Naar hoofdinhoud

Afvoeren -09- Bijlagen - TheModus Professional (Nordined)

How to - Afvoeren

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEBijlagen


Bestanden met Standaardinstellingen


Algemeen

Een aantal instellingen (zoals de laatst gebruikte waarden) worden door het programma zelf opgeslagen.

Andere instellingen kunnen met de functie  'Instellingen', 'Algemeen' in menu 'Applicatie' worden aangepast. Deze instellingen zijn opgeslagen in een aantal configuratiebestanden (.ini) die eventueel ook met een DOS-tekstverwerker worden aangepast.


De bestanden zijn vanaf versie 9.0 niet meer in de C:\Program Files\ geplaatst, maar worden conform Windows bij de gebruikersinstellingen opgeslagen in:

  • C:\Users\<usernaam>\AppData\Roaming\.. (%AppData%)


De volgende bestanden worden gebruikt:

MapBestandInhoud
C:\Program Files (x86)\Cadac Group\Techniek 10.x\Lib\Norstart.ini

Geïnstalleerde NOR-Applicaties

paden voor die NOR-Applicaties

%AppData%\Cadac Group\..
..\Techniek .x\Lib\i10
Nordined.iniTekst-instellingen
Normenu.ini  
Nor_lay.iniAlgemene laagnamen
W-lagen.ini

laag-nummers en –namen voor alle W-applicaties

NOR-CV&Lucht

NOR-Afvoeren

NOR-Sanitair

NOR-Sprinkler

NOR-Technische Ruimte

W-renvoo.iniOmschrijvingen t.b.v. renvooi
..\Techniek 10.x\AV\i\
Afvoer.iniStandaard instelling Afvoer
..\Techniek 10.x\Wlib\i\
Lastdcl.iniLaatst gebruikte instellingen dialoogvensters
Lastvar.iniLaatst gebruikte waarde
Lzwz.iniStandaard instellingen
Excel-CAD.iniImport-instellingen
..\Techniek 10.x\Wlib\D
NorRouteRef.mdbReferentie database voor Routing module
NorRoute.mdbWerk database voor Routing module. Wordt automatisch gegenereerd bij het werken


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld