Naar hoofdinhoud

Onderlegger LT -01- Algemeen - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Onderlegger LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEAlgemeen

Wat is NOR-Onderlegger LT


Met NOR-Onderlegger LT kan snel een schematische bouwkundige onderlegger worden getekend. Deze bouwkundige onderlegger is dan de basis voor diverse installatietekeningen.

Bouwkundige details worden niet in NOR-Onderlegger LT getekend.


Installatietekeningen kunnen met de installatie-applicaties van NORDINED getekend worden.


NOR-Onderlegger LT tekent 2-dimensionaal.

NOR-Onderlegger LT is een applicatie op basis van AutoCAD LT.

Basiskennis van AutoCAD LT is vereist:
de standaard AutoCAD commando’s moeten worden gebruikt voor teksten, maatvoering, wijzigingen, schermmanipulaties etc.


Onderlegger is bedoeld voor

 • Installatiebedrijven:
  Het snel kunnen opzetten van plattegronden is vooral van belang zolang de architect nog niet alle relevante plattegronden, met daarop alleen de voor de installateur relevante informatie, op floppy kan aanleveren.
 • Gebouwbeheerders:
  Om snel plattegronden vanaf papier in te brengen.

Functionaliteit

Deze applicatie kent de volgende functies:

 • opzetten willekeurig stramienplan;
 • plaatsen stramienlabels en hoofdmaatvoering;
 • plaatsen kolommen (vierkant, rechthoek, rond, staalprofiel);
 • gevels en dragende wanden;
 • plaatsen binnenwanden, systeemwanden
 • maken van wandaansluitingen en hoekoplossingen;
  • plaatsen deuren en ramen
  • trappen
  • plaatsen sanitaire toestellen
  • geven van ruimtenummering
 • plaatsen ruimtelabels en genereren oppervlakten
  • Vloerbedekking oppervlak (netto ruimte oppervlak)
  • NEN 2580 Oppervlak (bruto ruimte oppervlak);

Informatiescheiding

De informatiescheiding - plaatsing van elementen op verschillende tekeninglagen - en de benaming van de lagen is volgens het CAD-Afsprakenstelsel versie 2.0.

Aansluitende programma’s

De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Onderlegger LT kunnen in een aantal specifieke applicaties verder worden bewerkt, of worden gekoppeld aan specifieke installatie-tekeningen.

 • NOR-BedrijfsHulpVerlening LT *)
  Voor het tekenen van ontruimingstekeningen, brandweertekeningen, aanvalsplannen, plaatsen van gebods-, verbods- en waarschuwingssymbolen.
 • NOR-Bouwtechniek LT
  Voor het tekenen van bouwkundige plattegronden, aanzichten en doorsnedes. Deze applicatie is een uitbreiding van NOR-Onderlegger LT.
 • NOR-Elektra LT *)
  Voor het tekenen van elektrotechnische installatie plattegronden.
  En voor het tekenen van schema’s, blokschema’s en stuurstroomschema's van elektrische verdeelinstallaties.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
 • NOR-Licht & Kracht LT *)
  Voor het genereren van elektrotechnische verdeelkastschema’s. Dit kan op basis van extracten uit de Elektra-tekeningen.
 • NOR Stroomkringschema LT  *)
  Voor het tekenen van de stroomkringschema’s en kastindelingen
 • NOR-CV & Lucht LT
  Voor het tekenen van installatieplattegronden voor CV-installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  De luchtkanalen worden 2D getekend; peilmaten moeten bijgeschreven worden.
  De CV-leidingen worden 2D getekend, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Voor het bepalen van radiatoren is een database met gegevens van radiatoren van verschillende fabrikanten beschikbaar. Selectie kan plaats vinden op basis van een warmteafgifteberekening volgens de EN 442 en de oude NBN 236.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen
  Er is een koppeling met Bink voor radiatorselectie e.d.
 • NOR-Sanitair LT Enkel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden enkel-lijnig getekend in 2D, met 3D informatie, en kunnen in 3D getoond worden.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.
 • NOR-Sanitair LT Dubbel-lijnig
  Voor het tekenen van installatieplattegronden van afvoeren, rioolstelsel, sanitaire leidingen, gassen en afnamepunten.
  De leidingen worden dubbel-lijnig getekend in 2D.
  Tevens is NOR-Sanitair Enkellijnig volledig opgenomen.
  Er bestaat een koppeling met InstallOffice en Syntess voor het maken van kostenberekeningen.


*) De tekeningen die gemaakt zijn met NOR-Elektra LT, NOR-Licht & Kracht LT, NOR-Onderlegger LT en NOR-Bedrijfshulpverlening LT zijn uitwisselbaar met de tekeningen die gemaakt zijn in de overeenkomstige NOR-applicaties onder AutoCAD.


Terug naar Inhoudsopgave


Beschrijving scherm, knoppen en rolmenu’s


NOR-Onderlegger-LT wordt ‘bovenop’ het scherm van AutoCAD LT getoond als een zwevende Knoppenbalk. Door inklikken op de bovenste balk kan deze Knoppenbalk worden verplaatst. De icon-knoppen geven Rolmenu’s de tekst-knoppen Rolmenu’s en dialoogvensters.

 

KnopMenu / WerkingKnopMenu / Werking

Stramienen

Kolommen op stramien

Kolommen Vrij

Stramienen verwijderen

Wanden, trappen, symbolen

Algemene symbolen

Stempelkoppeling

 -  Stempel bijwerken

 -  Instellingen

Bewerk teksten

Kleuren in tekening wijzigen

Gevel

Metselwand

Betonwand

Binnenwand

Systeemwand

Algemeen

Symbolen toevoegen

Wijzigen menu


Deuren

Actief maken laag

Laag uit zetten

Laag van element wijzigen

Lagenbeheer

Laaginst. Opvragen/Opslaan

Ramen

Instellingen maatvoering

Plaatsen bematingen

Trap Recht Enkel

Trap Recht Dubbel

Wenteltrap

Hoektrap

 -  (met 1 of 2 kwarten)

Object Snap

Beeldovergang (LT2006)

Kader/Tekeninginstellingen

Algemene en Pad instell.

Informatie tekening/applicatie

Onderhoeken

Toilet, bidet

Bad, douchebak

Wastafel, fontein

Spoelbakken

Overschakelen naar andere (aanwezige) NOR-LT applicatie

Plaats label / Wijzig label

Overzicht Ruimtelabels

Overnemen attributen

Genereren oppervlakken

Tekenen denkbeeldige wand

Handleiding op het scherm
Opnieuw plaatsen van laatst gekozen symboolBeëindigen

              

Terug naar Inhoudsopgave


Algemene werking


NOR-Onderlegger LT stuurt AutoCAD LT aan.

De kale AutoCAD-commando’s, via AutoCAD-Ribbon of menu, knoppenbalken of via toetsenbord blijven altijd beschikbaar.

 

Voorbeelden van commandovensters; bij tekenen wand, bewerken wanden en plaatsen deur:

 


Knop in commandovensterFunctietoetsShortcut menu (rechter muistoets)
Knop [ OK ]<F11>OK
Knop [ Opnieuw ] of [ Volgend ]<Ctrl><F11>Opnieuw of Volgend
Knop [ Stoppen ]<F12>Stoppen

 

Algemene werking

 1. Via Knoppenbalk NORDINED LT start U de verschillende tekenfuncties.
 2. In vervolgmenu’s en vensters vult U gegevens in of kiest u waarden en instellingen
 3. Wat U moet doen wordt aangegeven in een apart commandovenster.
  In de tekening moet u lijnen tekenen (polylijn, rood), wijst U plaatsingspunten aan, of selecteert u lijnen.
 4. De aangegeven handeling kunt U op 3 manieren bevestigen:
  • in dat commandovenster klikken op knop [ OK ] 
  • met functietoets <F11>;
  • met de rechter muistoets het shortcutmenu oproepen en daar OKselecteren
   Het voor AutoCAD normale afsluiten van een selectie met <Enter> is dus niet nodig.
 5. Dan wordt getekend. Hierbij worden in het AutoCAD-commandoveld onder in het scherm de uitgevoerde commando’s getoond.

Plaatsvast en maatvast tekenen

 • met standaard AutoCAD hulpmiddelen


KnopWerkingKnopWerking

Objectsnap

Instellen optie


ENDpoint

Eindpunt lijn


INTersection

Snijpunt lijnen


MIDpoint

Midden lijn/boog


PERpendicular

Haaks op lijn


CENter

Middelpunt


TANgent

Rakend aan


QUAdrant

Kwartier


INSertion point

Invoegpunt


NODe

‘getekend’ punt


NEArest

Op lijn, cirkel


NONe

Uitschakelen opties


APParent INTersection
Extension

PARallel


Temporary Tracking point

Startpunt/Invoegpunt t.o.v. vast punt verschuiven


FROM point

Vanaf punt (referentiepunt)

 • met Object Snap Tracking
De nieuwe AutoCAD-optie Object SnapTracking werkt handig voor het plaatsen met behulp van een referentiepunt.


Verplaatsen en kopiëren

 • Standaard plaatsings- en kopieerfuncties AutoCAD
  • MOVE    - verplaatsen
  • COPY, Multiple    - enkelvoudig en meervoudig kopiëren
  • ARRAY, Rectang    - rooster-kopiëren, rechthoekig
  • ARRAY, Polar    - rooster-kopiëren, rond

Bewerkingsfuncties

 • Standaard bewerkingsfuncties AutoCAD
  • ERASE    - verwijderen
  • STRETCH    - uitrekken
 • Speciale bewerkingsfuncties NOR-Onderlegger LT
  • met knop [ Bewerk ]
   • Hoek-oplossing
   • T-splitsing en kruising wanden
   • Helen van lijnen (van 2 in elkaars verlengde liggende lijnen 1 lijn maken)
   • Roteren van symbolen
  • met knop [ Lagen ]
   • elementen op andere laag zetten

Wat kan er fout gaan

 • Als vroegtijdig een tekenfunctie wordt afgebroken kan in een aantal gevallen de Knoppenbalk NOR-Onderlegger LT onvindbaar zijn:
  • Verklein het AutoCAD-venster met knop [  ]  rechtsboven in het venster tot knop in de Start-balk
  • Vergroot AutoCAD weer door op knop [ AutoCAD ] in de Start-balk te klikken.
 • AutoCAD commando UNDO alleen gebruiken om standaard AutoCAD-commando’s ongedaan te maken:
  Bij een NOR-Onderlegger LT-commando worden een groot aantal AutoCAD-commando’s opgebouwd: met <UNDO> is dan niet meer te zien tot hoever teruggegaan moet worden. Dat kan tot onverwachte gevolgen leiden.
  Gebruik ERASE voor het ongedaan maken van NOR-Onderlegger LT-commando’s.
 • Herhaling van commando’s door <ENTER> en rechter muistoets:
  laatste AutoCAD-commando (van NOR-Onderlegger LT-commando) wordt uitgevoerd en niet het volledige OLT-commando

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld