414, Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden (november 2007)
 • NEN 1413, Symbolen voor brandveiligheidsvoorzieningen op tekeningen en schema’s (2e Ontwerp 1990)
  (N.b. niet alle symbolen zijn opgenomen)
 • NEN 3011:2004, Veiligheidskleuren en –symbolen in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 6088:2002, Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtrouteaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
 • NTA 8112-1 Leidraad voor een ontruimingsplan, Deel 1 Kantoorgebouwen (mei 2002)
 • NTA 8112-2 Leidraad voor een ontruimingsplan, Deel 2 Onderwijsgebouwen (september 2002)
 • NEN3593, NEN3595, EN60595.2.22, Richtlijn EG
 • Richtlijnen Aanvalsplannen, Inspectie voor het Brandweerwezen

Tevens zijn veel voorkomende pictogrammen toegevoegd.

Met de komst van de NEN7010 zijn de voorgaande normen feitelijk vervallen. Voor de volledigheid zijn de symbolen van die voorgaande normeringen nog wel te gebruiken. De NEN 7010, NEN 1414 en NEN 3011 symbolen zijn in aparte plaatsingsmenu's opgenomen. 

NOR-BHV tekent 2-dimensionaal.


Voor wie bedoeld

NOR-BHV is bedoeld voor:

 • Voor gebouwbeheerders, Veiligheidsdeskundigen
 • Om snel ontruimingsplannen, brandbestrijdingsplannen en aanvalsplannen samen te stellen.

Functionaliteit

NOR-BHV kent functies voor:

 • plaatsen symbolen t.b.v. ontruimingsplattegronden, aanvalsplattegronden en veiligheidsplattegronden
 • aanpassen symbolen (grootte, oriëntatie en rotatie)
 • vervangen van symbolen, attributen en teksten
 • genereren van vluchtroutes
 • arceren van aan te geven gebieden m.b.t. verharding en open water
 • koppelen en ontkoppelen van referentietekeningen t.b.v. de bouwkundige en installatietechnische gegevens
 • plaatsen van kaders, stempels en renvooi, noordpijl en schaallat
 • aanmaken en plaatsen eigen symbolen


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-afsprakenstelsel, versie 2.0.


Aansluitende programma’s:

NOR-Onderlegger

Om snel een schematische bouwkundige plattegrond te tekenen.

Binnen NOR-Onderlegger kunnen ruimtedefinities automatisch worden gegenereerd:

 • oppervlak volgens Vloerbedekkingoppervlak, en
 • oppervlak volgens NEN 2580

CAD-Afsprakenstelsel Versie 2.0 wordt gehanteerd voor de informatiescheiding en laagnamen.


NPQ-Techline

Voor het tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van werktuigkundige installaties in 3D.


NOR-Technische Ruimte

Voor het dubbellijnig tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van installaties in technische ruimten.


NOR-Sprinkler

Voor het tekenen van sprinklerinstallaties.


NOR-Sanitair

Voor het enkellijnig tekenen van de installatietekening (plattegrond en isometrie) voor:

 • afvoerinstallaties
 • tapwater-installaties
 • gas-installaties
 • droge en natte brandbeveiligingsinstallaties (geen sprinkler).


NOR-CV&Lucht

Voor het tekenen van de volgende installatietekeningen.

 • Enkellijnig tekenen van CV-installaties met 3-D informatie
 • Radiator-selectie op basis van warmteafgifte berekening
 • Dubbellijnig tekenen van luchtbehandelingsinstallaties in 2-D
 • Kanaalafmeting te bepalen uit debiet en luchtsnelheid.
 • Genereren van telstaten
 • Maken schematekening van de werktuigkundige installatie


NOR-Afvoeren
Voor het dubbellijnig tekenen van Geberit®, Dyka®, Wavin® en Twebo® afvoersystemen.


NOR-W-Principeschema

Voor het tekenen van het principeschema van de werktuigkundige installatie. Gebruik wordt gemaakt van een database voor aanvullende informatie.


NOR-Elektra

Voor het snel tekenen van de elektrotechnische installatie tekening.

NOR-Elektra kan tellijsten maken. Gegevens kunnen naar NOR-E-Database worden gestuurd om vervolgens aantallen en vermogens in installatieschema’s in te vullen.


NOR-E-Schema

Voor het tekenen van elektrotechnische installatieschema’s.

Met NOR-E-Database bewerkte gegevens kunnen in de installatie schema tekening worden ingelezen. (Turfstaat).


NOR-E-Database

Hierin zijn standaard gegevens van armaturen, contactdozen etc. opgenomen.

Binnen NOR-E-Database kunnen per project gegevens vanuit de tekeningen worden verzameld.


NOR-E-TUNNEL

Voor het genereren van sparingen in wanden en plafonds t.b.v. tunnelbekistingen en vloerplaten. 

Deze module is een uitbreiding van de standaard sparingsfunctie binnen NOR-Elektra, en wordt bij installatie hierin volledig geïntegreerd.


NOR-Stroomkringschema

Voor het tekenen van uitgebreide stroomkringschema’s voor schakel- en regelkasten en het genereren van klemmenstroken

Terug naar Inhoudsopgave


Over deze handleiding


Algemeen

Deze handleiding is tevens als Help op te roepen in de applicatie met knop of via menu 'Applicatie', 'Applicatie Help'.


Schrijfwijzen

De volgende notaties voor functietoetsen, commando’s en opties worden gebruikt:

SchrijfwijzeNotatieVoorbeeld
FunctietoetsenVet en tussen < ><F1>, <Enter>, <Alt><F1>
MenuVetBestand
MenukeuzeVetOpenen
Commando<HOOFDLETTERS><MOVE> , <ERASE>

Opties,  AutoCAD

Nordined

<kleine letters>

vet

<int>, <mid>

Wijzig, Maak

Knoppen,    Tekst


Plaatje

Vet, tussen ]


Bitmap

[ OK ], [ Nieuw ]

VenstersCursief en tussen ' ''Sortering maken'


Aanwijzen/selecteren

Hiermee worden de standaard AutoCAD handeling bedoeld.

 1. Zet de cursor (kruis in tekenveld, pijl in menu en schermmenu) met behulp van de muis op het gewenste punt;
 2. Klik op de linker muistoets (voor rechtshandige ingestelde muis)


Instructieblok

 1. Hierin worden de te volgen stappen opgesomd.
 2. Doe dit …..
 3. Klik op knop
 4. etc.
  Notities, opmerkingen en aanwijzingen worden op deze manier aangegeven.Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving van het scherm


Algemeen

NOR-BHV heeft eenzelfde schermopbouw en besturing als AutoCAD.

De menubalk wordt zichtbaar als de variabele MENUBAR = 1.

Een eigen Toolpalette kan worden opgebouwd vanuit de toolbars.

Terug naar Inhoudsopgave


Knoppenbalken /Toolbars

Algemeen

Voor elke applicatie zijn een reeks van toolbars beschikbaar; bijna elke functie is met een aparte knop oproepbaar.

 • Vanuit algemene knoppenbalken zijn via fly-outs de knoppen zichtbaar; de laatst gebruikte knop wordt dan zichtbaar in de betreffende algemene knoppenbalk
 • Van elke Fly-out is een aparte knoppenbalk beschikbaar

De toolbars kunnen zichtbaar gemaakt worden

 • Via menu 'Applicatie', 'Toolbars …', vervolgmenu
 • door klikken met de rechter muistoets op een Nordined-, of BHV-knop
 • door klikken met de rechter muistoets in het gebied waarin toolbars worden getoond (achter/naast een toolbar).


Knoppen Algemeen menu (Ribbon, toolbar, pull-down)


Nordined Algemeen

Naar AutoCAD menu

Herhaal laatste Nordined commando

Wisselen menu

Opnieuw laden van bij de tekening horende applicatie
Instellen plotschaal

Instellen teksthoogte

Plaatsen kader

Kader verwijderen

Tekststijl instellingen
Lagen Manager

Laag actief maken

Laag (van element) wijzigen

Laaginstellingen
Plaats Opschrift

Plaats Bijschrift

Plaats Opmerkingen

Tekst wijzigen

Attributen wijzigen
Plaatsen wijzigingspijl met wijzigingsdatum

Plaatsen Noordpijl

Plaatsen Schaallat

Oproepen Helpbestand van de applicatie

Oproepen algemene Help

Release informatieCadac Website

Cadac Support Portal

Remote helpdesk


Terug naar Inhoudsopgave


Menustructuur BHV


Ribbon: BHV

Panel: BHV

Pull-down menu:

Applicatie (Toolbars > / Instellingen > ) 


Ribbon: BHV

Panel: Xref's

Pull-down menu:

Xref's


Toolbar:

Xrefs


Ribbon: BHV

Panel: Plan

Pull-down menu:

Plan

Toolbar:

Plan


Ribbon: BHV

Panel: Plan (NEN-EN-ISO 7010)

Pull-down menu:

Plan NEN-EN-ISO 7010

Ribbon: BHV

Panel: Plan (NEN 1414)

Pull-down menu:

Plan NEN 1414

Toolbar:

Plan NEN 1414


Ribbon: BHV

Panel: Plan (NEN 3011)

Pull-down menu:

Plan NEN 3011

Toolbar:

Plan NEN 3011


Ribbon: BHV

Panel: Representatie

Pull-down menu:

Representatie

Toolbar:

Representatie


Ribbon: BHV

Panel: Maatvoering

Pull-down menu:

Maatvoering

Toolbar:

Bewerk


Ribbon: BHV

Panel: Usermenu

Pull-down menu:

Usermenu

Toolbar:

Usermenu


Ribbon: BHV - Bewerk

Panel: Definities

Pull-down menu:

Bewerk

Toolbar:

Bewerk


Ribbon: BHV - Bewerk

Panel: Zichtbaarheid

Pull-down menu:

Bewerk 


Ribbon: BHV - Bewerk

Panel: Coderen

Pull-down menu:

Bewerk 

Toolbar:

Bewerk


Ribbon: BHV - Bewerk

Panel: Bewerk

Pull-down menu:

Bewerk

Toolbar:

Bewerk


Ribbon: BHV - Bewerk

Panel: Lagen

Pull-down menu:

Bewerk (Laagbewerking) 

Toolbar:

Laag bewerking


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld