Naar hoofdinhoud

Afvoeren -01- Algemeen - TheModus Professional (Nordined)

How to - Afvoeren

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen


Wat is NOR-Afvoeren


Algemeen

Met NOR-Afvoeren kan snel een rioleringsstelsel getekend worden voor DYKA® afvoer-systemen, Geberit® afvoersystemen, Wavin® afvoersystemen, Twebo® afvoersystemen, Pipelife® afvoersystemen, Milder® afvoersystemen en Martens® afvoersystemen.

Een bouwtekening kan als onderlegger in AutoCAD geladen worden. Een bouwkundige onderlegger kan ook aangemaakt worden met de applicatie NOR-Onderlegger.

NOR-Afvoeren tekent 2-dimensionaal.

NOR-Afvoeren draait onder AutoCAD (MEP)


Voor wie bedoeld

NOR-Afvoeren is bedoeld voor:

 • Installatiebedrijven
 • Gebouwbeheerders


Functionaliteit

NOR-Afvoeren kent de volgende functies voor:

 • Tekenen afvoersysteem
  • kunnen omschakelen tussen fabrikanten in één tekening
  • tekenen van dubbellijnige afvoeren (in op te geven doorsnede);
  • automatisch genereren van bochten;
  • genereren van T-stukken
 • Sparingstekening
  • Plaatsen en genereren van wand- en vloersparingen
  • Genereren wandaanzicht wandsparingen
  • Bematen sparingen
 • Positienummering, zaagstaten en telstaten
  • toekennen van positienummering;
  • genereren zaagstaat;
  • genereren telstaten van hulpstukken;
  • genereren materiaalstaat
  • exportbestand t.b.v. Dyka
 • Algemeen
  • Enkellijnige presentatie van de installatietekening;
  • Bematen van de tekening
  • Tekenen van pijlen en plaatsen van teksten;
  • Uitvoer van telstaten naar tekening, ASCII bestand en printer;
  • Modificeren van lagen.
  • Opslaan en inlezen van laaginstellingen


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel, versie 2.0.


Aansluitende programma’s:

NOR-Onderlegger

Om snel een schematische bouwkundige plattegrond te tekenen.

Binnen NOR-Onderlegger kunnen ruimtedefinities automatisch worden gegenereerd:

 • oppervlak volgens Vloerbedekkingoppervlak, en
 • oppervlak volgens NEN 2580

CAD-Afsprakenstelsel Versie 2.0 wordt gehanteerd voor de informatiescheiding en laagnamen.


NPQ-Techline

Voor het tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van werktuigkundige installaties in 3D.NOR-Technische Ruimte

Voor het dubbellijnig tekenen van plattegronden, doorsneden en aanzichten van installaties in technische ruimten.


NOR-Sprinkler

Voor het tekenen van sprinklerinstallaties.


NOR-Sanitair

Voor het enkellijnig tekenen van de installatietekening (plattegrond en isometrie) voor:

 • afvoerinstallaties
 • tapwater-installaties
 • gas-installaties
 • droge en natte brandbeveiligingsinstallaties (geen sprinkler).


NOR-CV&Lucht

Voor het tekenen van de volgende installatietekeningen.

 • Enkellijnig tekenen van CV-installaties met 3-D informatie
 • Radiator-selectie op basis van warmteafgifte berekening
 • Dubbellijnig tekenen van luchtbehandelingsinstallaties in 2-D
 • Kanaalafmeting te bepalen uit debiet en luchtsnelheid.
 • Genereren van telstaten
 • Maken schematekening van de werktuigkundige installatie


NOR-W-Principeschema

Voor het tekenen van het principeschema van de werktuigkundige installatie. Gebruik wordt gemaakt van een database voor aanvullende informatie.NOR-Elektra

Voor het snel tekenen van de elektrotechnische installatie tekening.

NOR-Elektra kan tellijsten maken. Gegevens kunnen naar NOR-E-Database worden gestuurd om vervolgens aantallen en vermogens in installatieschema’s in te vullen.


NOR-E-Schema

Voor het tekenen van elektrotechnische installatieschema’s.

Met NOR-E-Database bewerkte gegevens kunnen in de installatie schema tekening worden ingelezen. (Turfstaat).


NOR-E-Database

Hierin zijn standaard gegevens van armaturen, contactdozen etc. opgenomen.

Binnen NOR-E-Database kunnen per project gegevens vanuit de tekeningen worden verzameld.

NOR-E-TUNNEL

Voor het genereren van sparingen in wanden en plafonds t.b.v. tunnelbekistingen en vloerplaten. 

Deze module is een uitbreiding van de standaard sparingsfunctie binnen NOR-Elektra, en wordt bij installatie hierin volledig geïntegreerd.


NOR-Stroomkringschema

Voor het tekenen van uitgebreide stroomkringschema’s voor schakel- en regelkasten en het genereren van klemmenstroken


Terug naar Inhoudsopgave


Over deze handleiding


Algemeen

Deze handleiding is tevens als Help op te roepen in de applicatie met knop of via menu 'Applicatie', 'Applicatie Help'.


Schrijfwijzen

De volgende notaties voor functietoetsen, commando’s en opties worden gebruikt:


SchrijfwijzeNotatieVoorbeeld
FunctietoetsenVet en tussen < ><F1>, <Enter>, <Alt><F1>
MenuVetBestand
MenukeuzeVetOpenen
Commando<HOOFDLETTERS><MOVE> , <ERASE>

Opties,  AutoCAD

Nordined

<kleine letters>

vet 

<int>, <mid>

Wijzig, Maak

Knoppen,    Tekst


Plaatje

Vet, tussen ]


Bitmap

[ OK ], [ Nieuw ]

 
VenstersCursief en tussen ' ''Sortering maken'


Aanwijzen/selecteren

Hiermee worden de standaard AutoCAD handeling bedoeld.

 1. Zet de cursor (kruis in tekenveld, pijl in menu en schermmenu) met behulp van de muis op het gewenste punt;
 2. Klik op de linker muistoets (voor rechtshandige ingestelde muis)


Instructieblok

 1. Hierin worden de te volgen stappen opgesomd.
 2. Doe dit …..
 3. Klik op knop
 4. etc.
  Notities, opmerkingen en aanwijzingen worden op deze manier aangegeven.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving van het scherm


Algemeen

NOR-Afvoeren heeft eenzelfde schermopbouw en besturing als AutoCAD.

De menubalk wordt zichtbaar als de variabele MENUBAR = 1.

Een eigen Toolpalette kan worden opgebouwd vanuit de toolbars.


Terug naar Inhoudsopgave


Knoppenbalken /Toolbars


Algemeen

Voor elke applicatie zijn een reeks van toolbars beschikbaar; bijna elke functie is met een aparte knop oproepbaar.

 • Vanuit algemene knoppenbalken zijn via fly-outs de knoppen zichtbaar; de laatst gebruikte knop wordt dan zichtbaar in de betreffende algemene knoppenbalk
 • Van elke Fly-out is een aparte knoppenbalk beschikbaar

De toolbars kunnen zichtbaar gemaakt worden

 • Via menu 'Applicatie', 'Toolbars …', vervolgmenu
 • door klikken met de rechter muistoets op een Nordined-, of Afvoerknop
 • door klikken met de rechter muistoets in het gebied waarin toolbars worden getoond (achter/naast een toolbar).

Knoppen Algemeen menu (Ribbon, toolbar, pull-down)


Nordined Algemeen

Naar AutoCAD menu

Herhaal laatste Nordined commando

Wisselen menu

Opnieuw laden van bij de tekening horende applicatie
Instellen plotschaal

Instellen teksthoogte

Plaatsen kader

Kader verwijderen

Tekststijl instellingen
Lagen Manager

Laag actief maken

Laag (van element) wijzigen

Laaginstellingen
Plaats Opschrift

Plaats Bijschrift

Plaats Opmerkingen

Tekst wijzigen

Attributen wijzigen
Plaatsen wijzigingspijl met wijzigingsdatum

Plaatsen Noordpijl

Plaatsen Schaallat

Oproepen Helpbestand van de applicatie

Oproepen algemene Help

Release informatieCadac Website

Cadac Support Portal

Remote helpdesk


Terug naar InhoudsopgaveRibbon: Afvoeren

Panel: Afvoeren

Pull-down menus:

Afvoeren, Applicatie (Toolbars > / Instellingen > ) 

Toolbars:

AV_Afvoeren

AV_Algemeen


Ribbon: Afvoeren

Panel: Leidingen

Pull-down menu:

Afvoeren

Toolbar:

AV_Leidingen


Ribbon: Afvoeren

Panel: Hulpstukken

Pull-down menu:

Hulpstuk

Toolbar:

AV_Hulpstuk

Ribbon: Afvoeren

Panel: Pijlen

Pull-down menu:

Hulpstuk

Toolbar:

AV_Bewerk Pijlen


Ribbon: Afvoeren

Panel: Posnummers

Pull-down menu:

Posnummers

Toolbar:

AV_Posnummers


Ribbon: Afvoeren

Panel: Tellen

Pull-down menu:

Tellen

Toolbar:

AV_Tellen


Ribbon: Afvoeren

Panel: Maatvoeren

Pull-down menu:

Maatvoeren

Toolbar:

AV_Maatvoeren


Ribbon: Afvoeren

Panel: Usermenu

Pull-down menu:

Usermenu

Toolbar:

AV_Usermenu


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Weergave

Pull-down menu:

Bewerk (Presenteer, Weergave) 

Toolbars:

AV_Bewerk

AV_Algemeen


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Verwijderen

Pull-down menu:

Bewerk (Verwijderen) 

Toolbars:

AV_Maatvoeren

AV_Pijlen


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Genereer

Pull-down menu:

Bewerk 

Toolbar:

AV_Bewerk


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Pijlen

Pull-down menu:

Bewerk (Pijlen) 

Toolbar:

AV_Bewerk Pijlen


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Excel

Pull-down menu:

Bewerk (Excel koppeling) 

Toolbar:

AV_Algemeen


Ribbon: Afvoeren - Bewerk

Panel: Lagen

Pull-down menu:

Bewerk (Laag bewerking) 

Toolbar:

AV_Laag bewerking

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld