Naar hoofdinhoud

Licht & Kracht LT -02- Beschrijving functies - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Licht & Kracht LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEBeschrijving functies

Starten / Stoppen

NOR-Licht & Kracht LT wordt opgestart vanuit het Start-menu van Windows

Starten nieuw schema

 1. Klik op icon NOR-Licht & Kracht LT op het werkblad of via Start, Cadac Group op menukeuze Licht & Kracht LT V7
 2. Klik op knop  , of selecteer 'Nieuw Schema' in menu Bestand
 3. Klik op knop [ OK ]

Venster Instellingen voeding wordt getoond.


Starten bestaand schema van schijf

1.    Klik op icon NOR-Licht & Kracht LT op het werkblad of via Start, Cadac Group op menukeuze Licht & Kracht LT V7

2.    Klik op knop  , of selecteer Open schema in menu Bestand

3.    Selecteer de directory en vervolgens het schema (.LKR) in venster

4.    Klik op knop [Open] 

Venster Overzicht Groepen wordt getoond met de groepsgegevens.


Stoppen

 1. Klik op kruisknop rechtsboven in het venster, of selecteer 'Einde' in menu Bestand
 2. geef achtereenvolgend op:
  • Moet het Schema worden opgeslagen
   Klik op knop:
   [ Ja ]
   of
   [ Nee ]
  • Indien gekozn is voor 'Ja', geef dan in venster 'directory' en 'naam' op
De bestandsnaam is vrij op te geven; automatisch wordt als extensie .LKR gebruikt.


Terug naar Inhoudsopgave


Invullen schemagegevens: Voeding


Bij het starten van een nieuw schema wordt automatisch het dialoogvenster Instellingen Voeding geopend. Als alle gegevens van de voeding zijn opgegeven, moet u de gegevens van de groepen opgeven.

Bij het openen van een bestaand schema, moet u zelf het dialoogvenster Instellingen Voeding openen.

Tip: voor het snel invullen van de voedingsgegevens kan ook een bestaand schema als basis worden gebruikt.

 


Invullen instellingen van de voeding

 1. Als het dialoogvenster nog niet is geopend:
  • Klik op knop  
 2. Vul het dialoogvenster 'Instellingen Voeding'in voor de voeding
  • Kruis aan welke onderdelen in het schema moeten worden opgenomen
  • Selecteer of type de te gebruiken waarden
  • Selecteer door dubbelklikken op het figuur om de juiste symbolen te kiezen.
 3. Vul het dialoogvenster 'Instellingen Voeding' in voor de rails
  • Voor opgave meerdere rails:
   1. Vink aan 'Rail scheiden' 
   2. Klik op knop [ Toevoegen ]
  • Voor tekenen kastscheiding tussen de verschillende rails:
   1. Vink aan 'Kastscheiding'
  • 1 Hoofdschakelaar voor alle rails:
   1. Vink aan '1 Hoofdschakelaar voor alle rails'
    bij de andere rails kan dit niet worden opgegeven.
 4. Vul het dialoogvenster Instellingen Voeding in voor de railinstellingen (van bepaalde rail)
  • Kruis aan welke onderdelen in het schema moeten worden opgenomen
  • Selecteer of type de te gebruiken waarden
  • Selecteer door dubbelklikken op het figuur om de juiste symbolen te kiezen.
  • Voor vastleggen huidige railinstelling als standaard (voor alle nieuwe tekeningen)
   1. klik op knop [ Standaard ] in vak Rails
 5. Klik op knop [ OK ]
Dialoogvenster Groep Instellingen verschijnt dan.

Terug naar Inhoudsopgave


Invullen schemagegevens: Groepen

In dit venster worden groepen toegevoegd, verwijderd, gekopieerd en gewijzigd. Een aparte knoppenbalk is hiervoor beschikbaar.

Bij het invullen van de aantallen aansluitpunten en vermogens wordt rechtsonder in het venster direct een totalisatie gegeven. 

Als het totaal VA hoger wordt dan de I-nominaal van het patroon x 230 V x aantal fasen dan wordt hiervan een melding getoond.

Keuze van een groep gebeurt door middel van de schuifbalk.

De volgende speciale functies zijn beschikbaar:

 • Groep leeg maken
  De gegevens van omschrijving en wijze van aanleg worden leeg gemaakt, en de aantallen aansluitpunten en vermogens worden op 0 gezet.
 • Omschrijving= "Vrije positie"
  Als u deze omschrijving selecteert, wordt de gehele groep leeg gemaakt; de groepsopbouw wordt een doorgetrokken lijn en de aantallen en vermogens worden op 0 gezet. In het schema zal een lege lijn worden getekend met de tekst "Vrije positie".
Bij het openen van het dialoogvenster in een nieuw schema is het aantal groepen dat direct aanwezig is zoals dat bij de rails is opgegeven. Deze groepen zijn nog niet ingevuld.

 


Toevoegen van 1 groep

Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop  
 1. Klik op knop in de knoppenbalk in het venster 'Groep Instellingen'
  Een dialoogvenster verschijnt. Standaard wordt het eerst hogere groepsnummer getoond.
 2. Klik op knop [ OK ]
  De nieuwe groep wordt gevuld met de gegevens van de oorspronkelijk actieve groep.
  Voorbeeld: Actieve groep=3, huidig aantal groepen=6, in venster (standaard) groepsnummer=7. Groep 7 wordt actief gemaakt en krijgt dezelfde gegevens als groep 3.


Toevoegen meerdere groepen

Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop  
 1. Klik op knop in de knoppenbalk in het venster 'Groep Instellingen'
  Een dialoogvenster verschijnt. Standaard wordt het eerst hogere groepsnummer getoond.
 2. Type het hoogste gewenste groepnummer in
 3. Klik op knop [ OK ]
  De hoogste groep wordt actief gemaakt en gevuld met de gegevens van de oorspronkelijk actieve groep. De tussenliggende groepen worden aangemaakt, maar blijven leeg
  Voorbeeld: Actieve groep=3, huidig aantal groepen=6, nieuw ingevuld groepsnummer=10. Het totaal aantal groepen wordt 10. Groep 10 wordt actief gemaakt en krijgt dezelfde gegevens als groep 3. Groep 7, 8 en 9 blijven leeg


Verminderen van aantal groepen

Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop
 1. Klik op knop in de knoppenbalk in het venster Groep Instellingen
  Een dialoogvenster verschijnt. Standaard wordt het eerst hogere groepsnummer getoond.
 2. Type het hoogste gewenste groepnummer in (lager dan het actueel aanwezige groepen)
 3. Klik op knop [ OK ]
  De hoogste groep wordt actief gemaakt. De groepsgegevens boven het ingegeven groepsnummer worden gewist.
  Voorbeeld: Actieve groep=3, huidig aantal groepen=10, nieuw ingevuld groepsnummer=6. Het totaal aantal groepen wordt 6. Groep 7, 8, 9 en 10 worden gewist.


Kopiëren gegevens van groep naar andere groep(en)

 

    Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop
 1. Klik op knop in de knoppenbalk in het venster 'Groep Instellingen'
 2. Selecteer de groep waarvan de gegevens moeten worden gekopieerd.
 3. Selecteer de groepen waar de gegevens naar toe gekopieerd moeten worden
 4. Kies de manier van selecteren:
  1. Aanklikken van de betreffende groepen
  2. Knop [ Selecteer Alles ]
  3. Knop [ Selectie omkeren ]
 5. Klik op knop [ Kopiëren ]
  De gegevens worden gekopieerd; vervolgens wordt de selectie opgeheven en kan een kopieeractie worden aangemaakt.
 6. Klik op knop [ Sluiten ]


Invoegen van een groep

Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop  

1.    Maak met de schuifbalk de groep actief waarna de in te voegen groep moet komen

2.    Klik op knop   in de knoppenbalk in het venster Groep Instellingen

3.    Klik op knop [OK]

De groepen vanaf het huidige groepsnummer worden allen met een nummer verhoogd.


Verwijderen van een groep

Als het dialoogvenster nog niet is geopend: klik op knop   
 1. Maak via de schuifbalk de te verwijderen groep actief.
 2. Klik op knop   in de knoppenbalk in het venster 'Groep Instellingen'
  Een popup-venster verschijnt. Moet de groep worden gewist?
 3. Klik op knop [ OK ]
  Alle gegevens van de groep en de groep wordt verwijderd. De overige groepen blijven hun groepsnummer behouden. In het schema wordt deze groep ook niet meer meegenomen.

Terug naar Inhoudsopgave


Importeren schemagegevens: Groepen


De plattegrondtekening van de elektrische installatie wordt gemaakt in NOR-Elektra-LT. Daaruit kunnen de groepsgegevens worden geëxporteerd naar een .ELK-bestand.

Dit exportbestand kan worden ingelezen in NOR-Licht & Kracht LT. Dan worden automatisch de groepen, aansluitpunten, wandcontactdozen en vermogens in het schema ingevuld.

Daarna zal het venster met het overzicht van de groepen worden geopend.

Als een tekening gegevens van meerdere kasten bevat moet u voor iedere kast een apart schema aanmaken en daarin de gegevens van de betreffende kast importeren.
Als delen (van groepen) van een kast over meerdere plattegrondtekeningen zijn verspreid is een volledige import niet direct mogelijk. Pas na het samenvoegen van de betreffende tekeningen via <INSERT>, en 1x <EXPLODE> wordt mogelijk.

 

Aanmaken export bestand binnen NOR-Elektra LT

Plattegrond van de elektrische installatie geopend binnen NOR-Elektra LT
 1. Klik op knop [ Tel ] in knoppenbalk NOR-Elektra LT
 2. Maak 'Licht en Kracht' in venster 'Tellen' actief
 3. Klik op knop [ Tellen ] in het venster
 4. Selecteer de te tellen symbolen met de <window>-optie
 5. Klik op knop [ Exporteren LK ] in het venster
 6. Geef de directory en bestandsnaam op (default extensie .LKE)
 7. Sluit NOR-Elektra LT


Importeren groepsgegevens in NOR Licht & Kracht LT

Vul voorafgaand aan het importeren eerst bij de eerste groep in venster Instellingen Voeding en in venster Groep Instellingen de groepsopbouw etc. in, zoals dit voor het grootste deel van de kast voorkomt: deze opbouw wordt dan voor alle groepen direct ingevuld.
 1. Selecteer Importeer kast vanuit NOR-Elektra LT in menu Importeren van NOR-Licht & Kracht LT
  Met deze bewerking worden alle aanwezige groepen overschreven. Doorgaan?
 2. Klik op knop [ Ja ]
 3. Selecteer het exportbestand (<naam>.ELK) van de tekening in het dialoogvenster
 4. Klik op knop [ Open ]
 5. Selecteer de te importeren kast in venster 'Selecteer kast'
 6. Klik op knop [ OK ]
Het venster met het overzicht van de groepen wordt geopend.
Bewerk zonodig de groepen.

Terug naar Inhoudsopgave


Overzicht van de groepen


Als de voeding en groepen zijn ingevuld is het mogelijk om een overzicht op het scherm te krijgen. Dit geeft een eenvoudige manier van controleren van de gegevens.

Alle vermogens zijn opgegeven in [VA]. Bij het genereren van het schema in AutoCAD LT worden daar de vermogens in [kVA] vermeld.

 • Door dubbelklikken op het groepsnummer wordt de betreffende groep in het venster Groep instellingen actief gemaakt.
  Plaats de vensters 'Groep instellingen' en 'Overzicht groepen' onder elkaar op het scherm; dan zijn beide vensters tegelijk zichtbaar. Anders moet het venster 'Overzicht Groepen' eerst worden gesloten.
  Als er gegevens van de groepen worden gewijzigd wordt het overzicht niet bijgewerkt.
  Klik op knop [ Opnieuw inlezen ] om het overzicht te verversen.
 • In het overzicht is het vermogen van een fase te verslepen naar een andere fase. De totalisatie wordt dan direct aangepast. Zo is een gelijkmatige belasting over de fases in te stellen.
 • Als de gegevens in het overzicht akkoord zijn
  • Sla de gegevens voor het schema op;
  • Genereer vervolgens het schema in AutoCAD LT.
 • Het overzicht is in te lezen in MS-Excel met knop [ Export naar MS-Excel ]
  • Hierbij wordt MS-Excel gestart en worden de gegevens direct in het spreadsheet ingelezen.
 • In kolom 'Naam' wordt de naam van de groep weergegeven. Deze is ook hier (en alleen hier) te wijzigen. 
  • Is de naam van de groep opgegeven dan wordt deze in het schema gezet in plaats van het groepnummer.
  • Voor de naam wordt een standaard voorlooptekst en een volgnummer (groepnr.) gebruikt. 
  • De standaard voorlooptekst is te wijzigen via menu Opties, keuze Registry Instellingen, onderdeel Lijsten, Voorlooptekst Groep.

Terug naar Inhoudsopgave


Opslaan van een schema


Nadat de voeding en de groepen zijn opgegeven moeten de gegevens (schema) worden opgeslagen. Hierbij worden de gegevens opgeslagen, niet de tekening

Een opgeslagen schema (<naam>.LKR) kan weer worden ingelezen om een schematekening te genereren.


Schema opslaan

 1. Selecteer 'Bewaar' of 'Bewaar als' in menu Bestand
 2. Selecteer directory en geef naam voor het schema op
 3. Klik op knop [ OK ]

Terug naar Inhoudsopgave


Genereren schematekening


Nadat een schema met gegevens in ingevuld, of nadat een extract (.LKR-bestand) uit NOR-Elektra-LT is ingelezen en bewerkt kan een schematekening worden gegenereerd. Hierbij zult u een aantal tekeninginstellingen moeten opgeven.

Van tevoren kan opgegeven worden welk stempel binnen de tekening gebruikt moet worden. Het programma onthoud het laatst gebruikte stempel.

 


Schematekening genereren

Maak zonodig eerst het te gebruiken stempel bekend aan de applicatie; 
 1. Selecteer keuze 'Stempel' in menu Opties 
 2. Klik op knop [ Selecteer ] in venster 'Selecteer in te voegen stempel'
 3. Selecteer directory en vervolgens het te gebruiken stempelsymbool
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Klik op [ OK ] in venster 'Selecteer in te voegen stempel'


 1. Klik op knop in de knoppenbalk van NOR-Licht & Kracht LT
  Er vindt nog een controle plaats op de totale vermogens.
  AutoCAD LT wordt gestart
 2. Geef de tekening instellingen op
 3. Klik op knop [ OK ]
  • indien AutoCAD reeds is opgestart:
   Save changes to Drawing.dwg?
   • Klik op knop [ Nee ]
    Kader en stempel worden geplaatst, het schema wordt getekend en ingevuld
 4. Vul de stempelgegevens in:
  1. Dubbelklik op het stempel
   Venster 'Edit Attributes' verschijnt.
  2. Vul de gegevens in
  3. Klik op knop [ OK ]
 5. Sla de tekening op
 6. Maak een plot van de tekening

Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld