Naar hoofdinhoud

Sanitair LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Sanitair LT

Laatst gewijzigd op 2 mei 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-Sanitair LT


Met NOR-Sanitair LT tekent u snel een de installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsels, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten op basis van een bouwkundige plattegrond.

Er zijn twee modules beschikbaar

 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen en een koppeling met Bink-software.
 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  De leidingen voor binnenrioleringen van de fabrikanten Dyka (PVC, PP, PE en Vacurain), Wavin (Wadal, Wafix, PE, Plufor, AS), Geberit (PE50), Twebo (PP), Milder (PVC) en Pipelife (PVC) worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen en een koppeling met Bink-software voor de leidingberekening.
NOR-Sanitair LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT.
Basiskennis van AutoCAD LT is vereist:
De standaard AutoCAD commando's moeten worden gebruikt voor teksten, wijzigingen, schermmanipulaties etc.


NOR-Sanitair LT is bedoeld voor:

 • Installatie-bedrijven
  • Voor het snel kunnen opzetten van installatie-tekeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CAD-tekening van de bouwkundige plattegrond;
  • Voor het genereren van zaag- en telstaten.


Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

 • Tekenen installatieplattegrond voor afvoer-installaties:
  • Met module Enkellijnig: alleen enkellijnige tekening mogelijk, 3D-views mogelijk;
  • Met module Dubbellijnig zijn zowel enkellijnige als dubbellijnige plots af te drukken.
  • In de module Dubbellijnig zijn de volgende leveringsprogramma's opgenomen:
   • van fabrikant Dyka: PVC , PE en PP binnenriolering, PVC buitenriolering KI.34 en KI.41, PVC hwa en Vacurain hwa
   • van fabrikant Wavin: Wadal , HPE afvoeren, Wafix buitenriolering KI.34 en KI.41, AS
   • van fabrikant Geberit: PE 50
   • van fabrikant Twebo: PP binnenriolering
   • van fabrikant Milder: PVC drukleidingen
   • van fabrikant Pipelife: PVC binnenriolering
 • Genereren van een sparingtekening op basis van de dubbellijnige hulpstukken
 • Tekenen installatieplattegrond voor tapwater-installaties;
 • Tekenen installatieplattegrond voor gas-installaties;
 • Tekenen installatieplattegrond voor brandbeveiliging-installaties;
 • Genereren van tel en zaagstaten:
  • De hulpstukken die geplaatst zijn met module Dubbellijnig zijn voorzien van de artikelnummers van de fabrikant.
 • Uitvoer naar de berekeningsmodule van Bink en inlezen van de berekende leidingen
 • Plaatsen van sanitaire toestellen;
 • Wijzigen van de installatietekeningen;
 • Overbrengen van pijlen naar tekening van boven- of benedenverdieping;
 • Maatvoeren en bematen van de installatietekening;
 • Maken en plaatsen van eigen symbolen.


Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.


Aansluitende programma’s

De tekeningen die als bouwkundige onderlegger gebruikt worden voor NOR-Sanitair LT kunnen in een speciale applicatie worden gemaakt. 

 • NOR-Onderlegger LT *)
  Voor het tekenen van schematische bouwkundige plattegronden.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsnedes.
  De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Sanitair LT kunnen in een aantal specifieke applicaties voor andere technische installaties verder worden bewerkt, of worden gekoppeld aan specifieke installatie-tekeningen.
 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen.
 • NOR-CV & Lucht LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten
  beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens de EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden.
  En voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroom-schema’s van elektrische verdeelinstallaties.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Elektra-tekeningen.
 • NOR-Stroomkringschema LT *)
  Voor het maken van stroomkringschema's en kastindelingen.


*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu's


NOR-Sanitair LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk. Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De icon-knoppen geven Rolmenu’s; de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

De knoppenbalk kan horizontaal of verticaal geplaatst zijn; de positie ervan is aan te passen en vast te leggen.

De knoppenbalk bestaat uit 3 delen:

 • Linkerdeel (of bovenste deel bij Verticaal) voor keuze van module Enkellijnig of Dubbellijnig
  Indien u alleen de module Enkellijnig heeft aangeschaft is de knop Dubbellijnig niet te activeren
 • Middendeel voor keuze onderdelen van de installatie (leidingen, symbolen)
 • Rechterdeel (of onderste deel bij Verticaal) voor bewerkingen en algemene functies


 

 

KnopMenu / WerkingKnopMenu / Werking
Opnieuw plaatsen van laatst gekozen symbool

Actief maken laag

Laag uit zetten

Laag van element wijzigen

Laaginst. Opvragen/Opslaan

Lagenbeheer

Bewerk Enkellijnig

 – Leidingen

 – Peilen

Bewerk Dubbellijnig

 – Afvoeren

Algemene symbolen

 - Noordpijlen

 - Schaallatten

 - Wijzigingspijl

Leidingberekening Bink

Sparingen

Markeringen verwijderen

Genereer doorsnede

Conversie tekening (afvoer)

 - Omzetten naar NOR-Afvoer

 - Omzetten van NOR-Afvoer

Stempelkoppeling NOR-Documentbeheer

Bewerk Tekst

Kleur in tekening wijzigen

Informatie tekening/applicatie

Nieuwe /Bestaande tekening

Tekening-instellingen

Pad instellingen

Kader invoegen

Stempel bekend maken

Algemene instellingen


Tel Enkellijnig

 - Leidingen

 - Symbolen

Tel Dubbellijnig

 - Hulpstukken

 - Buizen

Renvooi

Renvooi leidingen

Kaderinstellingen

Snap/Grid instellingen

Afschuiningen

Orientatie Knoppenbalk

Positie Knoppenbalk

Registry instellingen


Bij Enkellijnig

 - Bematen

 - Maatvoeren

 - Peilmaat

Bij Dubbellijnig

 - Bematen

 - Maatvoeren

Ander NOR-LT applicatie starten binnen dezelfde tekening

Algemeen

Symbolen toevoegen

Wijzigen menu

Help


Beëindigen


Terug naar Inhoudsopgave


Algemene werking

NOR-Sanitair LT stuurt AutoCAD LT aan: er wordt als het ware indirect getekend.

De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-menu, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.

 

Voorbeelden van commandovensters; bij tekenen leiding of afvoer, bematen, en plaatsen symbolen:

   


Knop in commandovensterFunctietoetsShortcut menu (rechter muistoets)
Knop [ OK]<F11>OK
Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ] <Ctrl>+<F11>Opnieuw of Volgend
Knop [ Stoppen ]<F12>Stoppen


     

Algemene werking

 1. Kies via Knoppenbalk Nordined LT (linker 2 knoppen) de gewenste wijze van tekenen;
  en/of kies via Knoppenbalk Nordined LT (middelste 3 knoppen) de gewenste onderdelen;
  of
  kies een van ‘tekst’knoppen voor bewerkingsfuncties.
 2. In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest u waarden en instellingen
 3. Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.
  In de tekening moet U lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert U lijnen.
 4. De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:
  • in dat commandovenster klikken op knop [ OK ] 
  • met functietoets <F11>;
  • Met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar OK selecteren
   Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.
 5. Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.


Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen


KnopWerkingKnopWerking

Objectsnap

Instellen optie

ENDpoint

Eindpunt lijn

INTersection

Snijpunt lijnen

MIDpoint

Midden lijn/boog

PERpendicular

Haaks op lijn

CENter

Middelpunt

TANgent

Rakend aan 

QUAdrant

Kwartier


INSertion point

Invoegpunt

NODe

‘getekend’ punt


NEArest

Op lijn, cirkel

NONe

Uitschakelen opties

APParent INTersectionExtension
Parallel

Temporary Tracking point
Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast punt verschuiven

FROMpoint

Vanaf punt (referentiepunt)


 • met Object Snap Tracking


De nieuwe AutoCAD-optie Object SnapTracking werkt handig voor het plaatsen met behulp van een referentiepunt.


Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard  plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE    - verplaatsen
  • COPY, Multiple    - enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectang    - rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polair    - rooster-kopiëren, rond


Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE    - verwijderen
  • STRETCH    - uitrekken
   Bij het bewerken van een dubbellijnige tekening mogen via <Grip-edit> en <STRETCH> geen symbolen verplaatst worden: aansluitingspunten worden dan niet meegenomen, zodat het aansluiten fout gaat.
 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-Sanitair LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Hoek-oplossing
   • T-splitsing en kruising wanden
   • Onderbreken van elkaar kruisende leidingen
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken)
   • Roteren van symbolen
  • met knop [ Lagen ]
   • Elementen op andere laag zetten


Wat kan er fout gaan

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de  Knoppenbalk NOR-Sanitair LT onvindbaar zijn.
  • Verklein het AutoCAD-venster met knop [ - ]  rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • Vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken.
  Bij een NOR-Sanitair LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
  Gebruik ERASE voor het ongedaan maken van NOR-Sanitair LT-commando’s.
 • Herhaling van commando’s door <ENTER> en rechter muistoets:
  Laatste AutoCAD-commando (van NOR-Sanitair LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige SLT-commandoTerug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld